Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Carnea rămasă de la jertfe

81În ce privește

8:1
Fapte 15:20,29
lucrurile jertfite idolilor, știm că toţi avem cunoștinţă
8:1
Rom. 14:14,22
.

Dar cunoștinţa

8:1
Rom. 14:3,10
îngâmfă, pe când dragostea zidește. 2Dacă
8:2
Cap. 13:8,9,12.
crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. 3Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este
8:3
Exod 33:12,17Naum 1:7Mat. 7:23Gal. 4:92 Tim. 2:19
cunoscut de Dumnezeu. 4Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol
8:4
Is. 41:24
este tot una cu nimic și
8:4
Deut. 4:39
6:4Is. 44:8Marcu 12:29Efes. 4:61 Tim. 2:5
că nu este decât un singur Dumnezeu. 5Căci chiar dacă ar fi așa-numiţii
8:5
Ioan 10:34
„dumnezei”, fie în cer, fie pe pământ (cum și sunt în adevăr mulţi „dumnezei” și mulţi „domni”), 6totuși, pentru noi
8:6
Mal. 2:10Efes. 4:6
, nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la
8:6
Fapte 17:28Rom. 11:36
care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un
8:6
Ioan 13:13Fapte 2:36Efes. 4:5Filip. 2:11
singur Domn: Isus Hristos, prin
8:6
Ioan 1:3Col. 1:16Evr. 1:2
care sunt toate lucrurile și, prin El, și noi. 7Dar nu toţi au cunoștinţa aceasta. Ci unii, fiind obișnuiţi până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol; și cugetul lor, care este slab, este întinat
8:7
Cap. 10:28,29.
. 8Dar nu carnea
8:8
Rom. 14:17
ne face pe noi plăcuţi lui Dumnezeu: nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. 9Luaţi seama
8:9
Gal. 5:13
însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire
8:9
Rom. 14:13,20
pentru cei slabi. 10Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștinţă, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul
8:10
Cap. 10:28,32.
lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? 11Și astfel, el, care este slab, va pieri din
8:11
Rom. 14:15,20
pricina acestei cunoștinţe a ta; el, fratele pentru care a murit Hristos! 12Dacă păcătuiţi astfel
8:12
Mat. 25:40,45
împotriva fraţilor și le răniţi cugetul lor slab, păcătuiţi împotriva lui Hristos. 13De aceea, dacă
8:13
Rom. 14:212 Cor. 11:29
o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască.

9

Dreptul lucrătorului creștin

91Nu

9:1
Fapte 9:11
13:2
26:72 Cor. 12:12Gal. 2:7,81 Tim. 2:72 Tim. 1:11
sunt eu slobod? Nu
9:1
Fapte 9:3,17
18:9
22:14,18
23:11
sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Isus, Domnul nostru? Nu
9:1
Cap. 3:6;
sunteţi voi lucrul meu în Domnul? 2Dacă nu sunt apostol pentru alţii, sunt măcar pentru voi; căci voi sunteţi pecetea
9:2
2 Cor. 3:2
12:12
apostoliei mele în Domnul. 3Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. 4N-avem
9:4
Vers. 14.
dreptul să mâncăm și să bem? 5N-avem dreptul să ducem cu noi o soră, care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalţi apostoli și fraţii
9:5
Mat. 13:55Marcu 6:3Luca 6:15Gal. 1:19
Domnului, și Chifa?
9:5
Mat. 8:14
6Ori numai eu și Barnaba n-avem
9:6
2 Tes. 3:8,9
dreptul să nu lucrăm? 7Cine merge
9:7
2 Cor. 10:41 Tim. 1:18
6:122 Tim. 2:3
4:7
la război pe cheltuiala sa? Cine sădește
9:7
Deut. 20:6Prov. 27:18
o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște
9:7
Ioan 21:151 Pet. 5:2
o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? 8Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Nu le spune și Legea? 9În adevăr, în Legea lui Moise este scris: „Să
9:9
Deut. 25:41 Tim. 5:18
nu legi gura boului care treieră grâul!” Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? 10Sau vorbește El înadins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine
9:10
2 Tim. 2:6
ară trebuie să are cu nădejde și cine treieră grâul trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el. 11Dacă
9:11
Rom. 15:27Gal. 6:6
am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? 12Dacă se bucură alţii de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar
9:12
Fapte 20:332 Cor. 11:7,9
12:131 Tes. 2:6
noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul, ca
9:12
2 Cor. 11:12
să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. 13Nu
9:13
Lev. 6:16,26
7:6Num. 5:9,10
18:8-20Deut. 10:9
18:1
știţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? 14Tot așa, Domnul
9:14
Mat. 10:10Luca 10:7
a rânduit ca
9:14
Gal. 6:61 Tim. 5:17
cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.

