Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

David aduce chivotul la Ierusalim

151David și-a zidit case în cetatea lui David; a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu și a ridicat un cort

15:1
Cap. 16:1.

pentru el. 2Atunci David a zis: „Chivotul
15:2
Num. 4:2,15Deut. 10:8
31:9
lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviţi, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu și să-I slujească pe vecie.” 3Și David a strâns
15:3
1 Împ. 8:1
tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul pe care i-l pregătise. 4David a strâns pe fiii lui Aaron și pe leviţi: 5din fiii lui Chehat: pe căpetenia Uriel și pe fraţii săi – o sută douăzeci; 6din fiii lui Merari: pe căpetenia Asaia și pe fraţii săi – două sute douăzeci; 7din fiii lui Gherșom: pe căpetenia Ioel și pe fraţii săi – o sută treizeci; 8din fiii lui Eliţafan
15:8
Exod 6:22
: pe căpetenia Semaia și pe fraţii săi – două sute; 9din fiii lui Hebron
15:9
Exod 6:18
, pe căpetenia Eliel și pe fraţii săi – optzeci; 10din fiii lui Uziel: pe căpetenia Aminadab și pe fraţii săi – o sută doisprezece. 11David a chemat pe preoţii Ţadoc și Abiatar și pe leviţii Uriel, Asaia, Ioel, Șemaia, Eliel și Aminadab. 12Și le-a zis: „Voi sunteţi capii de familie ai leviţilor, sfinţiţi-vă, voi și fraţii voștri, și suiţi chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care i l-am pregătit. 13Pentru că
15:13
2 Sam. 6:3
n-aţi fost întâiași dată, de aceea ne-a lovit Domnul
15:13
Cap. 13:10,11.

Dumnezeul nostru, căci nu L-am căutat după lege.” 14Preoţii și leviţii s-au sfinţit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel. 15Fiii leviţilor au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niște drugi, cum poruncise
15:15
Exod 25:14Num. 4:15
7:9
Moise, după cuvântul Domnului. 16Și David a zis căpeteniilor leviţilor să așeze pe fraţii lor cântăreţi cu instrumente de muzică, cu lăute, harpe și ţimbale, și să sune din ele cântări răsunătoare, în semn de bucurie. 17Leviţii au așezat pe Heman
15:17
Cap. 6:33.

, fiul lui Ioel; dintre fraţii lui, pe Asaf
15:17
Cap. 6:39.

, fiul lui Berechia, și dintre fiii lui Merari, fraţii lor, pe Etan
15:17
Cap. 6:44.

, fiul lui Cușaia; 18apoi, împreună cu ei, pe fraţii lor de a doua mână: pe Zaharia, Ben, Iaaziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele și Micneia și Obed-Edom și Ieiel, ușieri. 19Cântăreţii Heman, Asaf și Etan aveau ţimbale de aramă, ca să sune din ele. 20Zaharia, Aziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia și Benaia aveau lăute pe
15:20
Ps. 46, titlu.

alamot 21și Matitia, Elifele, Micneia, Obed-Edom, Ieiel și Azazia aveau harpe cu opt coarde, ca să sune tare. 22Chenania, căpetenia muzicii între leviţi, cârmuia muzica, fiindcă era meșter. 23Berechia și Elcana erau ușierii chivotului. 24Șebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia și Eliezer, preoţii, sunau din trâmbiţe
15:24
Num. 10:8Ps. 81:3
înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom și Iehia erau ușierii chivotului. 25David
15:25
2 Sam. 6:121 Împ. 8:1
, bătrânii lui Israel și căpeteniile miilor au pornit astfel să suie chivotul legământului Domnului de la casa lui Obed-Edom, în mijlocul bucuriei. 26Când a ajutat Dumnezeu pe leviţi să ridice chivotul legământului Domnului, au jertfit șapte viţei și șapte berbeci. 27David era îmbrăcat cu o manta de in subţire; tot așa erau îmbrăcaţi toţi leviţii care duceau chivotul, cântăreţii și Chenania, căpetenia muzicii între cântăreţi, și David avea pe el un efod de in. 28Tot Israelul a suit
15:28
Cap. 13:8.

chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbiţe și de chimvale și făcând să răsune lăutele și harpele. 29Pe când
15:29
2 Sam. 6:16
intra în cetatea lui David chivotul legământului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și, când a văzut pe împăratul David sărind și jucând, l-a dispreţuit în inima ei.