Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Despre căsătorie

71Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine

7:1
Vers. 8,26.

ca omul să nu se atingă de femeie. 2Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. 3Bărbatul
7:3
Exod 21:101 Pet. 3:7
să-și împlinească faţă de nevastă datoria de soţ și tot așa să facă și nevasta faţă de bărbat. 4Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. 5
7:5
Exod 19:151 Sam. 21:4,5Ioel 2:16Zah. 7:3
nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunaţi iarăși, ca să
7:5
1 Tes. 3:5
nu vă ispitească Satana din pricina nestăpânirii voastre. 6Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu
7:6
Vers. 12,25.
2 Cor. 8:82 Cor. 11:17
fac din el o poruncă. 7Eu aș
7:7
Fapte 26:29
vrea ca toţi oamenii să fie ca
7:7
Cap. 9:5.

mine, dar
7:7
Mat. 19:12
fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul. 8Celor neînsuraţi și văduvelor, le spun că este bine
7:8
Vers. 1,26.

pentru ei să rămână ca mine. 9Dar, dacă
7:9
1 Tim. 5:14
nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. 10Celor căsătoriţi, le poruncesc, nu
7:10
Vers. 12,25,40.

eu, ci Domnul, ca nevasta
7:10
Mal. 2:14,16Mat. 5:32Mat. 19:6,9Marcu 10:11,12Luca 16:18
să nu se despartă de bărbat. 11(Dacă este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta.

Despărţirea între soţii credincioși și cei necredincioși

12Celorlalţi le zic eu, nu

7:12
Vers. 6.

Domnul: Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. 13Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. 14Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfinţită prin fratele; altminteri, copiii voștri ar
7:14
Mal. 2:15
fi necuraţi, pe când acum sunt sfinţi. 15Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în
7:15
Rom. 12:18
14:19Evr. 12:14
pace. 16Căci ce știi tu, nevastă, dacă îţi vei mântui
7:16
1 Pet. 3:1
bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îţi vei mântui nevasta?

Fiecare la locul lui

17Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta

7:17
Cap. 4:17.
2 Cor. 11:28
este rânduiala pe care am așezat-o în toate Bisericile. 18Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur
7:18
Fapte 15:1,5,19,24,28Gal. 5:2
. 19Tăierea împrejur
7:19
Gal. 5:6
6:15
nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci
7:19
Ioan 15:141 Ioan 2:3
3:24
păzirea poruncilor lui Dumnezeu. 20Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. 21Ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta, dar, dacă poţi să ajungi slobod, folosește-te. 22Căci robul chemat în Domnul este un
7:22
Ioan 8:36Rom. 6:18,22Filim. 16
slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobod care a fost chemat este un rob
7:22
Cap. 9:21.
Gal. 5:13Efes. 6:61 Pet. 2:16
al lui Hristos. 23Voi aţi fost cumpăraţi cu
7:23
Cap. 6:20.
1 Pet. 1:18,19Lev. 25:42
un preţ. Nu vă faceţi dar robi oamenilor. 24Fiecare
7:24
Vers. 20.

, fraţilor, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat.

Despre fetele fecioare

25Cât despre fecioare, n-am

7:25
Vers. 6,10,40.
2 Cor. 8:8,10
o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, ca unul care
7:25
1 Tim. 1:16
am căpătat de la Domnul harul să fiu
7:25
Cap. 4:2.
1 Tim. 1:12
vrednic de crezare. 26Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este
7:26
Vers. 1,8.

bine pentru fiecare să rămână așa cum este. 27Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. 28Însă, dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar fiinţele acestea vor avea necazuri pământești, și eu aș vrea să vi le cruţ. 29Iată ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta
7:29
Rom. 13:111 Pet. 4:72 Pet. 3:8,9
pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea; 30cei ce plâng, ca și cum n-ar plânge; cei ce se bucură, ca și cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără, ca și cum n-ar stăpâni; 31cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar
7:31
Cap. 9:18.

folosi de ea, căci
7:31
Ps. 39:6Iac. 1:10
4:141 Pet. 1:24
1:7Ioan 2:17
chipul lumii acesteia trece. 32Dar eu aș vrea ca voi să fiţi fără griji. Cine
7:32
1 Tim. 5:5
nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. 33Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. 34Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire: cea nemăritată se
7:34
Luca 10:40
îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul, și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. 35Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laţ, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteţi sluji Domnului fără piedici. 36Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea: nu păcătuiește, să se mărite. 37Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea, și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiică-sa fecioară face bine. 38Astfel
7:38
Evr. 13:4
, cine își mărită fata bine face, și cine n-o mărită mai bine face. 39O femeie
7:39
Rom. 7:2
măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul; dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în
7:39
2 Cor. 6:14
Domnul. 40Dar, după
7:40
Vers. 25.

părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Și cred
7:40
1 Tes. 4:8
că și eu am Duhul lui Dumnezeu.