Pavel nu s-a folosit de dreptul lui

15Dar eu nu m-am

9:15
Vers. 12.
folosit de niciunul din aceste drepturi. Și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea
9:15
2 Cor. 11:10
mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. 16Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie
9:16
Rom. 1:14
s-o vestesc; și vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia! 17Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am
9:17
Cap. 3:8,14.
o răsplată. Chiar dacă-l fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a
9:17
Cap. 4:1.
fost încredinţată. 18Care este atunci răsplata mea? Este
9:18
Cap. 10:33.
să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu
9:18
Cap. 7:31.
mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. 19Căci, măcar că sunt slobod
9:19
Vers. 1.
faţă de toţi, m-am făcut robul tuturor
9:19
Gal. 5:13
, ca
9:19
Mat. 18:151 Pet. 3:1
să câștig pe cei mai mulţi. 20Cu iudeii
9:20
Fapte 16:3
18:18
21:23
m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei; cu cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să câștig pe cei ce sunt sub Lege; 21cu cei ce
9:21
Gal. 3:2
sunt fără Lege
9:21
Rom. 2:12,14
m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege (măcar că nu sunt fără
9:21
Cap. 7:22.
o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos), ca să câștig pe cei fără lege. 22Am fost slab cu cei
9:22
Rom. 1:12 Cor. 11:29
slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor
9:22
Cap. 10:33.
totul, ca
9:22
Rom. 15:14
, oricum, să mântuiesc pe unii din ei. 23Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea.

Felul de luptă al lui Pavel

24Nu știţi că cei ce aleargă în locul de alergare toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în așa

9:24
Gal. 2:2
5:7Filip. 2:16
3:142 Tim. 4:7Evr. 12:1
fel ca să căpătaţi premiul! 25Toţi cei ce se luptă
9:25
Efes. 6:121 Tim. 6:122 Tim. 2:5
4:7
la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji
9:25
2 Tim. 4:8Iac. 1:121 Pet. 1:4
5:4Apoc. 2:10
3:11
. 26Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș
9:26
2 Tim. 2:5
ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. 27Ci
9:27
Rom. 8:13Col. 3:5
mă port aspru cu trupul meu și-l ţin în stăpânire
9:27
Rom. 6:18,19
, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat
9:27
Ier. 6:302 Cor. 13:5,6
.

