Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Familia lui David

31Iată fiii lui David care i s-au născut la Hebron:

Întâiul născut: Amnon

3:1
2 Sam. 3:2
, cu Ahinoam din Izreel
3:1
Ios. 15:56
; al doilea: Daniel, cu Abigail din Carmel; 2al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei; 3al cincilea: Șefatia, cu Abital; al șaselea: Itream, cu nevastă-sa Egla
3:3
2 Sam. 3:5
. 4Acești șase i s-au născut la Hebron. El a domnit
3:4
2 Sam. 2:11
acolo șapte ani și șase luni, iar la Ierusalim
3:4
2 Sam. 5:5
a domnit treizeci și trei de ani. 5Iată cei ce i s-au născut
3:5
2 Sam. 5:14
la Ierusalim:

Șimea, Șobab, Natan și Solomon

3:5
2 Sam. 12:24
, patru, cu Bat-Șua, fata lui Amiel; 6Ibhar, Elișama, Elifelet, 7Noga, Nefeg, Iafia, 8Elișama, Eliada și Elifelet, nouă
3:8
2 Sam. 5:14-16
. 9Aceștia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Și Tamar
3:9
2 Sam. 13:1
era sora lor.

Urmașii lui Solomon

10Fiul lui Solomon: Roboam

3:10
1 Împ. 11:43
15:6
. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său; 11Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său; 12Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său; 13Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său; 14Amon, fiul său; Iosia, fiul său. 15Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Șalum. 16Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său. 17Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Șealtiel; 18Malchiram, Pedaia, Șenaţar, Iecamia, Hoșama și Nedabia. 19Fiii lui Pedaia: Zorobabel și Șimei. Fiii lui Zorobabel: Meșulam și Hanania; Șelomit, sora lor, 20și Hașuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iușab-Hesed, cinci. 21Fiii lui Hanania: Pelatia și Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Șecania. 22Fiul lui Șecania: Șemaia. Fiii lui Șemaia: Hatuș
3:22
Ezra 8:2
, Igheal, Bariah, Nearia și Șafat, șase. 23Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia și Azricam, trei. 24Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliașib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia și Anani, șapte.