Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

David înfăţișează pe Solomon

281David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile

28:1
Cap. 27:16.

seminţiilor, căpeteniile
28:1
Cap. 27:1,2.

cetelor din slujba împăratului, căpeteniile peste mii și căpeteniile peste sute, pe cei mai mari
28:1
Cap. 27:25.

peste toate averile și turmele împăratului și ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji
28:1
Cap. 11:10.

și pe toţi voinicii. 2Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis: „Ascultaţi-mă, fraţilor și poporul meu! Aveam de gând
28:2
2 Sam. 7:2Ps. 132:3-5
să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul
28:2
Ps. 99:5
132:7
picioarelor Dumnezeului nostru și mă pregăteam s-o zidesc. 3Dar Dumnezeu mi-a zis: ‘Să nu zidești
28:3
2 Sam. 7:5,131 Împ. 5:322:8
o casă Numelui Meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge.’ 4Domnul Dumnezeul lui Israel m-a ales
28:4
1 Sam. 16:7-13
din toată casa tatălui meu pentru ca să fiu împărat al lui Israel pe vecie, căci pe Iuda
28:4
Gen. 49:8Ps. 60:7
78:68
l-a ales căpetenie, casa
28:4
1 Sam. 16:1
tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda și dintre
28:4
1 Sam. 16:12,13
fiii tatălui meu pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israelul. 5Dintre
28:5
Cap. 3:1;
23:1
toţi fiii mei – căci Domnul mi-a dat mulţi fii – a ales pe fiul meu Solomon
28:5
Cap. 22:9.

ca să-l pună pe scaunul de domnie al împărăţiei Domnului peste Israel. 6El mi-a zis: ‘Fiul tău Solomon
28:6
2 Sam. 7:13,142 Cron. 1:9
Îmi va zidi casa și curţile, căci l-am ales ca fiu al Meu și-i voi fi Tată. 7Îi voi întări împărăţia pe vecie, dacă se va ţine
28:7
Cap. 22:13.

, ca astăzi, de împlinirea poruncilor și rânduielilor Mele.’ 8Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului și în faţa Dumnezeului nostru, care vă aude, păziţi și puneţi-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniţi această bună ţară și s-o lăsaţi de moștenire fiilor voștri, după voi, pe vecie. 9Și tu, fiule Solomoane, cunoaște
28:9
Ier. 9:24Osea 4:1Ioan 17:3
pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-I cu toată
28:9
2 Împ. 20:3Ps. 101:2
inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul
28:9
1 Sam. 16:71 Împ. 8:39Ps. 7:9
139:1Prov. 17:3Ier. 11:20
17:10
20:12Apoc. 2:23
cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă-L
28:9
2 Cron. 15:2
vei căuta, Se va lăsa găsit de tine, dar, dacă-L vei părăsi, te va lepăda și El pe vecie. 10Vezi acum că Domnul
28:10
Vers. 6.

te-a ales ca să zidești o casă care să-I slujească de locaș sfânt. Întărește-te și lucrează.”

David dă lui Solomon tot ce strânsese pentru Templu

11David a dat fiului său Solomon chipul

28:11
Exod 25:40
prispei și clădirilor, odăilor vistieriei, odăilor de sus, odăilor dinăuntru și al odăii pentru scaunul îndurării. 12I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curţile Casei Domnului și toate odăile de jur împrejur pentru vistieriile
28:12
Cap. 26:20.

Casei lui Dumnezeu și vistieriile Sfântului Locaș 13și cu privire la cetele preoţilor și leviţilor, la tot ce privea slujba Casei Domnului și la toate uneltele pentru slujba Casei Domnului. 14I-a dat chipul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecărei slujbe, și chipul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe. 15A dat greutatea sfeșnicelor de aur și a candelelor lor de aur, cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui și greutatea sfeșnicelor de argint, cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui, după întrebuinţarea fiecărui sfeșnic. 16I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor pentru punerea înainte, pentru fiecare masă, și greutatea de argint pentru mesele de argint. 17I-a dat chipul furculiţelor, lighenelor și ceștilor de aur curat; chipul potirelor de aur, cu greutatea fiecărui potir, și a potirelor de argint, cu greutatea fiecărui potir, 18și chipul altarului tămâii în aur curăţit, cu greutatea lui. I-a mai dat și chipul carului heruvimilor
28:18
Exod 25:18-221 Sam. 4:41 Împ. 6:23
de aur, care își întind aripile și acoperă chivotul legământului Domnului. 19„Toate acestea”, a zis David, „toate lucrările izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscute Domnul, însemnându-le
28:19
Exod 25:40
în scris cu mâna Lui.” 20David a zis fiului său Solomon: „Întărește-te
28:20
Deut. 31:7,8Ios. 1:6,7,9
, îmbărbătează-te și lucrează; nu te teme și nu te înspăimânta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa
28:20
Ios. 1:5
, nici nu te va părăsi până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului. 21Iată, ai lângă tine cetele
28:21
Cap. 24;
25
26
preoţilor și leviţilor pentru toată slujba Casei lui Dumnezeu și iată că ai lângă tine, pentru toată lucrarea, toţi oamenii binevoitori și îndemânatici în tot felul de lucrări
28:21
Exod 35:25,26
36:1,2
și căpeteniile și tot poporul, supuși la toate poruncile tale.”