10

Pilde din Vechiul Testament

101Fraţilor, nu vreau să nu știţi că părinţii noștri toţi au fost sub nor

10:1
Exod 13:21
40:34Num. 9:18
14:14Deut. 1:33Neem. 9:12,19Ps. 78:14
105:39
, toţi au trecut prin mare
10:1
Exod 14:22Num. 33:8Ios. 4:23Ps. 78:13
, 2toţi au fost botezaţi în nor și în mare, pentru Moise; 3toţi au mâncat aceeași mâncare
10:3
Exod 16:15,35Neem. 9:15,20Ps. 78:24
duhovnicească 4și toţi au băut aceeași băutură
10:4
Exod 17:6Num. 20:11Ps. 78:15
duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. 5Totuși cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au
10:5
Num. 14:29,32,35
26:64,65Ps. 106:26Evr. 3:17Iuda 5
pierit în pustie. 6Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum
10:6
Num. 11:4,33,34Ps. 106:14
au poftit ei. 7
10:7
Vers. 14.
nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul
10:7
Exod 32:6
a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace.” 8
10:8
Cap. 6:18.
nu curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au
10:8
Num. 25:1,9Ps. 106:29
căzut douăzeci și trei de mii. 9Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii
10:9
Exod 17:2,7Num. 21:5Deut. 6:16Ps. 78:18,56
95:9
106:14
din ei, care au
10:9
Num. 21:6
pierit prin șerpi. 10Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii
10:10
Exod 16:2
17:2Num. 14:2,29
16:41
din ei, care au
10:10
Num. 14:37
16:49
fost nimiciţi de Nimicitorul
10:10
Exod 12:232 Sam. 24:161 Cron. 21:15
. 11Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au
10:11
Rom. 15:4
fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care
10:11
Cap. 7:29.
au venit sfârșiturile veacurilor. 12Astfel dar, cine
10:12
Rom. 11:20
crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 13Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu
10:13
Cap. 1:9.
, care este credincios, nu
10:13
Ps. 125:32 Pet. 2:9
va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit
10:13
Ier. 29:11
și mijlocul să ieșiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

Despre Cina Domnului

14De aceea, preaiubiţii mei, fugiţi

10:14
Vers. 7.
de închinarea la idoli. 15Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată
10:15
Cap. 8:1.
: judecaţi voi singuri ce spun. 16Paharul
10:16
Mat. 26:26-28
binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea
10:16
Fapte 2:42,46
pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? 17Având în vedere că este o pâine, noi
10:17
Rom. 12:5
, care suntem mulţi, suntem un trup, căci toţi luăm o parte din aceeași pâine. 18Uitaţi-vă la Israelul
10:18
Rom. 4:12Gal. 6:16
după trup
10:18
Rom. 4:1
9:3,52 Cor. 11:18
: cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei
10:18
Lev. 3:3
7:15
în împărtășire cu altarul? 19Deci ce zic eu? Că
10:19
Cap. 8:4.
un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? 20Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc
10:20
Lev. 17:7Deut. 32:17Ps. 106:37Apoc. 9:20
neamurile, jertfesc dracilor, și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtășire cu dracii. 21Nu
10:21
2 Cor. 6:15,16
puteţi bea paharul Domnului și paharul
10:21
Deut. 32:38
dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. 22Sau
10:22
Deut. 32:21
vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem
10:22
Ezec. 22:14
noi mai tari decât El?

Cugetul nostru și al altuia

23Toate

10:23
Cap. 6:12.
lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. 24Nimeni
10:24
Rom. 15:1,2Filip. 2:4,21
să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. 25Să mâncaţi din tot ce
10:25
1 Tim. 4:4
se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. 26Căci „al
10:26
Exod 19:5Deut. 10:14Ps. 24:1
50:12
Domnului este pământul și tot ce cuprinde el”. 27Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voiţi să vă duceţi, să mâncaţi din tot ce
10:27
Luca 10:7
vă pune înainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. 28Dar, dacă vă spune cineva: „Lucrul acesta a fost jertfit idolilor”, să nu mâncaţi, din pricina celui ce v-a înștiinţat și din pricina
10:28
Cap. 8:10,12.
cugetului, căci „al
10:28
Deut. 10:14Ps. 24:1
Domnului este pământul și tot ce cuprinde el”. 29Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce
10:29
Rom. 14:16
să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? 30Dacă mănânc aducând mulţumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru
10:30
Rom. 14:61 Tim. 4:3,4
care mulţumesc? 31Deci
10:31
Col. 3:171 Pet. 4:11
, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. 32Să nu
10:32
Rom. 14:132 Cor. 6:3
fiţi pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica
10:32
Fapte 20:281 Tim. 3:5
lui Dumnezeu. 33După cum mă silesc și eu
10:33
Rom. 15:2
în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu
10:33
Vers. 24.
folosul meu, ci al celor mai mulţi, ca să fie mântuiţi.