Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Casa lui David și copiii lui

141Hiram

14:1
2 Sam. 5:11
, împăratul Tirului, a trimis soli lui David și lemn de cedru și cioplitori de piatră și tâmplari, să-i zidească o casă. 2David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că împărăţia lui s-a înălţat foarte mult din pricina poporului Său Israel. 3David a mai luat neveste și la Ierusalim și a mai născut fii și fiice. 4Iată numele celor
14:4
Cap. 3:5.

ce i s-au născut la Ierusalim; Șamua, Șobab, Natan, Solomon, 5Ibhar, Elișua, Elfelet, 6Noga, Nefeg, Iafia, 7Elișama, Beeliada și Elifelet.

Biruinţele lui David asupra filistenilor

8Filistenii au auzit că David

14:8
2 Sam. 5:17
fusese uns împărat peste tot Israelul și s-au suit cu toţii să-l caute. David a fost înștiinţat de acest lucru și le-a ieșit înainte. 9Filistenii au venit și s-au răspândit în valea
14:9
Cap. 11:15.

refaimiţilor. 10David a întrebat pe Dumnezeu zicând: „Să mă sui împotriva filistenilor, și îi vei da în mâinile mele?” Și Domnul i-a zis: „Suie-te și-i voi da în mâinile tale.” 11S-au suit la Baal-Peraţim, unde David i-a bătut. Apoi a zis: „Dumnezeu a risipit pe vrăjmașii mei prin mâna mea ca pe niște ape care se scurg.” De aceea s-a dat locului acestuia numele Baal-Peraţim. 12Ei și-au lăsat acolo dumnezeii, care au fost arși în foc, după porunca lui David. 13Filistenii
14:13
2 Sam. 5:22
s-au răspândit din nou în vale. 14David a întrebat iarăși pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis: „Să nu te sui după ei; întoarce-te de la ei și mergi
14:14
2 Sam. 5:23
asupra lor prin faţa duzilor. 15Când vei auzi un vuiet de pași în vârfurile duzilor, atunci să ieși la luptă, căci Dumnezeu merge înaintea ta, ca să bată oastea filistenilor.” 16David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu, și oastea filistenilor a fost bătută de la Gabaon
14:16
2 Sam. 5:25
până la Ghezer. 17Faima
14:17
Ios. 6:272 Cron. 26:8
lui David s-a răspândit în toată ţara și Domnul l-a făcut de
14:17
Deut. 2:25
11:25
temut pentru toate neamurile.