Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Biruinţele lui David

181După aceea, David a bătut

18:1
2 Sam. 8:1
pe filisteni și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor Gatul și satele lui. 2A bătut pe moabiţi, și moabiţii au fost supuși lui David și i-au plătit un bir. 3David a bătut pe Hadarezer, împăratul Ţobei, spre Hamat, când s-a dus să-și așeze stăpânirea peste râul Eufrat. 4David i-a luat o mie de care, șapte mii
18:4
2 Sam. 8:4
de călăreţi și douăzeci de mii de pedestrași; a tăiat vinele tuturor cailor de trăsuri și n-a păstrat decât o sută de care. 5Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadarezer, împăratul Ţobei, și David a bătut douăzeci și două de mii de sirieni. 6David a pus o strajă de oști în Siria Damascului. Și sirienii au fost supuși lui David și i-au plătit bir.

Domnul ocrotea pe David oriunde mergea. 7Și David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadarezer și le-a adus la Ierusalim. 8David a mai luat multă aramă din Tibhat și din Cun, cetăţile lui Hadarezer. Solomon a făcut

18:8
1 Împ. 7:15,232 Cron. 4:12,15,16
din ea marea de aramă, stâlpii și uneltele de aramă. 9Tohu, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oștirea lui Hadarezer, împăratul Ţobei, 10și a trimis pe fiul său Hadoram la împăratul David să-i ureze de bine și să-l laude că a luptat împotriva lui Hadarezer și l-a bătut. Căci Tohu era în război cu Hadarezer. A trimis, de asemenea, tot felul de vase de aur, de argint și de aramă. 11Împăratul David le-a închinat Domnului, împreună cu argintul și aurul pe care-l luase de la toate popoarele, de la Edom, de la Moab, de la fiii lui Amon, de la filisteni și de la Amalec. 12Abișai, fiul Ţeruiei, a bătut în Valea Sării optsprezece mii
18:12
2 Sam. 8:13
de edomiţi. 13A pus
18:13
2 Sam. 8:14
oști de strajă în Edom și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David oriunde mergea.

Înalţii slujbași ai lui David

14David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate la tot poporul său. 15Ioab, fiul Ţeruiei, era mai-mare peste oștire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor; 16Ţadoc, fiul lui Ahitub, și Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; Șavșa era logofăt; 17Benaia

18:17
2 Sam. 8:18
, fiul lui Iehoiada, era căpetenia cheretiţilor și a peletiţilor și fiii lui David erau cei dintâi pe lângă împărat.