Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Ce sunt apostolii

41Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca niște

4:1
Mat. 24:459:172 Cor. 6:4Col. 1:25
slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici
4:1
Luca 12:42Tit 1:71 Pet. 4:10
ai tainelor lui Dumnezeu. 2Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui. 3Cât despre mine, prea puţin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. 4Căci n-am nimic împotriva mea, totuși
4:4
Iov 9:2Ps. 130:3
143:2Prov. 21:2Rom. 3:20
4:2
nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit: Cel ce mă judecă este Domnul. 5De aceea
4:5
Mat. 7:1Rom. 2:1,16
14:4,10,13Apoc. 20:12
să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care
4:5
Cap. 3:13.
va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci
4:5
Rom. 2:29
fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. 6Fraţilor, pentru voi am spus aceste lucruri
4:6
Ioan 1:12
3:4
, în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apolo, ca
4:6
Rom. 12:3
, prin noi înșine, să învăţaţi să nu treceţi peste ce „este scris” și niciunul din voi să
4:6
Cap. 3:21;
nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. 7Căci cine te face deosebit? Ce
4:7
Ioan 3:27Iac. 1:171 Pet. 4:10
lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit?

Priveliștea apostolilor

8O, iată-vă sătui! Iată-vă

4:8
Apoc. 3:17
ajunși bogaţi! Iată-vă împărăţind fără noi! Și măcar de aţi împărăţi cu adevărat, ca să putem împărăţi și noi împreună cu voi! 9Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște
4:9
Ps. 44:22Rom. 8:362 Cor. 4:11
6:6
osândiţi la moarte, fiindcă
4:9
Evr. 10:33
am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. 10Noi
4:10
Cap. 2:3.
suntem nebuni
4:10
2 Împ. 9:11Fapte 17:18
26:242:14
3:18
pentru Hristos; voi, înţelepţi în Hristos! Noi
4:10
2 Cor. 13:9
, slabi; voi, tari! Voi, puși în cinste; noi, dispreţuiţi! 11Până
4:11
2 Cor. 4:8
11:23-27Filip. 4:12
în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi
4:11
Iov 22:6Rom. 8:35
, chinuiţi
4:11
Fapte 23:2
, umblăm din loc în loc, 12ne
4:12
Fapte 18:3
20:341 Tes. 2:92 Tes. 3:81 Tim. 4:10
ostenim și lucrăm cu mâinile noastre; când suntem ocărâţi
4:12
Mat. 5:44Luca 6:28
23:34Fapte 7:60Rom. 12:14,201 Pet. 2:23
3:9
, binecuvântăm; când suntem prigoniţi, răbdăm; 13când suntem vorbiţi de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca
4:13
Plâng. 3:45
gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. 14Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca
4:14
1 Tes. 2:11
pe niște copii preaiubiţi ai mei. 15Căci chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în
4:15
Fapte 18:11Rom. 15:20Gal. 4:19Filim. 10Iac. 1:18
Hristos, totuși n-aveţi mai mulţi părinţi, pentru că eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie. 16De aceea vă rog să călcaţi pe urmele
4:16
Cap. 11:1.
mele. 17Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei
4:17
Fapte 19:22Filip. 2:191 Tes. 3:2
, care
4:17
1 Tim. 1:22 Tim. 1:2
este copilul meu preaiubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte
4:17
Cap. 11:2.
de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăţ
4:17
Cap. 7:17.
eu pe oameni pretutindeni în
4:17
Cap. 14:33.
toate Bisericile.

Împărăţia lui Dumnezeu

18Unii

4:18
Cap. 5:2.
s-au îngâmfat și și-au închipuit că n-am să mai vin la voi. 19Dar
4:19
Fapte 19:212 Cor. 1:15,23
, dacă va voi Domnul
4:19
Fapte 18:21Rom. 15:32Evr. 6:3Iac. 4:15
, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngâmfat. 20Căci Împărăţia
4:20
Cap. 2:4.
lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. 21Ce voiţi? Să vin la voi cu
4:21
2 Cor. 10:2
13:10
nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeţii?

5

Curvarul din Corint

51Din toate părţile se spune că între voi este curvie, și încă o curvie de acelea care nici chiar la

5:1
Efes. 5:3
păgâni nu se pomenesc, până acolo că
5:1
Lev. 18:8Deut. 22:30
27:20
unul din voi trăiește cu nevasta
5:1
2 Cor. 7:12
tatălui său. 2Și
5:2
Cap. 4:18.
voi v-aţi fălit! Și nu v-aţi
5:2
2 Cor. 7:7,10
mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru! 3Cât despre mine
5:3
Col. 2:5
, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. 4În Numele Domnului Isus, voi și duhul meu, fiind adunaţi laolaltă prin
5:4
Mat. 16:19
18:18Ioan 20:232 Cor. 2:10
13:3,10
puterea Domnului nostru Isus, 5am hotărât ca un astfel de om să
5:5
Iov 2:6Ps. 109:61 Tim. 1:20
fie dat pe mâna Satanei
5:5
Fapte 26:18
, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.

