Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Pilde din Vechiul Testament

101Fraţilor, nu vreau să nu știţi că părinţii noștri toţi au fost sub nor

10:1
Exod 13:21
40:34Num. 9:18
14:14Deut. 1:33Neem. 9:12,19Ps. 78:14
105:39
, toţi au trecut prin mare
10:1
Exod 14:22Num. 33:8Ios. 4:23Ps. 78:13
, 2toţi au fost botezaţi în nor și în mare, pentru Moise; 3toţi au mâncat aceeași mâncare
10:3
Exod 16:15,35Neem. 9:15,20Ps. 78:24
duhovnicească 4și toţi au băut aceeași băutură
10:4
Exod 17:6Num. 20:11Ps. 78:15
duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. 5Totuși cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au
10:5
Num. 14:29,32,35
26:64,65Ps. 106:26Evr. 3:17Iuda 5
pierit în pustie. 6Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum
10:6
Num. 11:4,33,34Ps. 106:14
au poftit ei. 7
10:7
Vers. 14.

nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul
10:7
Exod 32:6
a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace.” 8
10:8
Cap. 6:18.
Apoc. 2:14
nu curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au
10:8
Num. 25:1,9Ps. 106:29
căzut douăzeci și trei de mii. 9Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii
10:9
Exod 17:2,7Num. 21:5Deut. 6:16Ps. 78:18,56
95:9
106:14
din ei, care au
10:9
Num. 21:6
pierit prin șerpi. 10Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii
10:10
Exod 16:2
17:2Num. 14:2,29
16:41
din ei, care au
10:10
Num. 14:37
16:49
fost nimiciţi de Nimicitorul
10:10
Exod 12:232 Sam. 24:161 Cron. 21:15
. 11Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au
10:11
Rom. 15:4
fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care
10:11
Cap. 7:29.
Filip. 4:5Evr. 10:25,371 Ioan 2:18
au venit sfârșiturile veacurilor. 12Astfel dar, cine
10:12
Rom. 11:20
crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 13Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu
10:13
Cap. 1:9.

, care este credincios, nu
10:13
Ps. 125:32 Pet. 2:9
va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit
10:13
Ier. 29:11
și mijlocul să ieșiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

Despre Cina Domnului

14De aceea, preaiubiţii mei, fugiţi

10:14
Vers. 7.
2 Cor. 6:171 Ioan 5:21
de închinarea la idoli. 15Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată
10:15
Cap. 8:1.

: judecaţi voi singuri ce spun. 16Paharul
10:16
Mat. 26:26-28
binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea
10:16
Fapte 2:42,46
pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? 17Având în vedere că este o pâine, noi
10:17
Rom. 12:5
, care suntem mulţi, suntem un trup, căci toţi luăm o parte din aceeași pâine. 18Uitaţi-vă la Israelul
10:18
Rom. 4:12Gal. 6:16
după trup
10:18
Rom. 4:1
9:3,52 Cor. 11:18
: cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei
10:18
Lev. 3:3
7:15
în împărtășire cu altarul? 19Deci ce zic eu? Că
10:19
Cap. 8:4.

un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? 20Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc
10:20
Lev. 17:7Deut. 32:17Ps. 106:37Apoc. 9:20
neamurile, jertfesc dracilor, și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtășire cu dracii. 21Nu
10:21
2 Cor. 6:15,16
puteţi bea paharul Domnului și paharul
10:21
Deut. 32:38
dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. 22Sau
10:22
Deut. 32:21
vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem
10:22
Ezec. 22:14
noi mai tari decât El?

Cugetul nostru și al altuia

23Toate

10:23
Cap. 6:12.

lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. 24Nimeni
10:24
Rom. 15:1,2Filip. 2:4,21
să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. 25Să mâncaţi din tot ce
10:25
1 Tim. 4:4
se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. 26Căci „al
10:26
Exod 19:5Deut. 10:14Ps. 24:1
50:12
Domnului este pământul și tot ce cuprinde el”. 27Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voiţi să vă duceţi, să mâncaţi din tot ce
10:27
Luca 10:7
vă pune înainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. 28Dar, dacă vă spune cineva: „Lucrul acesta a fost jertfit idolilor”, să nu mâncaţi, din pricina celui ce v-a înștiinţat și din pricina
10:28
Cap. 8:10,12.

cugetului, căci „al
10:28
Deut. 10:14Ps. 24:1
Domnului este pământul și tot ce cuprinde el”. 29Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce
10:29
Rom. 14:16
să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? 30Dacă mănânc aducând mulţumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru
10:30
Rom. 14:61 Tim. 4:3,4
care mulţumesc? 31Deci
10:31
Col. 3:171 Pet. 4:11
, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. 32Să nu
10:32
Rom. 14:132 Cor. 6:3
fiţi pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica
10:32
Fapte 20:281 Tim. 3:5
lui Dumnezeu. 33După cum mă silesc și eu
10:33
Rom. 15:2
în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu
10:33
Vers. 24.

folosul meu, ci al celor mai mulţi, ca să fie mântuiţi.