Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Curvarul din Corint

51Din toate părţile se spune că între voi este curvie, și încă o curvie de acelea care nici chiar la

5:1
Efes. 5:3
păgâni nu se pomenesc, până acolo că
5:1
Lev. 18:8Deut. 22:30
27:20
unul din voi trăiește cu nevasta
5:1
2 Cor. 7:12
tatălui său. 2Și
5:2
Cap. 4:18.

voi v-aţi fălit! Și nu v-aţi
5:2
2 Cor. 7:7,10
mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru! 3Cât despre mine
5:3
Col. 2:5
, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. 4În Numele Domnului Isus, voi și duhul meu, fiind adunaţi laolaltă prin
5:4
Mat. 16:19
18:18Ioan 20:232 Cor. 2:10
13:3,10
puterea Domnului nostru Isus, 5am hotărât ca un astfel de om să
5:5
Iov 2:6Ps. 109:61 Tim. 1:20
fie dat pe mâna Satanei
5:5
Fapte 26:18
, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.

Hristos – Mielul nostru de Paște

6Nu vă lăudaţi

5:6
Vers. 2. Cap. 3:21;
4:19Iac. 4:16
bine. Nu știţi că puţin
5:6
Cap. 15:33.
Gal. 5:92 Tim. 2:17
aluat dospește toată plămădeala? 7Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum și sunteţi, fără aluat, căci Hristos
5:7
Is. 53:7Ioan 1:291 Pet. 1:19Apoc. 5:6,12
, Paștele
5:7
Ioan 19:14
noastre, a fost jertfit. 8
5:8
Exod 12:15
13:6
prăznuim dar praznicul nu
5:8
Deut. 16:3
cu un aluat vechi, nici cu
5:8
Mat. 16:6,12Marcu 8:15Luca 12:1
un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăţiei și adevărului.

Creștinii și curvarii

9V-am scris în epistola mea să

5:9
Vers. 2,7.
2 Cor. 6:14Efes. 5:112 Tes. 3:14
n-aveţi nicio legătură cu curvarii. 10Însă
5:10
Cap. 10:27.

n-am înţeles cu curvarii lumii
5:10
Cap. 1:20.

acesteia sau cu cei lacomi de bani sau cu cei hrăpăreţi sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiţi din
5:10
Ioan 17:151 Ioan 5:19
lume. 11Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu
5:11
Mat. 18:17Rom. 16:172 Tes. 3:6,142 Ioan 10
vreunul care, măcar că își zice „frate”, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau beţiv sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici
5:11
Gal. 2:12
să mâncaţi. 12În adevăr, ce am eu să judec pe cei
5:12
Marcu 4:11Col. 4:51 Tes. 4:121 Tim. 3:7
de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei
5:12
Cap. 6:1-4.

dinăuntru? 13Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară dar
5:13
Deut. 13:5
17:7
21:21
22:21,22,24
din mijlocul vostru pe răul acela.