Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Urare

11Pavel, chemat

1:1
Rom. 1:1
să fie apostol al lui Isus Hristos, prin
1:1
2 Cor. 1:1Efes. 1:1Col. 1:1
voia lui Dumnezeu, și fratele Sosten
1:1
Fapte 18:17
, 2către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei
1:2
Iuda 1
ce au fost sfinţiţi
1:2
Ioan 17:19Fapte 15:9
în Hristos Isus, chemaţi
1:2
Rom. 1:72 Tim. 1:9
să fie sfinţi, și către toţi cei ce cheamă
1:2
Fapte 9:14,21
22:162 Tim. 2:22
în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul
1:2
Cap. 8:6.

lor și
1:2
Rom. 3:22
10:12
al nostru: 3Har
1:3
Rom. 1:72 Cor. 1:2Efes. 1:21 Pet. 1:2
și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

Mulţumiri și îndemn la unire

4Mulţumesc

1:4
Rom. 1:8
Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos. 5Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în
1:5
Cap. 12:8.
2 Cor. 8:7
toate privinţele, cu orice vorbire și cu orice cunoștinţă. 6În felul acesta, mărturia
1:6
Cap. 2:1.
2 Tim. 1:8Apoc. 1:2
despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru; 7așa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar în așteptarea
1:7
Filip. 3:20Tit 2:132 Pet. 3:12
arătării Domnului nostru Isus Hristos. 8El
1:8
1 Tes. 3:13
vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca
1:8
Col. 1:221 Tes. 5:23
să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. 9Credincios
1:9
Is. 49:71 Tes. 5:242 Tes. 3:3Evr. 10:23
este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia
1:9
Ioan 15:4
17:211 Ioan 1:3
4:13
cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. 10Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să
1:10
Rom. 12:16
15:52 Cor. 13:11Filip. 2:2
3:161 Pet. 3:8
aveţi toţi același fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârșit într-un gând și o simţire. 11Căci, fraţilor, am aflat despre voi, de la ai Cloei, că între voi sunt certuri. 12Vreau să spun că fiecare
1:12
Cap. 3:4.

din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” „Și eu al lui Apolo!”
1:12
Fapte 18:24
19:1
„Și eu al lui Chifa!”
1:12
Ioan 1:42
„Și eu al lui Hristos!” 13Hristos
1:13
2 Cor. 11:4Efes. 4:5
a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi? 14Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp
1:14
Fapte 18:8
și Gaius
1:14
Rom. 16:23
, 15pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu. 16Da, am mai botezat și casa lui Stefana
1:16
Cap. 16:15,17.

, încolo, nu știu să mai fi botezat pe altcineva.

Înţelepciunea lumii și înţelepciunea lui Dumnezeu

17De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu

1:17
Cap. 2:1,4,13.
2 Pet. 1:16
cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. 18Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie
1:18
2 Cor. 2:15
pentru cei
1:18
Fapte 17:18
ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care
1:18
Cap. 15:26.

suntem pe calea mântuirii, este puterea
1:18
Rom. 1:16
lui Dumnezeu. 19Căci este scris: „Voi prăpădi
1:19
Iov 5:12,13Is. 29:14Ier. 8:9
înţelepciunea celor înţelepţi și voi nimici priceperea celor pricepuţi.” 20Unde
1:20
Is. 33:18
este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a
1:20
Iov 12:17,20,24Is. 44:25Rom. 1:22
prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? 21Căci
1:21
Mat. 11:25Luca 10:21Rom. 1:20,21,28
întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. 22Iudeii
1:22
Mat. 12:38
16:1Marcu 8:11Luca 11:16Ioan 4:48
, într-adevăr, cer minuni, și grecii caută înţelepciune, 23dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei
1:23
Is. 8:14Mat. 11:6
13:57Luca 2:34Ioan 6:60,66Rom. 9:32Gal. 5:111 Pet. 2:8
este o pricină de poticnire, și pentru neamuri o nebunie
1:23
Vers. 18. Cap. 2:14.

, 24dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea
1:24
Rom. 1:4,16
și înţelepciunea
1:24
Col. 2:3
lui Dumnezeu. 25Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii, și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. 26De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi, care aţi fost chemaţi: printre voi nu
1:26
Ioan 7:48
sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. 27Dar Dumnezeu a ales lucrurile
1:27
Mat. 11:25Iac. 2:5Ps. 8:2
nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari. 28Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care
1:28
Rom. 4:17
nu sunt, ca
1:28
Cap. 2:6.

să nimicească pe cele ce sunt, 29pentru ca
1:29
Rom. 3:27Efes. 2:9
nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 30Și voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune
1:30
Vers. 24.

, neprihănire
1:30
Ier. 23:5,6Rom. 4:252 Cor. 5:21Filip. 3:9
, sfinţire
1:30
Ioan 17:19
și răscumpărare
1:30
Efes. 1:7
, 31pentru ca, după cum este scris: „Cine
1:31
Ier. 9:23,242 Cor. 10:17
se laudă să se laude în Domnul.”