Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Războiul împotriva amoniţilor

191După aceea

19:1
2 Sam. 10:1
, Nahaș, împăratul fiilor lui Amon, a murit, și în locul lui a domnit fiul său. 2David a zis: „Voi arăta bunăvoinţă lui Hanun, fiul lui Nahaș, căci tatăl lui a arătat bunăvoinţă faţă de mine.” Și David a trimis soli să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în ţara fiilor lui Amon, la Hanun, ca să-l mângâie, 3căpeteniile fiilor lui Amon au zis lui Hanun: „Crezi că David îţi trimite oameni să te mângâie, ca să cinstească pe tatăl tău? Oare n-au venit slujitorii lui la tine ca să cunoască cetatea și s-o nimicească, și ca să iscodească ţara?” 4Atunci, Hanun a luat pe slujitorii lui David, a pus să-i radă și să le taie hainele pe la mijloc, până la brâu. Apoi le-a dat drumul. 5David, căruia au venit și i-au dat de știre despre cele întâmplate cu oamenii aceștia, a trimis niște oameni înaintea lor, căci li se făcuse mare rușine și împăratul a trimis să le spună: „Rămâneţi la Ierihon până vă va crește barba și apoi să vă întoarceţi.” 6Fiii lui Amon au văzut că se făcuseră urâţi lui David și Hanun și fiii lui Amon au trimis o mie de talanţi de argint să tocmească în slujba lor care și călăreţi de la sirienii din Mesopotamia și de la sirienii din Maaca și din Ţoba
19:6
Cap. 18:5,9.

. 7Au tocmit treizeci și două de mii de care și pe împăratul din Maaca împreună cu poporul lui, care au venit și au tăbărât înaintea Medebei. Fiii lui Amon s-au strâns din cetăţile lor și au mers la luptă. 8La auzul acestei vești, David a trimis împotriva lor pe Ioab și toată oștirea de oameni viteji. 9Fiii lui Amon au ieșit și s-au înșirat în linie de bătaie la intrarea cetăţii; împăraţii care veniseră au tăbărât deosebit pe câmp. 10Ioab a văzut că avea de luptat și înainte, și înapoi. A ales atunci din toţi voinicii de frunte ai lui Israel o ceată pe care a așezat-o împotriva sirienilor 11și a pus sub porunca fratelui său Abișai cealaltă parte a poporului, ca să ţină piept fiilor lui Amon. 12El a zis: „Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să-mi vii tu în ajutor și dacă fiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, îţi voi veni eu în ajutor. 13Fii tare și să ne îmbărbătăm pentru poporul nostru și pentru cetăţile Dumnezeului nostru și Domnul să facă ce va crede!” 14Ioab, cu poporul lui, a înaintat la luptă împotriva sirienilor, și ei au fugit dinaintea lui. 15Și, când au văzut fiii lui Amon că sirienii o luaseră la fugă, au fugit și ei dinaintea lui Abișai, fratele lui Ioab, și s-au întors în cetate. Și Ioab s-a întors la Ierusalim. 16Sirienii, văzând că fuseseră bătuţi de Israel, au trimis și au adus pe sirienii care erau de cealaltă parte a râului și Șofah, căpetenia oștirii lui Hadarezer, era în fruntea lor. 17Au dat de știre lui David, care a strâns pe tot Israelul, a trecut Iordanul, a mers împotriva lor și s-a pregătit de luptă împotriva lor. David s-a înșiruit în linie de bătaie împotriva sirienilor. Dar sirienii, după ce se bătuseră cu el, 18au fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis oamenii de la șapte mii de care și patruzeci de mii de pedestrași și a omorât pe Șofah, căpetenia oștirii. 19Slujitorii lui Hadarezer, văzându-se bătuţi de Israel, au făcut pace cu David și i s-au supus. Și sirienii n-au vrut să mai ajute pe fiii lui Amon.