Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Strângerea de ajutoare

161Cât privește strângerea

16:1
Fapte 11:29
24:17Rom. 15:262 Cor. 8:4
9:1,12Gal. 2:10
de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi și voi cum am rânduit Bisericilor Galatiei. 2În
16:2
Fapte 20:7Apoc. 1:10
ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte, acasă, ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. 3Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe
16:3
2 Cor. 8:19
cei ce îi veţi socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. 4Dacă
16:4
2 Cor. 8:4,19
va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. 5La voi am să vin după ce
16:5
Fapte 19:212 Cor. 1:16
voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. 6Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoţiţi
16:6
Fapte 15:3
17:15
21:5Rom. 15:242 Cor. 1:16
acolo unde voi avea să mă duc. 7De data aceasta nu vreau să vă văd în treacăt, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câtăva vreme, dacă
16:7
Fapte 18:21Iac. 4:15
va îngădui Domnul. 8Voi mai rămâne totuși în Efes până la Cincizecime, 9căci mi
16:9
Fapte 14:272 Cor. 2:12Col. 4:3Apoc. 3:8
s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt
16:9
Fapte 19:9
mulţi potrivnici. 10Dacă
16:10
Fapte 19:22
sosește Timotei, aveţi grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine la lucrul
16:10
Rom. 16:21Filip. 2:20,221 Tes. 3:2
Domnului. 11Nimeni
16:11
1 Tim. 4:12
dar să nu-l dispreţuiască. Să-l petreceţi în
16:11
Fapte 15:33
pace, ca să vină la mine, pentru că îl aștept cu fraţii. 12Cât pentru fratele Apolo
16:12
Cap. 1:12;
3:5
, l-am rugat mult să vină la voi cu fraţii, dar n-a voit nicidecum să vină acum; va veni însă când va avea înlesnire.

Îndemnuri

13Vegheaţi

16:13
Mat. 24:42
25:131 Tes. 5:61 Pet. 5:8
, fiţi tari în credinţă, fiţi
16:13
Cap. 15:1.
Filip. 1:27
4:11 Tes. 3:82 Tes. 2:15
oameni, întăriţi-vă
16:13
Efes. 6:10Col. 1:11
! 14Tot ce
16:14
Cap. 14:1.
1 Pet. 4:8
faceţi să fie făcut cu dragoste! 15Încă un îndemn, fraţilor. Cunoașteţi casa
16:15
Cap. 1:16.

lui Stefana; știţi că ea este cel dintâi rod
16:15
Rom. 16:5
al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinţilor
16:15
2 Cor. 8:4
9:1Evr. 6:10
. 16Fiţi și voi supuși
16:16
Evr. 13:17
unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se
16:16
Evr. 6:10
ostenește. 17Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat și lui Ahaic; ei
16:17
2 Cor. 11:9Filip. 2:30Filim. 13
au împlinit ce lipsea din partea voastră, 18căci
16:18
Col. 4:8
mi-au răcorit duhul meu și al vostru. Să
16:18
Filip. 2:291 Tes. 5:12
știţi dar să preţuiţi pe astfel de oameni.

Urări de sănătate

19Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Aquila și Priscila, împreună

16:19
Rom. 16:5,15Filim. 2
cu Biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. 20Toţi fraţii vă trimit sănătate. Spuneţi-vă sănătate
16:20
Rom. 16:16
unii altora cu o sărutare sfântă. 21Urările
16:21
Col. 4:182 Tes. 3:17
de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea: Pavel. 22Dacă nu
16:22
Efes. 6:24
iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să
16:22
Gal. 1:8,9
fie anatema! „Maranata
16:22
Iuda 14,15
!” (Domnul nostru vine!) 23Harul
16:23
Rom. 16:20
Domnului Isus Hristos să fie cu voi. 24Dragostea mea este cu voi cu toţi în Hristos Isus. Amin.