Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Numărătoarea poporului

211Satana

21:1
2 Sam. 24:1
s-a sculat împotriva lui Israel și a aţâţat pe David să facă numărătoarea lui Israel. 2Și David a zis lui Ioab și căpeteniilor poporului: „Duceţi-vă de faceţi numărătoarea lui Israel de la Beer-Șeba până la Dan și spuneţi-mi, ca să știu la cât se ridică
21:2
Cap. 27:23.

numărul poporului.” 3Ioab a răspuns: „Domnul să facă pe poporul Lui încă de o sută de ori pe atâta! Împărate, domnul meu, nu sunt ei toţi slujitori ai domnului meu? Dar pentru ce cere domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel?” 4Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab. Și Ioab a plecat și a străbătut tot Israelul, apoi s-a întors la Ierusalim. 5Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului: în tot Israelul erau o mie de mii și o sută de mii de bărbaţi în stare să scoată sabia, iar în Iuda erau patru sute șaptezeci de mii de bărbaţi în stare să scoată sabia. 6Între ei n-a numărat și pe Levi și Beniamin
21:6
Cap. 27:24.

, căci porunca împăratului i se părea o urâciune.

Ciuma

7Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel. 8Și David a zis lui Dumnezeu: „Am săvârșit un mare păcat

21:8
2 Sam. 24:10
făcând lucrul acesta! Acum, iartă
21:8
2 Sam. 12:13
fărădelegea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun!” 9Domnul a vorbit astfel lui Gad, văzătorul
21:9
1 Sam. 9:9
lui David: 10„Du-te și spune lui David: ‘Așa vorbește Domnul: «Îţi pun înainte trei urgii; alege una din ele, și te voi lovi cu ea.»’” 11Gad s-a dus la David și i-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Primește: 12sau trei
21:12
2 Sam. 24:13
ani de foamete, sau trei luni în timpul cărora să fii nimicit de potrivnicii tăi și atins de sabia vrăjmașilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului și ciuma să fie în ţară și îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ţinutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund Celui ce mă trimite.’” 13David a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare! Să cad în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor!” 14Domnul a trimis ciuma în Israel și au căzut șaptezeci de mii de oameni din Israel. 15Dumnezeu a trimis un înger
21:15
2 Sam. 24:16
la Ierusalim ca să-l nimicească și, pe când îl nimicea, Domnul S-a uitat și I-a părut
21:15
Gen. 6:6
rău de răul acesta, și a zis îngerului care nimicea: „Destul! Acum, trage-ţi mâna înapoi!” Îngerul Domnului stătea lângă aria lui Ornan, Iebusitul. 16David a ridicat ochii și a văzut
21:16
2 Cron. 3:1
pe îngerul Domnului stând între pământ și cer și ţinând în mână sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci, David și bătrânii, înveliţi cu saci, au căzut cu faţa la pământ. 17Și David a zis lui Dumnezeu: „Oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta, dar oile acestea ce au făcut oare? Doamne, Dumnezeul meu, mâna Ta să fie dar peste mine și peste casa tatălui meu și să nu piardă pe poporul Tău!” 18Îngerul
21:18
2 Cron. 3:1
Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David, să se suie să ridice un altar Domnului în aria lui Ornan, Iebusitul. 19David s-a suit, după cuvântul pe care-l spusese Gad în Numele Domnului. 20Ornan s-a întors și a văzut îngerul, și cei patru fii ai lui s-au ascuns împreună cu el: treiera grâul atunci. 21Când a ajuns David la Ornan, Ornan s-a uitat și a zărit pe David, apoi a ieșit din arie și s-a închinat înaintea lui David, cu faţa la pământ. 22David a zis lui Ornan: „Dă-mi locul ariei să zidesc în el un altar Domnului; dă-mi-l pe preţul lui în argint, ca să se depărteze urgia de deasupra poporului.” 23Ornan a răspuns lui David: „Ia-l și să facă domnul meu împăratul ce va crede; iată eu dau boii pentru arderea-de-tot, carele în loc de lemne și grâul pentru darul de mâncare, toate le dau.” 24Dar împăratul David a zis lui Ornan: „Nu! Vreau să-l cumpăr pe preţul lui în argint, căci nu voi da Domnului ce este al tău și nu voi aduce o ardere-de-tot care să nu mă coste nimic.” 25Și David a dat
21:25
2 Sam. 24:24
lui Ornan șase sute de sicli de aur pentru locul ariei. 26David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi-de-tot și jertfe de mulţumire. A chemat pe Domnul și Domnul i-a răspuns prin foc
21:26
Lev. 9:242 Cron. 8:1
7:1
, care s-a coborât din cer pe altarul arderii-de-tot. 27Atunci, Domnul a vorbit îngerului, care și-a vârât iarăși sabia în teacă. 28Pe vremea aceasta, David, văzând că Domnul îl ascultase în aria lui Ornan, Iebusitul, aducea jertfe acolo. 29Dar locașul
21:29
Cap. 16:39.

Domnului, făcut de Moise în pustie, și altarul arderilor-de-tot erau atunci pe înălţimea Gabaonului. 30David
21:30
1 Împ. 3:42 Cron. 1:3
nu putea să meargă înaintea acestui altar să caute pe Dumnezeu, pentru că îl înspăimântase sabia îngerului Domnului.