Hristos – Mielul nostru de Paște

6Nu vă lăudaţi

5:6
Vers. 2. Cap. 3:21;
bine. Nu știţi că puţin
5:6
Cap. 15:33.
aluat dospește toată plămădeala? 7Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum și sunteţi, fără aluat, căci Hristos
5:7
Is. 53:7Ioan 1:291 Pet. 1:19Apoc. 5:6,12
, Paștele
5:7
Ioan 19:14
noastre, a fost jertfit. 8
5:8
Exod 12:15
13:6
prăznuim dar praznicul nu
5:8
Deut. 16:3
cu un aluat vechi, nici cu
5:8
Mat. 16:6,12Marcu 8:15Luca 12:1
un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăţiei și adevărului.

Creștinii și curvarii

9V-am scris în epistola mea să

5:9
Vers. 2,7.
n-aveţi nicio legătură cu curvarii. 10Însă
5:10
Cap. 10:27.
n-am înţeles cu curvarii lumii
5:10
Cap. 1:20.
acesteia sau cu cei lacomi de bani sau cu cei hrăpăreţi sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiţi din
5:10
Ioan 17:151 Ioan 5:19
lume. 11Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu
5:11
Mat. 18:17Rom. 16:172 Tes. 3:6,142 Ioan 10
vreunul care, măcar că își zice „frate”, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau beţiv sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici
5:11
Gal. 2:12
să mâncaţi. 12În adevăr, ce am eu să judec pe cei
5:12
Marcu 4:11Col. 4:51 Tes. 4:121 Tim. 3:7
de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei
5:12
Cap. 6:1-4.
dinăuntru? 13Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară dar
5:13
Deut. 13:5
17:7
21:21
22:21,22,24
din mijlocul vostru pe răul acela.

6

Judecăţile în Biserica din Corint

61Cum! Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiţi și nu la sfinţi? 2Nu știţi că sfinţii

6:2
Ps. 49:14Dan. 7:22Mat. 19:28Luca 22:30Apoc. 2:26
3:21
20:4
vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate? 3Nu știţi că noi vom judeca
6:3
2 Pet. 2:4Iuda 6
pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia? 4Deci
6:4
Cap. 5:12.
, când aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi judecători pe aceia pe care Biserica nu-i bagă în seamă? 5Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înţelept, care să fie în stare să judece între frate și frate? 6Dar un frate se duce la judecată cu alt frate, și încă înaintea necredincioșilor! 7Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi este un cusur pe care-l aveţi. Pentru ce
6:7
Prov. 20:22Mat. 5:39,40Luca 6:29Rom. 12:17,191 Tes. 5:15
nu suferiţi mai bine să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine paguba? 8Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi și păgubiţi, și
6:8
1 Tes. 4:6
încă pe fraţi! 9Nu știţi că cei nedrepţi nu vor moșteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înșelaţi în privinţa aceasta: nici
6:9
Cap. 15:50.
curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, 10nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moșteni Împărăţia lui Dumnezeu. 11Și așa eraţi unii
6:11
Cap. 12:2.
din voi! Dar
6:11
Cap. 1:30.
aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.

Despre curvie

12Toate

6:12
Cap. 10:23.
lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 13Mâncărurile
6:13
Mat. 15:17Rom. 14:17Col. 2:22,23
sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri. Și Dumnezeu va nimici și pe unul, și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru
6:13
Vers. 15,19,20.
Domnul și
6:13
Efes. 5:23
Domnul este pentru trup. 14Și Dumnezeu
6:14
Rom. 6:5,8
8:112 Cor. 4:14
, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu
6:14
Efes. 1:19,20
puterea Sa. 15Nu știţi că trupurile
6:15
Rom. 12:5Efes. 4:12,15,16
5:30
voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! 16Nu știţi că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor
6:16
Gen. 2:24Mat. 19:5Efes. 5:31
face un singur trup.” 17Dar
6:17
Ioan 17:21-23Efes. 4:4
5:30
cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. 18Fugiţi
6:18
Rom. 6:12,13Evr. 13:4
de curvie! Orice alt păcat pe care-l face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește
6:18
Rom. 1:241 Tes. 4:4
împotriva trupului său. 19Nu
6:19
Cap. 3:16.
știţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Și
6:19
Rom. 14:7,8
că voi nu sunteţi ai voștri? 20Căci
6:20
Fapte 20:28Gal. 3:13Evr. 9:121 Pet. 1:18,192 Pet. 2:1Apoc. 5:9
aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.