Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Preoţii, împărţiţi în douăzeci și patru de cete

241Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii

24:1
Lev. 10:1,6Num. 26:60
lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. 2Nadab
24:2
Num. 3:4
26:61
și Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii, și Eleazar și Itamar au împlinit slujba de preoţi. 3David a împărţit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care aveau s-o facă; Ţadoc făcea parte din urmașii lui Eleazar, și Ahimelec, din urmașii lui Itamar. 4Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamar și i-au împărţit așa că fiii lui Eleazar aveau șaisprezece căpetenii de case părintești și fiii lui Itamar, opt căpetenii de case părintești. 5I-au împărţit prin sorţi, între unii și alţii, căci căpeteniile Sfântului Locaș și căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar și din fiii lui Itamar. 6Șemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i-a scris înaintea împăratului și mai-marilor, înaintea preoţilor Ţadoc și Ahimelec, fiul lui Abiatar, și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoţilor și leviţilor. Au tras la sorţi câte o casă părintească pentru Eleazar și au tras și câte una pentru Itamar. 7Cel dintâi sorţ a ieșit pentru Iehoiarib; al doilea, pentru Iedaia; 8al treilea, pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim; 9al cincilea, pentru Malchia; al șaselea, pentru Miiamin; 10al șaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia
24:10
Neem. 12:4,17Luca 1:5
; 11al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Șecania; 12al unsprezecelea, pentru Eliașib; al doisprezecelea, pentru Iachim; 13al treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieșebeab; 14al cincisprezecelea, pentru Bilga; al șaisprezecelea, pentru Imer; 15al șaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea, pentru Hapiţeţ; 16al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel; 17al douăzeci și unulea, pentru Iachin; al douăzeci și doilea, pentru Gamul; 18al douăzeci și treilea, pentru Delaia; al douăzeci și patrulea, pentru Maazia. 19Acesta era șirul în care aveau să-și facă slujba, ca să intre
24:19
Cap. 9:25.

în Casa Domnului, după rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel.

Căpeteniile leviţilor

20Iată căpeteniile celorlalţi leviţi. Din fiii lui Amram: Șubael

24:20
Cap. 23:16.

; din fiii lui Șubael: Iehdia; 21din Rehabia
24:21
Cap. 23:17.

, din fiii lui Rehabia: căpetenia Ișia. 22Din iţehariţi: Șelomot; din fiii lui Șelomot
24:22
Cap. 23:18.

: Iahat. 23Fiii lui
24:23
Cap. 23:19;
26:31
Hebron: Ieria, Amaria, al doilea, Iahaziel, al treilea, Iecameam, al patrulea. 24Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Șamir; 25fratele lui Mica: Ișia; din fiii lui Ișia: Zaharia. 26Fiii lui Merari: Mahli și Muși, și fiii fiului său Iaazia. 27Fiii lui
24:27
Exod 6:19
Merari, ai fiului său Iaazia: Șoham, Zacur și Ibri. 28Din Mahli: Eleazar, care
24:28
Cap. 23:22.

n-a avut fii; 29din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel. 30Fiii lui
24:30
Cap. 23:23.

Muși: Mahli, Eder și Ierimot.

Aceștia sunt fiii lui Levi, după casele lor părintești. 31Și ei, ca și fraţii lor, fiii lui Aaron, au tras la sorţi înaintea împăratului David, înaintea lui Ţadoc și Ahimelec și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoţilor și leviţilor, și anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din fraţii săi.