Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Orânduirile privitoare la slujbă

161După ce au adus

16:1
2 Sam. 6:17-19
chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care-l întinsese David pentru el și au adus înaintea lui Dumnezeu arderi-de-tot și jertfe de mulţumire. 2Când a isprăvit David de adus arderile-de-tot și jertfele de mulţumire, a binecuvântat poporul în Numele Domnului. 3Apoi a împărţit tuturor celor din Israel, bărbaţi și femei, fiecăruia, câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. 4A dat leviţilor sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme
16:4
Ps. 38
, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 5Aceștia erau: Asaf, căpetenia, Zaharia, al doilea după el, Ieiel, Șemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom și Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute și harpe și Asaf suna din ţimbale. 6Preoţii Benaia și Iahaziel sunau mereu din trâmbiţe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu. 7În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâiași dată pe Asaf și fraţii săi să vestească
16:7
2 Sam. 23:1
laudele Domnului.

Cântare de laudă

8Lăudaţi

16:8
Ps. 105:1-15
pe Domnul, chemaţi Numele Lui,

faceţi cunoscute printre popoare faptele Lui înalte!

9Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui!

Vorbiţi despre toate minunile Lui!

10Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

11Căutaţi pe Domnul și sprijinul Lui,

căutaţi necurmat Faţa Lui!

12Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut,

de minunile Lui și de judecăţile rostite de gura Lui,

13voi, sămânţa lui Israel, robul Său,

copiii lui Iacov, aleșii Lui!

14Domnul este Dumnezeul nostru;

judecăţile Lui se împlinesc pe tot pământul.

15Aduceţi-vă aminte totdeauna de legământul Său,

de făgăduinţele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de oameni,

16de legământul pe care l-a făcut

16:16
Gen. 17:2
26:3
28:13
35:11
cu Avraam

și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;

17El l-a făcut o lege pentru Iacov,

un legământ veșnic pentru Israel,

18zicând: „Îţi voi da ţara Canaanului

ca moștenire care v-a căzut la împărţeală.”

19Ei erau puţini la număr atunci,

foarte

16:19
Gen. 34:30
puţini la număr, și străini în ţara aceea.

20Și mergeau de la un neam la altul

și de la o împărăţie la un alt popor,

21dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească

și a pedepsit

16:21
Gen. 12:17
20:3Exod 7:15-18
împăraţi din pricina lor,

22zicând: „Nu

16:22
Ps. 105:15
vă atingeţi de unșii Mei,

și nu faceţi niciun rău prorocilor mei!”

23Cântaţi

16:23
Ps. 96:1
Domnului, toţi locuitorii pământului!

Vestiţi din zi în zi mântuirea Lui;

24povestiţi printre neamuri slava Lui,

printre toate popoarele minunile Lui!

25Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă,

El este de temut mai presus de toţi dumnezeii,

26căci toţi dumnezeii popoarelor sunt

16:26
Lev. 19:4
idoli,

dar Domnul a făcut cerurile.

27Măreţia și strălucirea sunt înaintea Feţei Lui,

tăria și bucuria sunt în locașul Lui.

28Familii de popoare, daţi Domnului,

daţi Domnului slavă și cinste!

29Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui!

Aduceţi daruri și veniţi înaintea Lui,

închinaţi-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte.

30Tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!

Căci lumea este întărită și nu se clatină.

31Să se bucure cerurile și să se veselească pământul!

Să se spună printre neamuri că Domnul împărăţește!

32Să urle marea cu tot ce este în ea!

Câmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea!

33Să chiuie copacii din pădure

înaintea Domnului! Căci El vine

să judece pământul.

34Lăudaţi

16:34
Ps. 106:1
107:1
118:1
136:1
pe Domnul, căci este bun,

căci îndurarea Lui ţine în veac!

35Ziceţi

16:35
Ps. 106:47,48
: „Mântuiește-ne, Dumnezeul mântuirii,

strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor,

ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt

și să ne punem slava în a Te lăuda!

36Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie!”

Și tot

16:36
1 Împ. 8:15
poporul
16:36
Deut. 27:15
a zis: „Amin” și lăuda pe Domnul! 37David a lăsat acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf și pe fraţii lui, ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-și datoria zi de zi. 38A lăsat pe Obed-Edom și pe Hosa cu fraţii lor, în număr de șaizeci și opt, pe Obed-Edom, fiul lui Iedutun, și pe Hosa, ca ușieri. 39A pus pe preotul Ţadoc și pe preoţi, fraţii săi, înaintea
16:39
Cap. 21:29.
2 Cron. 1:3
locașului Domnului, pe înălţimea
16:39
1 Împ. 3:4
din Gabaon, 40ca să aducă necurmat Domnului arderi-de-tot, dimineaţa și seara
16:40
Exod 29:38Num. 28:3
, pe altarul arderilor-de-tot și să împlinească tot ce este scris în Legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul. 41Cu ei erau Heman și Iedutun, și ceilalţi care fuseseră aleși și numiţi pe nume ca să laude pe Domnul, căci îndurarea
16:41
Vers. 24.
2 Cron. 5:13
7:3Ezra 3:11Ier. 33:11
Lui ţine în veac. 42Cu ei erau Heman și Iedutun, care aveau trâmbiţe și ţimbale pentru cei ce sunau din ele și instrumente pentru cântări în cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau ușieri. 43Tot poporul
16:43
2 Sam. 6:19,20
s-a dus fiecare la casa lui și David s-a întors să-și binecuvânteze casa.