Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

Cântăreţii împărţiţi în douăzeci și patru de cete

251David și căpeteniile oștirii au pus deoparte, pentru slujbă, pe aceia din fiii lui Asaf

25:1
Cap. 6:33,39,44.

, Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiţi de harpă, de alăută și de chimvale. Și iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. 2Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania și Așareela, fiii lui Asaf, sub cârmuirea lui Asaf, care prorocea după poruncile împăratului. 3Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Hașabia, Matitia și Șimei, șase, sub cârmuirea tatălui lor Iedutun, care prorocea cu harpa, ca să laude și să mărească pe Domnul. 4Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Șebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioșbecașa, Maloti, Hotir, Mahaziot, 5toţi fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalţe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman paisprezece fii și trei fete. 6Toţi aceștia erau sub cârmuirea părinţilor lor pentru cântarea în Casa Domnului și aveau chimvale, alăute și harpe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun și Heman lucrau sub poruncile împăratului. 7Erau în număr de două sute optzeci și opt, cuprinzându-se în acest număr și fraţii lor deprinși la cântarea Domnului, toţi cei ce erau meșteri. 8Au tras la sorţi pentru slujbele lor, mici și mari, învăţători
25:8
2 Cron. 23:13
și ucenici. 9Cel dintâi sorţ ieșit a fost din Asaf pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, fraţii și fiii lui, doisprezece; 10al treilea, Zacur, fiii și fraţii săi, doisprezece; 11al patrulea, pentru Iţeri, fiii și fraţii săi, doisprezece; 12al cincilea, pentru Netania, fiii săi și fraţii săi, doisprezece; 13al șaselea, Buchia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 14al șaptelea, pentru Iesareela, fiii și fraţii săi, doisprezece; 15al optulea, pentru Isaia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 16al nouălea, pentru Matania, fiii și fraţii săi, doisprezece; 17al zecelea, pentru Șimei, fiii și fraţii săi, doisprezece; 18al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii și fraţii săi, doisprezece; 19al doisprezecelea, pentru Hașabia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 20al treisprezecelea, pentru Șubael, fiii și fraţii săi, doisprezece; 21al paisprezecelea, pentru Matitia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 22al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii și fraţii săi, doisprezece; 23al șaisprezecelea, pentru Hanania, fiii și fraţii săi, doisprezece; 24al șaptesprezecelea, pentru Ioșbecașa, fiii și fraţii săi, doisprezece; 25al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii și fraţii săi, doisprezece; 26al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii și fraţii săi, doisprezece; 27al douăzecilea, pentru Eliata, fiii și fraţii săi, doisprezece; 28al douăzeci și unulea, pentru Hotir, fiii și fraţii săi, doisprezece; 29al douăzeci și doilea, pentru Ghidalti, fiii și fraţii săi, doisprezece; 30al douăzeci și treilea, pentru Mahaziot, fiii și fraţii săi, doisprezece; 31al douăzeci și patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii și fraţii săi, doisprezece.