Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Ţinuta femeii în adunări

111Călcaţi pe urmele

11:1
Cap. 4:16.
Efes. 5:1Filip. 3:171 Tes. 1:62 Tes. 3:9
mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. 2Vă laud că
11:2
Cap. 4:17.

în toate privinţele vă aduceţi aminte de mine și că ţineţi
11:2
Cap. 7:17.

învăţăturile întocmai cum vi le-am dat. 3Dar vreau să știţi că Hristos
11:3
Efes. 5:23
este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul
11:3
Gen. 3:161 Tim. 2:11,121 Pet. 3:1,5,6
femeii și că Dumnezeu este capul
11:3
Ioan 14:28Filip. 2:7-9
lui Hristos. 4Orice bărbat care se roagă sau prorocește
11:4
Cap. 12:10,28;
14:1
cu capul acoperit își necinstește Capul său. 5Dimpotrivă, orice femeie
11:5
Fapte 21:9
care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă
11:5
Deut. 21:12
. 6Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă! Iar dacă este rușine
11:6
Num. 5:18Deut. 22:5
pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. 7Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este
11:7
Gen. 1:26,27
5:1
9:6
chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. 8În adevăr, nu
11:8
Gen. 2:21,22
bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, 9și nu
11:9
Gen. 2:18,21,23
bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. 10De aceea, femeia, din pricina îngerilor
11:10
Gen. 24:65
, trebuie să
11:10
Ecl. 5:6
aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. 11Totuși
11:11
Gal. 3:28
, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. 12Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul, prin femeie, și toate
11:12
Rom. 11:36
sunt de la Dumnezeu. 13Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? 14Nu vă învaţă chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, 15pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. 16Dacă
11:16
1 Tim. 6:4
iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici
11:16
Cap. 7:17;
14:33
Bisericile lui Dumnezeu.

Despre Cina Domnului

17Vă dau aceste învăţături, dar nu vă laud, pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca să vă faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi. 18Mai întâi de toate, aud

11:18
Cap. 1:10-12;
3:3
că, atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, 19căci trebuie
11:19
Mat. 18:7Luca 17:1Fapte 20:301 Tim. 4:12 Pet. 2:1,2
să fie și partide între voi, ca
11:19
Luca 2:351 Ioan 2:19Deut. 13:3
să iasă la lumină cei găsiţi buni. 20Când vă adunaţi dar în același loc, nu este cu putinţă să mâncaţi Cina Domnului. 21Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia; așa că unul este flămând, iar altul
11:21
2 Pet. 2:13Iuda 12
este beat. 22Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi și să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica
11:22
Cap. 10:32.

lui Dumnezeu și vreţi să faceţi de rușine
11:22
Iac. 2:6
pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud. 23Căci am
11:23
Cap. 15:3.
Gal. 1:1,11,12
primit de la Domnul ce v-am învăţat, și anume că
11:23
Mat. 26:26Marcu 14:22Luca 22:19
Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. 24Și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” 25Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” 26Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta și beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până
11:26
Ioan 14:3
21:22Fapte 1:1115:231 Tes. 4:162 Tes. 1:10Iuda 14Apoc. 1:7
va veni El. 27De aceea
11:27
Num. 9:10,13Ioan 6:51,63,64
13:27
, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. 28Fiecare
11:28
2 Cor. 13:5Gal. 6:4
să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. 29Căci cine mănâncă și bea își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. 30Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioși și bolnavi și nu puţini dorm. 31Dacă
11:31
Ps. 32:51 Ioan 1:9
ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. 32Dar când suntem judecaţi, suntem
11:32
Ps. 94:12,13Evr. 12:5-11
pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea. 33Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, așteptaţi-vă unii pe alţii. 34Dacă-i este foame
11:34
Vers. 21.

cuiva, să mănânce acasă
11:34
Vers. 22.

, pentru ca să nu vă adunaţi spre osândă.

Celelalte lucruri le voi

11:34
Cap. 7:17.
Tit 1:5
rândui când voi
11:34
Cap. 4:19.

veni.