Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

221Și David a zis: „Aici

22:1
Deut. 12:52 Sam. 24:182 Cron. 3:1
să fie Casa Domnului Dumnezeu și aici să fie altarul arderilor-de-tot pentru Israel.”

Pregătirile lui David pentru zidirea Templului

2David a strâns pe străinii

22:2
1 Împ. 9:21
din ţara lui Israel și a însărcinat pe cioplitorii de piatră să pregătească pietre cioplite pentru zidirea Casei lui Dumnezeu. 3A pregătit și fier din belșug pentru cuiele de la aripile ușilor și pentru scoabe, aramă atât de multă, încât nu puteau s-o numere
22:3
1 Împ. 7:47
4și lemne de cedru fără număr, căci sidonienii
22:4
1 Împ. 5:6
și tirienii aduseseră lui David lemne de cedru din belșug. 5David zicea: „Fiul meu Solomon
22:5
Cap. 29:1.

este tânăr și plăpând și casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate ţările, de aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuinţă pentru zidirea ei.” Și David a făcut mari pregătiri înainte de moarte.

Sfaturile date lui Solomon

6David a chemat pe fiul său Solomon și i-a poruncit să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui Israel. 7David a zis lui Solomon: „Fiul meu, aveam de gând

22:7
2 Sam. 7:21 Împ. 8:17
să zidesc o casă Numelui
22:7
Deut. 12:5,11
Domnului Dumnezeului meu. 8Dar cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ‘Tu ai vărsat mult sânge
22:8
1 Împ. 5:3
și ai făcut mari războaie, de aceea nu vei zidi o casă Numelui Meu, căci ai vărsat înaintea Mea mult sânge pe pământ. 9Iată
22:9
Cap. 28:5.

că ţi se va naște un fiu, care va fi un om al odihnei și căruia îi voi da odihnă
22:9
1 Împ. 4:25
5:4
, izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmașilor lui de jur împrejur, căci numele lui va fi Solomon (Pace), și voi aduce peste Israel pacea și liniștea în timpul vieţii lui. 10El
22:10
2 Sam. 7:131 Împ. 5:5
va zidi o casă Numelui Meu. El
22:10
Evr. 1:5
Îmi va fi fiu și Eu îi voi fi Tată și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui în Israel.’ 11Acum, fiule, Domnul
22:11
Vers. 16.

să fie cu tine ca să propășești și să zidești Casa Domnului Dumnezeului tău, cum a spus El despre tine! 12Numai să-ţi dea
22:12
1 Împ. 3:9,12Ps. 72:1
Domnul înţelepciune și pricepere și să te facă să domnești peste Israel în păzirea Legii Domnului Dumnezeului tău! 13Atunci
22:13
Ios. 1:7,8
vei propăși, dacă vei căuta să împlinești legile și poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru Israel. Întărește-te și îmbărbătează-te
22:13
Deut. 31:7,8Ios. 1:6,7,9
, nu te teme și nu te înspăimânta. 14Iată, prin străduinţele mele, am pregătit pentru Casa Domnului o sută de mii de talanţi de aur, un milion de talanţi de argint și o mulţime de aramă și de fier care nu se poate cântări
22:14
Vers. 3.

, căci este foarte mult; am pregătit, de asemenea, lemne și pietre și vei mai adăuga și tu. 15Tu ai la tine un mare număr de lucrători, cioplitori de piatră și tâmplari, și oameni îndemânatici în tot felul de lucrări. 16Aurul, argintul, arama și fierul sunt fără număr. Scoală-te dar și lucrează și Domnul
22:16
Vers. 11.

să fie cu tine.” 17David a poruncit tuturor căpeteniilor lui Israel să vină în ajutor fiului său Solomon, zicând: 18„Domnul Dumnezeul vostru
22:18
Deut. 12:10Ios. 22:42 Sam. 7:1
nu este oare cu voi și nu v-a dat El odihnă din toate părţile? Căci a dat în mâinile mele pe locuitorii ţării și ţara este supusă înaintea Domnului și înaintea poporului Său. 19Puneţi-vă
22:19
2 Cron. 30:3
acum inima și sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru; sculaţi-vă și zidiţi Sfântul Locaș al Domnului Dumnezeu, ca să aduceţi
22:19
1 Împ. 8:6,212 Cron. 5:7
6:11
chivotul legământului Domnului și uneltele închinate lui Dumnezeu în casa care va fi zidită Numelui
22:19
Vers. 7.
1 Împ. 5:3
Domnului.”