Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Dezbinările din Corint

31Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești

3:1
Cap. 2:15.

, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești
3:1
Cap. 2:14.

, ca unor prunci
3:1
Evr. 5:13
în Hristos. 2V-am hrănit cu lapte
3:2
Evr. 5:12,131 Pet. 2:2
, nu cu bucate tari, căci
3:2
Ioan 16:12
nu le puteaţi suferi, și nici acum chiar nu le puteţi suferi, 3pentru că tot lumești sunteţi. În adevăr, când
3:3
Cap. 1:11;
11:18Gal. 5:20,21Iac. 3:16
între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteţi voi lumești și nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni? 4Când unul zice: „Eu
3:4
Cap. 1:12.

sunt al lui Pavel!” și altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu sunteţi voi oameni de lume? 5Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori
3:5
Cap. 4:1.
2 Cor. 3:3
ai lui Dumnezeu prin care aţi crezut; și fiecare, după puterea
3:5
Rom. 12:3,61 Pet. 4:11
dată lui de Domnul. 6Eu
3:6
Fapte 18:4,8,119:1
15:12 Cor. 10:14,15
am sădit, Apolo
3:6
Fapte 18:24,27
19:1
a udat, dar
3:6
Cap. 1:30;
15:102 Cor. 3:5
Dumnezeu a făcut să crească, 7așa că nici
3:7
2 Cor. 12:11Gal. 6:3
cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, care face să crească. 8Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una, și
3:8
Ps. 62:12Rom. 2:6Gal. 6:4,5Apoc. 2:23
22:12
fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. 9Căci noi
3:9
Fapte 15:42 Cor. 6:1
suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea
3:9
Efes. 2:20Col. 2:7Evr. 3:3,41 Pet. 2:5
lui Dumnezeu.

Încercarea focului

10După

3:10
Rom. 1:5
12:3
harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter-zidar înţelept, am pus temelia
3:10
Rom. 15:20Apoc. 21:14
, și un altul clădește deasupra. Dar fiecare
3:10
1 Pet. 4:11
să ia bine seama cum clădește deasupra. 11Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea
3:11
Is. 28:16Mat. 16:182 Cor. 11:4Gal. 1:7
care a fost pusă, și care
3:11
Efes. 2:20
este Isus Hristos. 12Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, 13lucrarea fiecăruia
3:13
Cap. 4:5.

va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi
3:13
1 Pet. 1:7
4:12
în foc
3:13
Luca 2:35
. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 14Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va
3:14
Cap. 4:5.

primi o răsplată. 15Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar
3:15
Iuda 23
ca prin foc.

Templul lui Dumnezeu

16Nu

3:16
Cap. 6:19.
2 Cor. 6:16Efes. 2:21,22Evr. 3:61 Pet. 2:5
știţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 17Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteţi voi. 18Nimeni
3:18
Prov. 3:7Is. 5:21
să nu se înșele: Dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept. 19Căci
3:19
Cap. 1:20;
2:6
înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El
3:19
Iov 5:13
prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.” 20Și iarăși: „Domnul
3:20
Ps. 94:11
cunoaște gândurile celor înţelepţi. Știe că sunt deșarte.” 21Nimeni
3:21
Cap. 1:12. Vers. 4-6. Cap. 4:6.

să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre: 22fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate
3:22
2 Cor. 4:5,15
sunt ale voastre 23și
3:23
Rom. 11:82 Cor. 10:7Gal. 3:29
voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.