Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Ce sunt apostolii

41Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca niște

4:1
Mat. 24:459:172 Cor. 6:4Col. 1:25
slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici
4:1
Luca 12:42Tit 1:71 Pet. 4:10
ai tainelor lui Dumnezeu. 2Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui. 3Cât despre mine, prea puţin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. 4Căci n-am nimic împotriva mea, totuși
4:4
Iov 9:2Ps. 130:3
143:2Prov. 21:2Rom. 3:20
4:2
nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit: Cel ce mă judecă este Domnul. 5De aceea
4:5
Mat. 7:1Rom. 2:1,16
14:4,10,13Apoc. 20:12
să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care
4:5
Cap. 3:13.

va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci
4:5
Rom. 2:29
fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. 6Fraţilor, pentru voi am spus aceste lucruri
4:6
Ioan 1:12
3:4
, în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apolo, ca
4:6
Rom. 12:3
, prin noi înșine, să învăţaţi să nu treceţi peste ce „este scris” și niciunul din voi să
4:6
Cap. 3:21;
5:2,6
nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. 7Căci cine te face deosebit? Ce
4:7
Ioan 3:27Iac. 1:171 Pet. 4:10
lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit?

Priveliștea apostolilor

8O, iată-vă sătui! Iată-vă

4:8
Apoc. 3:17
ajunși bogaţi! Iată-vă împărăţind fără noi! Și măcar de aţi împărăţi cu adevărat, ca să putem împărăţi și noi împreună cu voi! 9Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște
4:9
Ps. 44:22Rom. 8:362 Cor. 4:11
6:6
osândiţi la moarte, fiindcă
4:9
Evr. 10:33
am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. 10Noi
4:10
Cap. 2:3.

suntem nebuni
4:10
2 Împ. 9:11Fapte 17:18
26:242:14
3:18
pentru Hristos; voi, înţelepţi în Hristos! Noi
4:10
2 Cor. 13:9
, slabi; voi, tari! Voi, puși în cinste; noi, dispreţuiţi! 11Până
4:11
2 Cor. 4:8
11:23-27Filip. 4:12
în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi
4:11
Iov 22:6Rom. 8:35
, chinuiţi
4:11
Fapte 23:2
, umblăm din loc în loc, 12ne
4:12
Fapte 18:3
20:341 Tes. 2:92 Tes. 3:81 Tim. 4:10
ostenim și lucrăm cu mâinile noastre; când suntem ocărâţi
4:12
Mat. 5:44Luca 6:28
23:34Fapte 7:60Rom. 12:14,201 Pet. 2:23
3:9
, binecuvântăm; când suntem prigoniţi, răbdăm; 13când suntem vorbiţi de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca
4:13
Plâng. 3:45
gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. 14Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca
4:14
1 Tes. 2:11
pe niște copii preaiubiţi ai mei. 15Căci chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în
4:15
Fapte 18:11Rom. 15:20Gal. 4:19Filim. 10Iac. 1:18
Hristos, totuși n-aveţi mai mulţi părinţi, pentru că eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie. 16De aceea vă rog să călcaţi pe urmele
4:16
Cap. 11:1.
Filip. 3:171 Tes. 1:62 Tes. 3:9
mele. 17Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei
4:17
Fapte 19:22Filip. 2:191 Tes. 3:2
, care
4:17
1 Tim. 1:22 Tim. 1:2
este copilul meu preaiubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte
4:17
Cap. 11:2.

de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăţ
4:17
Cap. 7:17.

eu pe oameni pretutindeni în
4:17
Cap. 14:33.

toate Bisericile.

Împărăţia lui Dumnezeu

18Unii

4:18
Cap. 5:2.

s-au îngâmfat și și-au închipuit că n-am să mai vin la voi. 19Dar
4:19
Fapte 19:212 Cor. 1:15,23
, dacă va voi Domnul
4:19
Fapte 18:21Rom. 15:32Evr. 6:3Iac. 4:15
, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngâmfat. 20Căci Împărăţia
4:20
Cap. 2:4.
1 Tes. 1:5
lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. 21Ce voiţi? Să vin la voi cu
4:21
2 Cor. 10:2
13:10
nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeţii?