Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Dreptul lucrătorului creștin

91Nu

9:1
Fapte 9:11
13:2
26:72 Cor. 12:12Gal. 2:7,81 Tim. 2:72 Tim. 1:11
sunt eu slobod? Nu
9:1
Fapte 9:3,17
18:9
22:14,18
23:11
sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Isus, Domnul nostru? Nu
9:1
Cap. 3:6;
4:15
sunteţi voi lucrul meu în Domnul? 2Dacă nu sunt apostol pentru alţii, sunt măcar pentru voi; căci voi sunteţi pecetea
9:2
2 Cor. 3:2
12:12
apostoliei mele în Domnul. 3Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. 4N-avem
9:4
Vers. 14.
1 Tes. 2:62 Tes. 3:9
dreptul să mâncăm și să bem? 5N-avem dreptul să ducem cu noi o soră, care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalţi apostoli și fraţii
9:5
Mat. 13:55Marcu 6:3Luca 6:15Gal. 1:19
Domnului, și Chifa?
9:5
Mat. 8:14
6Ori numai eu și Barnaba n-avem
9:6
2 Tes. 3:8,9
dreptul să nu lucrăm? 7Cine merge
9:7
2 Cor. 10:41 Tim. 1:18
6:122 Tim. 2:3
4:7
la război pe cheltuiala sa? Cine sădește
9:7
Deut. 20:6Prov. 27:18
o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște
9:7
Ioan 21:151 Pet. 5:2
o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? 8Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Nu le spune și Legea? 9În adevăr, în Legea lui Moise este scris: „Să
9:9
Deut. 25:41 Tim. 5:18
nu legi gura boului care treieră grâul!” Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? 10Sau vorbește El înadins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine
9:10
2 Tim. 2:6
ară trebuie să are cu nădejde și cine treieră grâul trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el. 11Dacă
9:11
Rom. 15:27Gal. 6:6
am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? 12Dacă se bucură alţii de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar
9:12
Fapte 20:332 Cor. 11:7,9
12:131 Tes. 2:6
noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul, ca
9:12
2 Cor. 11:12
să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. 13Nu
9:13
Lev. 6:16,26
7:6Num. 5:9,10
18:8-20Deut. 10:9
18:1
știţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? 14Tot așa, Domnul
9:14
Mat. 10:10Luca 10:7
a rânduit ca
9:14
Gal. 6:61 Tim. 5:17
cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.

Pavel nu s-a folosit de dreptul lui

15Dar eu nu m-am

9:15
Vers. 12.
Fapte 18:3Fapte 20:341 Tes. 2:92 Tes. 3:8
folosit de niciunul din aceste drepturi. Și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea
9:15
2 Cor. 11:10
mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. 16Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie
9:16
Rom. 1:14
s-o vestesc; și vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia! 17Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am
9:17
Cap. 3:8,14.

o răsplată. Chiar dacă-l fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a
9:17
Cap. 4:1.
Gal. 2:7Filip. 1:17Col. 1:25
fost încredinţată. 18Care este atunci răsplata mea? Este
9:18
Cap. 10:33.
2 Cor. 4:5
11:7
să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu
9:18
Cap. 7:31.

mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. 19Căci, măcar că sunt slobod
9:19
Vers. 1.

faţă de toţi, m-am făcut robul tuturor
9:19
Gal. 5:13
, ca
9:19
Mat. 18:151 Pet. 3:1
să câștig pe cei mai mulţi. 20Cu iudeii
9:20
Fapte 16:3
18:18
21:23
m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei; cu cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să câștig pe cei ce sunt sub Lege; 21cu cei ce
9:21
Gal. 3:2
sunt fără Lege
9:21
Rom. 2:12,14
m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege (măcar că nu sunt fără
9:21
Cap. 7:22.

o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos), ca să câștig pe cei fără lege. 22Am fost slab cu cei
9:22
Rom. 1:12 Cor. 11:29
slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor
9:22
Cap. 10:33.

totul, ca
9:22
Rom. 15:14
, oricum, să mântuiesc pe unii din ei. 23Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea.

Felul de luptă al lui Pavel

24Nu știţi că cei ce aleargă în locul de alergare toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în așa

9:24
Gal. 2:2
5:7Filip. 2:16
3:142 Tim. 4:7Evr. 12:1
fel ca să căpătaţi premiul! 25Toţi cei ce se luptă
9:25
Efes. 6:121 Tim. 6:122 Tim. 2:5
4:7
la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji
9:25
2 Tim. 4:8Iac. 1:121 Pet. 1:4
5:4Apoc. 2:10
3:11
. 26Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș
9:26
2 Tim. 2:5
ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. 27Ci
9:27
Rom. 8:13Col. 3:5
mă port aspru cu trupul meu și-l ţin în stăpânire
9:27
Rom. 6:18,19
, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat
9:27
Ier. 6:302 Cor. 13:5,6
.