Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Dragostea

131Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. 2Și chiar dacă aș avea darul prorociei

13:2
Cap. 12:8-10,28;
14:1Mat. 7:22
și aș cunoaște toate tainele și toată știinţa, chiar dacă aș avea toată credinţa, așa încât
13:2
Mat. 17:20Marcu 11:23Luca 17:6
să mut și munţii, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. 3Și chiar dacă
13:3
Mat. 6:1,2
mi-aș împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. 4Dragostea
13:4
Prov. 10:121 Pet. 4:8
este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, 5nu se poartă necuviincios, nu
13:5
Cap. 10:24.
Filip. 2:4
caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, 6nu
13:6
Ps. 10:3Rom. 1:32
se bucură de nelegiuire, ci se
13:6
2 Ioan 4
bucură de adevăr, 7acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul
13:7
Rom. 15:1Gal. 6:22 Tim. 2:24
. 8Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși; limbile vor înceta; cunoștinţa va avea sfârșit. 9Căci
13:9
Cap. 8:2.

cunoaștem în parte și prorocim în parte, 10dar, când va veni ce este desăvârșit, acest „în parte” se va sfârși. 11Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. 12Acum, vedem
13:12
2 Cor. 3:18
5:7Filip. 3:12
ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă
13:12
Mat. 18:101 Ioan 3:2
în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. 13Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.