Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Chivotul adus de David în casa lui Obed-Edom

131David a ţinut sfat cu căpeteniile peste mii și peste sute, cu toţi mai-marii. 2Și David a zis întregii adunări a lui Israel: „Dacă găsiţi cu cale și dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părţile la fraţii noștri care au rămas

13:2
1 Sam. 31:1Is. 37:4
în toate ţinuturile lui Israel și la preoţi și leviţi în cetăţile și împrejurimile lor, ca să se strângă la noi 3și să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci
13:3
1 Sam. 7:1,2
nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul.” 4Toată adunarea a hotărât să facă așa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor. 5David a strâns
13:5
1 Sam. 7:52 Sam. 6:1
pe tot Israelul, de la Șilhor
13:5
Ios. 13:3
, în Egipt, până la intrarea Hamatului, ca să aducă din
13:5
1 Sam. 6:21
7:1
Chiriat-Iearim chivotul lui Dumnezeu. 6Și David, împreună cu tot Israelul, s-a suit la Baala
13:6
Ios. 15:9,60
, la Chiriat-Iearim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului care șade
13:6
1 Sam. 4:42 Sam. 6:2
între heruvimi. 7Au pus într-un car
13:7
Num. 4:15
nou chivotul lui Dumnezeu, pe care l-au luat din casa
13:7
1 Sam. 7:1
lui Abinadab. Uza și Ahio cârmuiau carul. 8David
13:8
2 Sam. 6:5
și tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând și zicând din harpe, din lăute, din tobe, din chimvale și din trâmbiţe. 9Când au ajuns la aria lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul, pentru că boii erau să-l răstoarne. 10Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Domnul l-a lovit pentru că
13:10
Num. 4:15
întinsese mâna pe chivot. Uza a murit
13:10
Lev. 10:2
acolo înaintea lui Dumnezeu. 11David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De aceea, locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereţ-Uza13:11 Sau: Spărtura lui Uza.. 12David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea și a zis: „Cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine?” 13David n-a tras chivotul la el, în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. 14Chivotul
13:14
2 Sam. 6:11
lui Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obed-Edom, în casa lui. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom
13:14
Gen. 30:27
și tot ce era al lui.