Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Propovăduirea lui Pavel

21Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am

2:1
Cap. 1:17;
2:4,132 Cor. 10:10
11:6
venit să vă vestesc taina
2:1
Cap. 1:6.

lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. 2Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât
2:2
Gal. 6:14Filip. 3:8
pe Isus Hristos, și pe El răstignit. 3Eu însumi, când am
2:3
Fapte 18:1,6,12
venit în mijlocul vostru, am
2:3
2 Cor. 4:7
10:1,10
11:30
12:5,9Gal. 4:13
fost slab, fricos și plin de cutremur. 4Și învăţătura și propovăduirea mea nu
2:4
Vers. 1. Cap. 1:17.
2 Pet. 1:16
stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci
2:4
Rom. 15:191 Tes. 1:5
într-o dovadă dată de Duhul și de putere, 5pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea
2:5
2 Cor. 4:7
6:7
lui Dumnezeu.

Înţelepciunea creștină

6Totuși ceea ce propovăduim noi printre cei

2:6
Cap. 14:20.
Efes. 4:13Filip. 3:15Evr. 5:14
desăvârșiţi este o înţelepciune
2:6
Cap. 1:20;
3:192 Cor. 1:12Iac. 3:15
, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care
2:6
Cap. 1:28.

vor fi nimiciţi. 7Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ţinută ascunsă, pe care
2:7
Rom. 16:25,26Efes. 3:5,9Col. 1:262 Tim. 1:9
o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci, 8și pe care
2:8
Mat. 11:25Ioan 7:48Fapte 13:272 Cor. 3:14
n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia; căci, dacă
2:8
Luca 23:34Ioan 16:3Fapte 3:17
ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. 9Dar, după cum este scris: „Lucruri
2:9
Is. 64:4
pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” 10Nouă însă Dumnezeu ni
2:10
Mat. 13:11
16:17Ioan 14:26
16:131 Ioan 2:27
le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. 11În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară
2:11
Prov. 20:27
27:19Ier. 17:9
de duhul omului, care este în el? Tot așa
2:11
Rom. 11:33,34
, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. 12Și noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul
2:12
Rom. 8:15
care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 13Și vorbim
2:13
2 Pet. 1:162:4
despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. 14Dar
2:14
Mat. 16:23
omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci
2:14
Cap. 1:18,23.

pentru el sunt o nebunie, și
2:14
Rom. 8:5-7Iuda 19
nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. 15Omul duhovnicesc
2:15
Prov. 28:51 Tes. 5:211 Ioan 4:1
, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. 16Căci
2:16
Iov 15:8Is. 40:13Ier. 23:18Rom. 11:34
„cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi
2:16
Ioan 15:15
însă avem gândul lui Hristos.