Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

ISTORIA LUI DAVID

CAPITOLELE 10—29

(2 Samuel 23:3-5.)

Moartea lui Saul

101Filistenii

10:1
1 Sam. 31:1,2
s-au luptat cu Israel, și oamenii lui Israel au luat-o la fugă înaintea filistenilor și au căzut morţi pe muntele Ghilboa. 2Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malchi-Șua, fiii lui Saul. 3Învălmășeala luptei a prins și pe Saul; arcașii l-au ajuns și l-au rănit. 4Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoate-ţi sabia și străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină acești netăiaţi împrejur să mă batjocorească.” Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci se temea. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. 5Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit. 6Astfel au pierit Saul și cei trei fii ai lui, și toată casa lui a pierit în același timp. 7Toţi bărbaţii lui Israel care erau în vale, văzând fuga și văzând că Saul și fiii lui au murit, și-au părăsit cetăţile și au fugit și ei. Și filistenii au venit și s-au așezat acolo. 8A doua zi, filistenii au venit să jefuiască morţii și au găsit pe Saul și pe fiii lui căzuţi pe muntele Ghilboa. 9L-au jefuit și i-au luat capul și armele. Apoi au trimis să dea de știre prin toată ţara filistenilor, idolilor lor și poporului. 10Au pus
10:10
1 Sam. 31:10
armele lui Saul în casa dumnezeului lor și i-au atârnat ţeasta capului în templul lui Dagon. 11Când au auzit toţi locuitorii din Iabesul din Galaad tot ce au făcut filistenii lui Saul, 12s-au sculat toţi oamenii viteji, au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor lui și le-au dus la Iabes. Le-au îngropat oasele sub stejar, la Iabes, și au postit șapte zile. 13Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege faţă de Domnul, al cărui cuvânt
10:13
1 Sam. 13:13
15:23
28:7
nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morţii. 14N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât, și împărăţia a dat-o
10:14
1 Sam. 15:282 Sam. 3:9,10
5:3
lui David, fiul lui Isai.