Ținerea poruncilor Domnului
1 Iată poruncile , legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire; 2 ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile Lui pe care ți le dau și să ai zile multe. 3 Ascultă-le dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. 4 Ascultă , Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 5 Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. 6 Și poruncile acestea , pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. 7 Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. 8 Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. 9 Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale.
Tâlcuirea poruncii despre dragostea de Dumnezeu
10 Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit, 11 case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslini pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura, 12 vezi să nu uiți pe Domnul, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. 13 Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești și pe Numele Lui să juri. 14 Să nu vă duceți după alți dumnezei dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru, 15 căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel , Domnul Dumnezeul tău S-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului. 16 nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru, cum L-ați ispitit la Masa. 17 Ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru, poruncile Lui și legile Lui pe care vi le-a dat. 18 Să faci ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit și să intri în stăpânirea țării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da, 19 după ce va izgoni pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul. 20 Când fiul tău te va întreba într-o zi: ‘Ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea, pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru?’, 21 să răspunzi fiului tău: ‘Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt, și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui cea puternică. 22 Domnul a făcut, sub ochii noștri, minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case 23 și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care jurase părinților noștri că ne-o va da. 24 Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiți și să ne țină în viață, cum face astăzi. 25 Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.’