Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Dreptul lucrătorului creștin

91Nu

9:1
Fapte 9:11
13:2
26:72 Cor. 12:12Gal. 2:7,81 Tim. 2:72 Tim. 1:11
sunt eu slobod? Nu
9:1
Fapte 9:3,17
18:9
22:14,18
23:11
sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Isus, Domnul nostru? Nu
9:1
Cap. 3:6;
sunteţi voi lucrul meu în Domnul? 2Dacă nu sunt apostol pentru alţii, sunt măcar pentru voi; căci voi sunteţi pecetea
9:2
2 Cor. 3:2
12:12
apostoliei mele în Domnul. 3Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. 4N-avem
9:4
Vers. 14.
dreptul să mâncăm și să bem? 5N-avem dreptul să ducem cu noi o soră, care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalţi apostoli și fraţii
9:5
Mat. 13:55Marcu 6:3Luca 6:15Gal. 1:19
Domnului, și Chifa?
9:5
Mat. 8:14
6Ori numai eu și Barnaba n-avem
9:6
2 Tes. 3:8,9
dreptul să nu lucrăm? 7Cine merge
9:7
2 Cor. 10:41 Tim. 1:18
6:122 Tim. 2:3
4:7
la război pe cheltuiala sa? Cine sădește
9:7
Deut. 20:6Prov. 27:18
o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște
9:7
Ioan 21:151 Pet. 5:2
o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? 8Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Nu le spune și Legea? 9În adevăr, în Legea lui Moise este scris: „Să
9:9
Deut. 25:41 Tim. 5:18
nu legi gura boului care treieră grâul!” Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? 10Sau vorbește El înadins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine
9:10
2 Tim. 2:6
ară trebuie să are cu nădejde și cine treieră grâul trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el. 11Dacă
9:11
Rom. 15:27Gal. 6:6
am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? 12Dacă se bucură alţii de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar
9:12
Fapte 20:332 Cor. 11:7,9
12:131 Tes. 2:6
noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul, ca
9:12
2 Cor. 11:12
să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. 13Nu
9:13
Lev. 6:16,26
7:6Num. 5:9,10
18:8-20Deut. 10:9
18:1
știţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? 14Tot așa, Domnul
9:14
Mat. 10:10Luca 10:7
a rânduit ca
9:14
Gal. 6:61 Tim. 5:17
cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.

Pavel nu s-a folosit de dreptul lui

15Dar eu nu m-am

9:15
Vers. 12.
folosit de niciunul din aceste drepturi. Și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea
9:15
2 Cor. 11:10
mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. 16Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie
9:16
Rom. 1:14
s-o vestesc; și vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia! 17Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am
9:17
Cap. 3:8,14.
o răsplată. Chiar dacă-l fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a
9:17
Cap. 4:1.
fost încredinţată. 18Care este atunci răsplata mea? Este
9:18
Cap. 10:33.
să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu
9:18
Cap. 7:31.
mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. 19Căci, măcar că sunt slobod
9:19
Vers. 1.
faţă de toţi, m-am făcut robul tuturor
9:19
Gal. 5:13
, ca
9:19
Mat. 18:151 Pet. 3:1
să câștig pe cei mai mulţi. 20Cu iudeii
9:20
Fapte 16:3
18:18
21:23
m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei; cu cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să câștig pe cei ce sunt sub Lege; 21cu cei ce
9:21
Gal. 3:2
sunt fără Lege
9:21
Rom. 2:12,14
m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege (măcar că nu sunt fără
9:21
Cap. 7:22.
o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos), ca să câștig pe cei fără lege. 22Am fost slab cu cei
9:22
Rom. 1:12 Cor. 11:29
slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor
9:22
Cap. 10:33.
totul, ca
9:22
Rom. 15:14
, oricum, să mântuiesc pe unii din ei. 23Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea.

Felul de luptă al lui Pavel

24Nu știţi că cei ce aleargă în locul de alergare toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în așa

9:24
Gal. 2:2
5:7Filip. 2:16
3:142 Tim. 4:7Evr. 12:1
fel ca să căpătaţi premiul! 25Toţi cei ce se luptă
9:25
Efes. 6:121 Tim. 6:122 Tim. 2:5
4:7
la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji
9:25
2 Tim. 4:8Iac. 1:121 Pet. 1:4
5:4Apoc. 2:10
3:11
. 26Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș
9:26
2 Tim. 2:5
ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. 27Ci
9:27
Rom. 8:13Col. 3:5
mă port aspru cu trupul meu și-l ţin în stăpânire
9:27
Rom. 6:18,19
, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat
9:27
Ier. 6:302 Cor. 13:5,6
.

