Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

Căpeteniile oștirii

271Aceștia sunt copiii lui Israel după numărul lor, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și peste sute și slujbașii în slujba împăratului pentru tot ce privea șirul cetelor, sosirea și plecarea lor, lună după lună, în toate lunile anului; fiecare ceată era de douăzeci și patru de mii de oameni. 2În fruntea celei dintâi cete, pentru luna întâi, era Iașobeam

27:2
2 Sam. 23:8
, fiul lui Zabdiel, și avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 3El era din fiii lui Pereţ și era capul tuturor căpeteniilor oștirii în luna întâi. 4În fruntea cetei din luna a doua era Dodai, Ahohitul; Miclot era unul din capii cetei sale. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 5Capul cetei a treia, pentru luna a treia, era Benaia, fiul preotului Iehoiada, capul, și el avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 6Acest Benaia
27:6
2 Sam. 23:20,22,23
era un viteaz dintre cei treizeci și în fruntea celor treizeci. Fiul său Amizadab era una din căpeteniile cetei sale. 7Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael
27:7
2 Sam. 23:24
, fratele lui Ioab, și, după el, fiul său Zebadia. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 8Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpetenia Șamehut, Izrahitul. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 9Al șaselea, pentru luna a șasea, era Ira
27:9
Cap. 11:28.

, fiul lui Icheș, Tecoitul. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 10Al șaptelea, pentru luna a șaptea, era Heleţ
27:10
Cap. 11:27.

, Pelonitul, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 11Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai
27:11
2 Sam. 21:18
, Hușatitul, din familia zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 12Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer
27:12
Cap. 11:28.

, din Anatot, din beniamiţi. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 13Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai
27:13
2 Sam. 23:28
, din Netofa, din familia zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 14Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia
27:14
Cap. 11:31.

, din Piraton, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 15Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai
27:15
Cap. 26:30.

din Netofa, din familia lui Otniel. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.

Capii seminţiilor

16Iată capii seminţiilor lui Israel:

Capul rubeniţilor: Eliezer, fiul lui Zicri; al simeoniţilor: Șefatia, fiul lui Maaca; 17al leviţilor: Hașabia, fiul lui Chemuel; al familiei lui Aaron: Ţadoc; 18al lui Iuda: Elihu

27:18
1 Sam. 16:6
, din fraţii lui David; al lui Isahar: Omri, fiul lui Micael; 19al lui Zabulon: Ișemaia, fiul lui Obadia; al lui Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel; 20al fiilor lui Efraim: Hosea, fiul lui Azazia; 21al jumătăţii seminţiei lui Manase: Ioel, fiul lui Pedaia; al jumătăţii seminţiei lui Manase din Galaad: Ido, fiul lui Zaharia; al lui Beniamin: Iaasiel, fiul lui Abner; 22al lui Dan: Azareel, fiul lui Ieroham. Aceștia sunt capii seminţiilor lui Israel. 23David n-a făcut numărătoarea celor în vârstă de la douăzeci de ani în jos din Israel, căci Domnul
27:23
Gen. 15:5
făgăduise că va înmulţi pe Israel ca stelele cerului. 24Ioab, fiul Ţeruiei, începuse numărătoarea, dar n-a isprăvit-o, căci Domnul Se mâniase
27:24
2 Sam. 24:15
pe Israel din pricina acestei numărători, care n-a fost trecută în cronicile împăratului David.

Slujitorii și slujbașii curţii

25Azmavet, fiul lui Adiel, era pus peste vistieriile împăratului; Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindele din ogoare, cetăţi, sate și turnuri; 26Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii de la ţară, care lucrau pământul; 27Șimei, din Rama, peste vii; Zabdi, din Șefam, peste pivniţele cu vin din vii; 28Baal-Hanan, din Gheder, peste măslini și sicomori în câmpie; Ioaș, peste magaziile de untdelemn; 29Șitrai, din Saron, peste boii care pășteau în Saron; Șafat, fiul lui Adlai, peste boii din văi; 30Obil, Ismaelitul, peste cămile; Iehdia, din Meronot, peste măgăriţe; 31Iaziz, Hagarenitul, peste oi. Toţi aceștia erau îngrijitori puși peste averile împăratului David. 32Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte și învăţat; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era lângă fiii împăratului; 33Ahitofel

27:33
2 Sam. 15:12
era sfetnicul împăratului; Hușai
27:33
2 Sam. 15:37
16:16
, Architul, era prietenul împăratului. 34După Ahitofel au fost sfetnici: Iehoiada, fiul lui Benaia, și Abiatar
27:34
1 Împ. 1:7
; Ioab
27:34
Cap. 11:6.

era căpetenia oștirii împăratului.