Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Leviţii, numărătoarea și slujbele lor

231David, fiind bătrân și sătul de zile, a pus pe fiul său Solomon

23:1
1 Împ. 1:33-39
împărat peste Israel. 2El a strâns pe toate căpeteniile lui Israel, pe preoţi și pe leviţi. 3Au făcut numărătoarea leviţilor de la vârsta de treizeci de ani
23:3
Num. 4:3,47
în sus; socotiţi pe cap și pe bărbaţi, s-au găsit în număr de treizeci și opt de mii. 4Și David a zis: „Douăzeci și patru de mii dintre ei să vegheze asupra slujbelor din Casa Domnului, șase mii să fie dregători
23:4
Deut. 16:182 Cron. 19:8
și judecători, 5patru mii să fie portari și patru mii să fie însărcinaţi să laude pe Domnul cu instrumentele pe care le-am făcut
23:5
2 Cron. 20:25,26Amos 6:5
ca să-L preamărim.” 6David i-a împărţit
23:6
Exod 6:16Num. 26:572 Cron. 8:14
29:25
în cete după fiii lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari. 7Din gherșoniţi
23:7
Cap. 26:21.

: Laedan și Șimei. 8Fiii lui Laedan: căpetenia Iehiel, Zetam și Ioel, trei. 9Fiii lui Șimei: Șelomit, Haziel și Haran, trei. Aceștia erau capii caselor părintești ale familiei lui Laedan. 10Fiii lui Șimei: Iahat, Zina, Ieuș și Beria. Aceștia sunt cei patru fii ai lui Șimei. 11Iahat era căpetenia și Zina al doilea; Ieuș și Beria n-au avut mulţi fii și au alcătuit o singură casă părintească la numărătoare. 12Fiii lui Chehat
23:12
Exod 6:18
: Amram, Iţehar, Hebron și Uziel, patru. 13Fiii lui Amram
23:13
Exod 6:20
: Aaron și Moise. Aaron
23:13
Exod 28:1Evr. 5:4
a fost pus deoparte să fie sfinţit ca preasfânt, el și fiii lui pe vecie, ca să aducă tămâie
23:13
Exod 30:7Num. 16:401 Sam. 2:28
înaintea Domnului, să-I facă slujba
23:13
Deut. 21:5
și să binecuvânteze
23:13
Num. 6:23
pe vecie în Numele Lui. 14Dar fiii
23:14
Cap. 26:23-25.

lui Moise, omul lui Dumnezeu, au fost număraţi în seminţia lui Levi. 15Fiii
23:15
Exod 2:22
18:3,4
lui Moise: Gherșom și Eliezer. 16Fiul lui Gherșom: Șebuel
23:16
Cap. 26:24.

, căpetenia. 17Și fiii lui Eliezer au fost: Rehabia
23:17
Cap. 26:25.

, căpetenia; Eliezer n-a avut alt fiu, dar fiii lui Rehabia au fost foarte mulţi la număr. 18Fiul lui Iţehar: Șelomit, căpetenia. 19Fiii lui Hebron
23:19
Cap. 24:23.

: Ieria, căpetenia; Amaria, al doilea: Iahaziel, al treilea și Iecameam, al patrulea. 20Fiii lui Uziel: Mica, căpetenia, și Ișia, al doilea. 21Fiii lui Merari
23:21
Cap. 24:26.

: Mahli și Muși. Fiii lui Mahli: Eleazar și Chis
23:21
Cap. 24:29.

. 22Eleazar a murit fără
23:22
Cap. 24:23.

să aibă fii, dar a avut fete pe care le-au luat
23:22
Num. 36:6,8
de neveste fiii lui Chis, fraţii lor. 23Fiii lui Muși
23:23
Cap. 24:30.

: Mahli, Eder și Ieremot, trei. 24Aceștia sunt fiii lui Levi
23:24
Num. 10:17,21
, după casele lor părintești, capii caselor părintești, după numărătoarea făcută numărând numele pe cap. Ei erau întrebuinţaţi în slujba Casei Domnului, de la vârsta de douăzeci
23:24
Vers. 27.
Num. 1:3
4:3
8:24Ezra 3:8
de ani în sus. 25Căci David a zis: „Domnul Dumnezeul lui Israel a dat
23:25
Cap. 22:18.

odihnă poporului Său și va locui pe vecie la Ierusalim, 26și leviţii nu vor mai avea să poarte
23:26
Num. 4:5
cortul și toate uneltele pentru slujba lui.” 27După cele din urmă porunci ale lui David, numărătoarea fiilor lui Levi s-a făcut de la vârsta de douăzeci de ani în sus. 28Puși lângă fiii lui Aaron pentru slujba Casei Domnului, ei aveau să îngrijească de curţi și de odăi, de curăţirea tuturor lucrurilor sfinte, de împlinirea slujbei în Casa lui Dumnezeu, 29de pâinile
23:29
Exod 25:30
pentru punerea înaintea Domnului, de floarea
23:29
Lev. 6:20
de făină pentru darurile de mâncare, de plăcintele fără
23:29
Lev. 2:4
aluat, de turtele coapte în tigaie și de turtele
23:29
Lev. 2:5,7
prăjite, de toate măsurile
23:29
Lev. 19:35
de încăpere și de lungime; 30ei aveau să stea în fiecare dimineaţă și în fiecare seară ca să laude și să mărească pe Domnul 31și să aducă neîncetat înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat
23:31
Num. 10:10Ps. 81:3
, de lună nouă și de sărbători
23:31
Lev. 23:4
, după numărul și obiceiurile rânduite. 32Îngrijeau
23:32
Num. 1:53
de cortul întâlnirii, de Sfântul Locaș și de fiii
23:32
Num. 3:6-9
lui Aaron, fraţii lor, pentru slujba Casei Domnului.