Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Cucerirea cetăţii Raba

201În anul următor

20:1
2 Sam. 11:1
, pe vremea când porneau împăraţii la război, Ioab
20:1
2 Sam. 12:26
a pornit, în fruntea unei puternice oștiri, să pustiască ţara fiilor lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba și a nimicit-o. 2David a luat
20:2
2 Sam. 12:30,31
cununa de pe capul împăratului ei și a găsit-o în greutate de un talant de aur: era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate. 3A scos afară pe locuitori și i-a tăiat în bucăţi cu fierăstraie, cu securi și cu topoare; tot așa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.

Biruinţele asupra filistenilor

4După aceea, a avut loc

20:4
2 Sam. 21:18
o bătălie la Ghezer cu filistenii. Atunci, Sibecai
20:4
Cap. 11:29.

, Hușatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. Și filistenii au fost smeriţi. 5A mai fost o bătălie cu filistenii. Și Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suliţă al cărei mâner era ca un sul de ţesut. 6A mai fost
20:6
2 Sam. 21:20
o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură înaltă, care avea șase degete la fiecare mână și la fiecare picior, douăzeci și patru de toate, și care se trăgea și el din Rafa. 7El a batjocorit pe Israel, și Ionatan, fiul lui Șimea, fratele lui David, l-a ucis. 8Oamenii aceștia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au pierit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui.