Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Carnea rămasă de la jertfe

81În ce privește

8:1
Fapte 15:20,29
lucrurile jertfite idolilor, știm că toţi avem cunoștinţă
8:1
Rom. 14:14,22
.

Dar cunoștinţa

8:1
Rom. 14:3,10
îngâmfă, pe când dragostea zidește. 2Dacă
8:2
Cap. 13:8,9,12.
Gal. 6:31 Tim. 6:4
crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. 3Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este
8:3
Exod 33:12,17Naum 1:7Mat. 7:23Gal. 4:92 Tim. 2:19
cunoscut de Dumnezeu. 4Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol
8:4
Is. 41:24
este tot una cu nimic și
8:4
Deut. 4:39
6:4Is. 44:8Marcu 12:29Efes. 4:61 Tim. 2:5
că nu este decât un singur Dumnezeu. 5Căci chiar dacă ar fi așa-numiţii
8:5
Ioan 10:34
„dumnezei”, fie în cer, fie pe pământ (cum și sunt în adevăr mulţi „dumnezei” și mulţi „domni”), 6totuși, pentru noi
8:6
Mal. 2:10Efes. 4:6
, nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la
8:6
Fapte 17:28Rom. 11:36
care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un
8:6
Ioan 13:13Fapte 2:36Efes. 4:5Filip. 2:11
singur Domn: Isus Hristos, prin
8:6
Ioan 1:3Col. 1:16Evr. 1:2
care sunt toate lucrurile și, prin El, și noi. 7Dar nu toţi au cunoștinţa aceasta. Ci unii, fiind obișnuiţi până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol; și cugetul lor, care este slab, este întinat
8:7
Cap. 10:28,29.
Rom. 14:14,23
. 8Dar nu carnea
8:8
Rom. 14:17
ne face pe noi plăcuţi lui Dumnezeu: nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. 9Luaţi seama
8:9
Gal. 5:13
însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire
8:9
Rom. 14:13,20
pentru cei slabi. 10Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștinţă, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul
8:10
Cap. 10:28,32.

lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? 11Și astfel, el, care este slab, va pieri din
8:11
Rom. 14:15,20
pricina acestei cunoștinţe a ta; el, fratele pentru care a murit Hristos! 12Dacă păcătuiţi astfel
8:12
Mat. 25:40,45
împotriva fraţilor și le răniţi cugetul lor slab, păcătuiţi împotriva lui Hristos. 13De aceea, dacă
8:13
Rom. 14:212 Cor. 11:29
o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască.