Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Urmașii lui Isahar

71Fiii lui Isahar: Tola

7:1
Gen. 46:13Num. 26:23
, Pua, Iașub și Șimron, patru. 2Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam și Samuel, căpeteniile caselor părinţilor lor, anume ai lui Tola, oameni viteji în neamul lor; pe vremea lui David numărul
7:2
2 Sam. 24:1,2
lor era de douăzeci și două de mii șase sute. 3Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Ișia, de toţi cinci căpetenii; 4aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinţilor lor, treizeci și șase de mii de oameni, ostași înarmaţi pentru război, căci aveau multe neveste și fii. 5Fraţii lor, după toate familiile lui Isahar, oameni viteji, erau de toţi optzeci și șapte de mii scriși în spiţele de neam.

Urmașii lui Beniamin

6Fiii lui Beniamin

7:6
Gen. 46:21Num. 26:39
: Bela, Becher și Iediael, trei. 7Fiii lui Bela: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot și Iri, cinci căpetenii ale caselor părinţilor lor, oamenii viteji și scriși în spiţele de neam în număr de douăzeci și două de mii treizeci și patru. 8Fiii lui Becher: Zemira, Ioaș, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot și Alamet; toţi aceștia erau fii ai lui Becher 9și scriși în spiţele de neam, după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de douăzeci de mii două sute. 10Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuș, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis și Ahișahar; 11toţi aceștia erau fii ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de șaptesprezece mii două sute, în stare să poarte armele și să meargă la război. 12Șupim
7:12
Num. 26:39
și Hupim, fiii lui Ir; Hușim, fiul lui Aher.

Urmașii lui Neftali

13Fiii lui Neftali: Iahţiel, Guni, Ieţer și Șalum

7:13
Gen. 46:24
, fiii Bilhei.

Urmașii lui Manase

14Fiii lui Manase: Asriel, pe care l-a născut ţiitoarea sa siriană; ea a născut pe Machir, tatăl lui Galaad. 15Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim și Șupim. Numele surorii lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era Ţelofhad; și Ţelofhad a avut fete. 16Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu și i-a pus numele Pereș; numele fratelui său era Șereș și fiii săi erau Ulam și Rechem. 17Fiul lui Ulam: Bedan

7:17
1 Sam. 12:11
. Aceștia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase. 18Soră-sa Hamolechet a născut pe Ișhod, pe Abiezer
7:18
Num. 26:30
și pe Mahla. 19Fiii lui Șemida erau: Ahian, Sihem, Lichi și Aniam.

Urmașii lui Efraim

20Fiii lui Efraim

7:20
Num. 26:35
: Șutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său; Eleada, fiul său; Tahat, fiul său; 21Zabad, fiul său; Șutelah, fiul său; Ezer și Elead. Oamenii din Gat, născuţi în ţară, i-au omorât, pentru că se coborâseră să le ia turmele. 22Efraim, tatăl lor, s-a jelit multă vreme, și fraţii săi au venit să-l mângâie. 23Apoi a intrat la nevastă-sa, și ea a zămislit și a născut un fiu; el i-a pus numele Beria (În nenorocire), pentru că nenorocirea era în casă. 24A avut ca fiică pe Șeera, care a zidit Bet-Horonul de Jos și Bet-Horonul de Sus și pe Uzen-Șeera. 25Refah, fiul său, și Reșef; Telah, fiul său; Tahan, fiul său. 26Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elișama, fiul său; 27Nun, fiul său; Iosua, fiul său. 28Ei aveau în stăpânire și ca locuinţă Betelul cu satele lui; la răsărit: Naaranul
7:28
Ios. 16:7
; la apus: Ghezerul cu satele lui, Sihemul cu satele lui, până la Gaza cu satele ei. 29Fiii lui Manase
7:29
Ios. 17:7
stăpâneau Bet-Șeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul
7:29
Ios. 17:11
cu satele lui, Dorul cu satele lui. În aceste cetăţi au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel.

Urmașii lui Așer

30Fiii lui Așer

7:30
Gen. 46:17Num. 26:44
: Imna, Ișva, Ișvi și Beria, și Serah, sora lor. 31Fiii lui Beria: Eber și Malchiel. 32Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Și Eber a născut pe Iaflet, pe Șomer și pe Hotam, și pe sora lor Șua. 33Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal și Așvat. Aceștia sunt fiii lui Iaflet. 34Fiii lui Șamer: Ahi, Rohega, Huba și Aram. 35Fiii lui Helem, fratele său: Ţofah, Imna, Șeleș și Amal. 36Fiii lui Ţofah: Suah, Harnefer, Șual, Beri, Imra, 37Beţer, Hod, Șama, Șilșa, Itran și Beera. 38Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa și Ara. 39Fiii lui Ula: Arah, Haniel și Riţia. 40Toţi aceștia erau fiii lui Așer, căpeteniile caselor părinţilor lor, oameni aleși și viteji, căpeteniile domnilor, scriși în număr de douăzeci și șase de mii de oameni în stare să poarte armele și să meargă la război.