10

Pilde din Vechiul Testament

101Fraţilor, nu vreau să nu știţi că părinţii noștri toţi au fost sub nor

10:1
Exod 13:21
40:34Num. 9:18
14:14Deut. 1:33Neem. 9:12,19Ps. 78:14
105:39
, toţi au trecut prin mare
10:1
Exod 14:22Num. 33:8Ios. 4:23Ps. 78:13
, 2toţi au fost botezaţi în nor și în mare, pentru Moise; 3toţi au mâncat aceeași mâncare
10:3
Exod 16:15,35Neem. 9:15,20Ps. 78:24
duhovnicească 4și toţi au băut aceeași băutură
10:4
Exod 17:6Num. 20:11Ps. 78:15
duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. 5Totuși cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au
10:5
Num. 14:29,32,35
26:64,65Ps. 106:26Evr. 3:17Iuda 5
pierit în pustie. 6Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum
10:6
Num. 11:4,33,34Ps. 106:14
au poftit ei. 7
10:7
Vers. 14.
nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul
10:7
Exod 32:6
a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace.” 8
10:8
Cap. 6:18.
nu curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au
10:8
Num. 25:1,9Ps. 106:29
căzut douăzeci și trei de mii. 9Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii
10:9
Exod 17:2,7Num. 21:5Deut. 6:16Ps. 78:18,56
95:9
106:14
din ei, care au
10:9
Num. 21:6
pierit prin șerpi. 10Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii
10:10
Exod 16:2
17:2Num. 14:2,29
16:41
din ei, care au
10:10
Num. 14:37
16:49
fost nimiciţi de Nimicitorul
10:10
Exod 12:232 Sam. 24:161 Cron. 21:15
. 11Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au
10:11
Rom. 15:4
fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care
10:11
Cap. 7:29.
au venit sfârșiturile veacurilor. 12Astfel dar, cine
10:12
Rom. 11:20
crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 13Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu
10:13
Cap. 1:9.
, care este credincios, nu
10:13
Ps. 125:32 Pet. 2:9
va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit
10:13
Ier. 29:11
și mijlocul să ieșiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

Despre Cina Domnului

14De aceea, preaiubiţii mei, fugiţi

10:14
Vers. 7.
de închinarea la idoli. 15Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată
10:15
Cap. 8:1.
: judecaţi voi singuri ce spun. 16Paharul
10:16
Mat. 26:26-28
binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea
10:16
Fapte 2:42,46
pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? 17Având în vedere că este o pâine, noi
10:17
Rom. 12:5
, care suntem mulţi, suntem un trup, căci toţi luăm o parte din aceeași pâine. 18Uitaţi-vă la Israelul
10:18
Rom. 4:12Gal. 6:16
după trup
10:18
Rom. 4:1
9:3,52 Cor. 11:18
: cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei
10:18
Lev. 3:3
7:15
în împărtășire cu altarul? 19Deci ce zic eu? Că
10:19
Cap. 8:4.
un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? 20Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc
10:20
Lev. 17:7Deut. 32:17Ps. 106:37Apoc. 9:20
neamurile, jertfesc dracilor, și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtășire cu dracii. 21Nu
10:21
2 Cor. 6:15,16
puteţi bea paharul Domnului și paharul
10:21
Deut. 32:38
dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. 22Sau
10:22
Deut. 32:21
vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem
10:22
Ezec. 22:14
noi mai tari decât El?

Cugetul nostru și al altuia

23Toate

10:23
Cap. 6:12.
lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. 24Nimeni
10:24
Rom. 15:1,2Filip. 2:4,21
să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. 25Să mâncaţi din tot ce
10:25
1 Tim. 4:4
se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. 26Căci „al
10:26
Exod 19:5Deut. 10:14Ps. 24:1
50:12
Domnului este pământul și tot ce cuprinde el”. 27Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voiţi să vă duceţi, să mâncaţi din tot ce
10:27
Luca 10:7
vă pune înainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. 28Dar, dacă vă spune cineva: „Lucrul acesta a fost jertfit idolilor”, să nu mâncaţi, din pricina celui ce v-a înștiinţat și din pricina
10:28
Cap. 8:10,12.
cugetului, căci „al
10:28
Deut. 10:14Ps. 24:1
Domnului este pământul și tot ce cuprinde el”. 29Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce
10:29
Rom. 14:16
să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? 30Dacă mănânc aducând mulţumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru
10:30
Rom. 14:61 Tim. 4:3,4
care mulţumesc? 31Deci
10:31
Col. 3:171 Pet. 4:11
, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. 32Să nu
10:32
Rom. 14:132 Cor. 6:3
fiţi pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica
10:32
Fapte 20:281 Tim. 3:5
lui Dumnezeu. 33După cum mă silesc și eu
10:33
Rom. 15:2
în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu
10:33
Vers. 24.
folosul meu, ci al celor mai mulţi, ca să fie mântuiţi.

