Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem

2:1
Rom. 8:311 Tim. 2:5Evr. 7:25
9:24
la Tatăl un Mijlocitor2:1 Sau: Avocat; grecește: paraclet (apărător, ajutor)., pe Isus Hristos, Cel neprihănit. 2El este
2:2
Rom. 3:252 Cor. 5:184:10
jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci
2:2
Ioan 1:29
4:42
11:51,52
pentru ale întregii lumi. 3Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem: dacă păzim poruncile Lui. 4Cine
2:4
Cap. 1:6;
4:20
zice: „Îl cunosc” și nu păzește poruncile Lui este
2:4
Cap. 1:8.

un mincinos și adevărul nu este în el. 5Dar cine
2:5
Ioan 14:21,23
păzește Cuvântul Lui, în el
2:5
Cap. 4:12.

dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin
2:5
Cap. 4:13.

aceasta știm că suntem în El. 6Cine
2:6
Ioan 15:4,5
zice că rămâne în El trebuie să trăiască
2:6
Mat. 11:29Ioan 13:151 Pet. 2:21
și el cum a trăit Isus. 7Preaiubiţilor, nu
2:7
2 Ioan 5
vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care
2:7
Cap. 3:11.
2 Ioan 5
aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit. 8Totuși vă scriu o poruncă
2:8
Ioan 13:34
15:12
nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi; căci
2:8
Rom. 13:12Efes. 5:81 Tes. 5:5,8
întunericul se împrăștie și lumina
2:8
Ioan 1:9
8:12
12:35
adevărată și răsare chiar. 9Cine
2:9
1 Cor. 13:22 Pet. 1:9
zice că este în lumină și urăște pe fratele său este încă în întuneric până acum. 10Cine
2:10
Cap. 3:14.

iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el
2:10
2 Pet. 1:10
nu este niciun prilej de poticnire. 11Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă
2:11
Ioan 12:35
în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. 12Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele
2:12
Luca 24:47Fapte 4:12
10:43
13:38
vă sunt iertate pentru Numele Lui. 13Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la
2:13
Cap. 1:1.

început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl. 14V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi
2:14
Efes. 6:10
tari și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și aţi biruit pe cel rău. 15Nu
2:15
Rom. 12:2
iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă
2:15
Mat. 6:24Gal. 1:10Iac. 4:4
iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 16Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor
2:16
Ecl. 5:11
și lăudăroșia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. 17Și lumea
2:17
1 Cor. 7:31Iac. 1:10
4:141 Pet. 1:24
și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 18Copilașilor
2:18
Ioan 21:5
, este
2:18
Evr. 1:2
ceasul cel de pe urmă. Și, după cum aţi auzit că are să vină antihristul
2:18
2 Tes. 2:32 Pet. 2:1
, să știţi că acum
2:18
Mat. 24:5,242 Ioan 7
s-au ridicat mulţi antihriști – prin aceasta cunoaștem că
2:18
1 Tim. 4:12 Tim. 3:1
este ceasul de pe urmă. 19Ei au ieșit din
2:19
Deut. 13:13Ps. 41:9Fapte 20:30
mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă
2:19
Mat. 24:21Ioan 6:37
10:28,292 Tim. 2:19
ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit ca
2:19
1 Cor. 11:19
să se arate că nu toţi sunt dintre ai noștri. 20Dar voi
2:20
2 Cor. 1:21Evr. 1:9
aţi primit ungerea din partea
2:20
Marcu 1:24Fapte 3:14
Celui Sfânt și știţi
2:20
Ioan 10:4,5
14:26
16:13
orice lucru. 21V-am scris nu că n-aţi cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteţi și știţi că nicio minciună nu vine din adevăr. 22Cine
2:22
Cap. 4:3.
2 Ioan 7
este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este antihristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. 23Oricine
2:23
Ioan 15:232 Ioan 9
tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine
2:23
Ioan 14:7,9,10
mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 24Ce
2:24
2 Ioan 6
aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, și voi veţi
2:24
Ioan 14:23
rămâne în Fiul și în Tatăl. 25Și
2:25
Ioan 17:35:11
făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veșnică. 26V-am scris aceste lucruri în
2:26
Cap. 3:7.
2 Ioan 7
vederea celor ce caută să vă rătăcească. 27Cât despre voi, ungerea
2:27
Vers. 20.

pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi și n-aveţi
2:27
Ier. 31:33,34Evr. 8:10,11
trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă
2:27
Ioan 14:26
16:13
învaţă despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea. 28Și acum, copilașilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când
2:28
Cap. 3:2.

Se va arăta El, să
2:28
Cap. 4:17.

avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtaţi de El. 29Dacă
2:29
Fapte 14:22
știţi că El este neprihănit, să știţi și că oricine
2:29
Cap. 3:7,10.

trăiește în neprihănire este născut din El.