Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

VREMURILE STRĂVECHI

DE LA FACEREA LUMII PÂNĂ LA AVRAAM

CAPITOLELE 1—11:9

Facerea lumii

11La început

1:1
Ioan 1:1,2Evr. 1:10
, Dumnezeu a făcut
1:1
Ps. 8:3
33:6
89:11,12
102:25
136:5
146:6Is. 44:24Ier. 10:12
51:15Zah. 12:1Fapte 14:15
17:24Col. 1:16,17Evr. 11:3Apoc. 4:11
10:6
cerurile și pământul.

Lumina

2Pământul era pustiu și gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, și Duhul

1:2
Ps. 33:6Is. 40:13,14
lui Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor. 3Dumnezeu
1:3
Ps. 33:9
a zis: „Să fie
1:3
2 Cor. 4:6
lumină!” Și a fost lumină. 4Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. 5Dumnezeu a numit lumina zi
1:5
Ps. 74:16
104:20
, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.

Cerul

6Dumnezeu a zis: „Să fie

1:6
Iov 37:18Ps. 136:5Ier. 10:12
51:15
o întindere între ape și ea să despartă apele de ape.” 7Și Dumnezeu a făcut întinderea, și ea a despărţit
1:7
Prov. 8:28
apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra
1:7
Ps. 148:4
întinderii. Și așa a fost. 8Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.

Pământul

9Dumnezeu a zis: „Să se strângă

1:9
Iov 26:10
38:8Ps. 33:7
95:5
104:9
136:6Prov. 8:29Ier. 5:222 Pet. 3:5
la un loc apele care sunt dedesubtul cerului și să se arate uscatul!” Și așa a fost. 10Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 11Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea
1:11
Evr. 6:7
pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori
1:11
Luca 6:44
, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ.” Și așa a fost. 12Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 13Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia.

Soarele, luna și stelele

14Dumnezeu a zis: „Să fie niște luminători

1:14
Deut. 4:19Ps. 74:16
136:7
în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie niște semne
1:14
Ps. 74:17
104:19
care să arate vremurile, zilele și anii 15și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Și așa a fost. 16Dumnezeu
1:16
Ps. 136:7,8,9
148:3,5
a făcut cei doi mari luminători, și anume: luminătorul cel mai mare, ca să stăpânească ziua, și
1:16
Ps. 8:3Iov 38:7
luminătorul cel mai mic, ca să stăpânească noaptea; a făcut și stelele. 17Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul, 18să stăpânească
1:18
Ier. 31:35
ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 19Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra.

Vieţuitoarele mării

20Dumnezeu a zis: „Să mișune apele de vieţuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.” 21Dumnezeu

1:21
Cap. 6:20;
a făcut peștii cei mari și toate vieţuitoarele care se mișcă și de care mișună apele, după soiurile lor; a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. 22Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis: „Creșteţi
1:22
Cap. 8:17.
, înmulţiţi-vă și umpleţi apele mărilor; să se înmulţească și păsările pe pământ.” 23Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a cincea.

Vieţuitoarele pământului

24Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor; vite, târâtoare și fiare pământești după soiul lor.” Și așa a fost. 25Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. 26Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem

1:26
Cap. 5:1;
om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească
1:26
Cap. 9:2.
peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.” 27Dumnezeu a făcut pe om după chipul
1:27
1 Cor. 11:7
Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească
1:27
Cap. 5:2.
și parte femeiască i-a făcut. 28Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteţi
1:28
Cap. 9:1,7.
, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul și supuneţi-l și stăpâniţi peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice vieţuitoare care se mișcă pe pământ.” 29Și Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă și care este pe faţa întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana
1:29
Cap. 9:3.
voastră. 30Iar tuturor
1:30
Ps. 145:15,16
147:9
fiarelor pământului, tuturor păsărilor
1:30
Iov 38:41
cerului și tuturor vietăţilor care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Și așa a fost. 31Dumnezeu S-a uitat
1:31
Ps. 104:241 Tim. 4:4
la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a șasea.