11

Ţinuta femeii în adunări

111Călcaţi pe urmele

11:1
Cap. 4:16.
mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. 2Vă laud că
11:2
Cap. 4:17.
în toate privinţele vă aduceţi aminte de mine și că ţineţi
11:2
Cap. 7:17.
învăţăturile întocmai cum vi le-am dat. 3Dar vreau să știţi că Hristos
11:3
Efes. 5:23
este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul
11:3
Gen. 3:161 Tim. 2:11,121 Pet. 3:1,5,6
femeii și că Dumnezeu este capul
11:3
Ioan 14:28Filip. 2:7-9
lui Hristos. 4Orice bărbat care se roagă sau prorocește
11:4
Cap. 12:10,28;
cu capul acoperit își necinstește Capul său. 5Dimpotrivă, orice femeie
11:5
Fapte 21:9
care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă
11:5
Deut. 21:12
. 6Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă! Iar dacă este rușine
11:6
Num. 5:18Deut. 22:5
pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. 7Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este
11:7
Gen. 1:26,27
5:1
9:6
chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. 8În adevăr, nu
11:8
Gen. 2:21,22
bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, 9și nu
11:9
Gen. 2:18,21,23
bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. 10De aceea, femeia, din pricina îngerilor
11:10
Gen. 24:65
, trebuie să
11:10
Ecl. 5:6
aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. 11Totuși
11:11
Gal. 3:28
, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. 12Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul, prin femeie, și toate
11:12
Rom. 11:36
sunt de la Dumnezeu. 13Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? 14Nu vă învaţă chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, 15pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. 16Dacă
11:16
1 Tim. 6:4
iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici
11:16
Cap. 7:17;
Bisericile lui Dumnezeu.

Despre Cina Domnului

17Vă dau aceste învăţături, dar nu vă laud, pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca să vă faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi. 18Mai întâi de toate, aud

11:18
Cap. 1:10-12;
că, atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, 19căci trebuie
11:19
Mat. 18:7Luca 17:1Fapte 20:301 Tim. 4:12 Pet. 2:1,2
să fie și partide între voi, ca
11:19
Luca 2:351 Ioan 2:19Deut. 13:3
să iasă la lumină cei găsiţi buni. 20Când vă adunaţi dar în același loc, nu este cu putinţă să mâncaţi Cina Domnului. 21Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia; așa că unul este flămând, iar altul
11:21
2 Pet. 2:13Iuda 12
este beat. 22Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi și să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica
11:22
Cap. 10:32.
lui Dumnezeu și vreţi să faceţi de rușine
11:22
Iac. 2:6
pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud. 23Căci am
11:23
Cap. 15:3.
primit de la Domnul ce v-am învăţat, și anume că
11:23
Mat. 26:26Marcu 14:22Luca 22:19
Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. 24Și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” 25Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” 26Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta și beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până
11:26
Ioan 14:3
21:22Fapte 1:1115:231 Tes. 4:162 Tes. 1:10Iuda 14Apoc. 1:7
va veni El. 27De aceea
11:27
Num. 9:10,13Ioan 6:51,63,64
13:27
, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. 28Fiecare
11:28
2 Cor. 13:5Gal. 6:4
să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. 29Căci cine mănâncă și bea își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. 30Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioși și bolnavi și nu puţini dorm. 31Dacă
11:31
Ps. 32:51 Ioan 1:9
ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. 32Dar când suntem judecaţi, suntem
11:32
Ps. 94:12,13Evr. 12:5-11
pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea. 33Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, așteptaţi-vă unii pe alţii. 34Dacă-i este foame
11:34
Vers. 21.
cuiva, să mănânce acasă
11:34
Vers. 22.
, pentru ca să nu vă adunaţi spre osândă.

Celelalte lucruri le voi

11:34
Cap. 7:17.
rândui când voi
11:34
Cap. 4:19.
veni.