Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Ce

1:1
Ioan 1:1
era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce
1:1
Ioan 1:142 Pet. 1:16
am privit și ce am pipăit cu mâinile
1:1
Luca 24:39Ioan 20:27
noastre cu privire la Cuvântul vieţii – 2pentru că viaţa
1:2
Ioan 1:4
11:25
14:6
a fost arătată
1:2
Rom. 16:261 Tim. 3:16
și noi am văzut-o și
1:2
Ioan 21:24Fapte 2:32
mărturisim despre ea și
1:2
Cap. 5:20.

vă vestim viaţa veșnică, viaţă care
1:2
Ioan 1:1,2
era la Tatăl și care ne-a fost arătată –, 3deci ce
1:3
Fapte 4:20
am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveţi părtășie cu noi. Și părtășia
1:3
Ioan 17:211 Cor. 1:9
noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. 4Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria
1:4
Ioan 15:11
16:242 Ioan 12
voastră să fie deplină. 5Vestea
1:5
Cap. 3:11.

pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim este că Dumnezeu
1:5
Ioan 1:9
8:12
9:5
12:35,36
e lumină și în El nu este întuneric. 6Dacă
1:6
2 Cor. 6:14
zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, minţim și nu trăim adevărul. 7Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alţii; și sângele
1:7
1 Cor. 6:11Efes. 1:7Evr. 9:141 Pet. 1:19Apoc. 1:5
lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţește de orice păcat. 8Dacă
1:8
1 Împ. 8:462 Cron. 6:36Iov 9:2
15:14
25:4Prov. 20:9Ecl. 7:20Iac. 3:2
zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și
1:8
Cap. 2:4.

adevărul nu este în noi. 9Dacă
1:9
Ps. 32:5Prov. 28:13
ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să
1:9
Ps. 5:2
ne curăţească de orice nelegiuire. 10Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos și Cuvântul Lui nu este în noi.