Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să

3:1
Ioan 1:12
ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că
3:1
Ioan 15:18,19
16:3
17:25
nu L-a cunoscut nici pe El. 2Preaiubiţilor, acum
3:2
Is. 56:5Rom. 8:15Gal. 3:26
4:6
suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă
3:2
Rom. 8:182 Cor. 4:17
. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom
3:2
Rom. 8:291 Cor. 15:49Filip. 3:21Col. 3:42 Pet. 1:4
fi ca El, pentru că Îl
3:2
Iov 19:26Ps. 16:11Mat. 5:81 Cor. 13:122 Cor. 5:7
vom vedea așa cum este. 3Oricine
3:3
Cap. 4:17.

are nădejdea aceasta în El se curăţește, după cum El este curat. 4Oricine face păcat face și fărădelege
3:4
Rom. 4:15
; și păcatul este fărădelege. 5Și știţi că
3:5
Cap. 1:2.

El S-a arătat ca să
3:5
Is. 53:5,6,111 Tim. 1:15Evr. 1:3
9:261 Pet. 2:24
ia păcatele; și în El
3:5
2 Cor. 5:21Evr. 4:15
9:181 Pet. 2:24
nu este păcat. 6Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine
3:6
Cap. 2:4;
4:83 Ioan 11
păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. 7Copilașilor, nimeni
3:7
Cap. 2:26.

să nu vă înșele! Cine
3:7
Ezec. 18:5-9Rom. 2:13
trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El Însuși este neprihănit. 8Cine
3:8
Mat. 13:38Ioan 8:44
păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca
3:8
Gen. 3:15Luca 10:18Ioan 16:11Evr. 2:14
să nimicească lucrările diavolului. 9Oricine
3:9
Cap. 5:18.

este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânţa
3:9
1 Pet. 1:23
Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 10Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine
3:10
Cap. 2:29.

nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici
3:10
Cap. 4:8.

cine nu iubește pe fratele său. 11Căci vestirea pe care aţi auzit-o de la început este aceasta
3:11
Cap. 1:5;
2:4
: să ne iubim
3:11
Ioan 13:34
15:122 Ioan 5
unii pe alţii; 12nu cum a fost Cain
3:12
Gen. 4:4,8Evr. 11:4Iuda 11
, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. 13Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă
3:13
Ioan 15:18,19
17:142 Tim. 3:12
urăște lumea. 14Noi
3:14
Cap. 2:10.

știm că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine
3:14
Cap. 2:9,11.

nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. 15Oricine
3:15
Mat. 5:21,22
urăște pe fratele său este un ucigaș; și știţi că niciun ucigaș
3:15
Gal. 5:21Apoc. 21:8
n-are viaţa veșnică rămânând în el. 16Noi am cunoscut
3:16
Ioan 3:16
5:1,13Rom. 5:8Efes. 5:2,25
dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viaţa pentru noi; și noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi. 17Dar cine
3:17
Deut. 15:7Luca 3:11
are bogăţiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima faţă de el, cum rămâne
3:17
Cap. 4:20.

în el dragostea de Dumnezeu? 18Copilașilor, să
3:18
Ezec. 33:31Rom. 12:9Efes. 4:15Iac. 2:15,161 Pet. 3:22
nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 19Prin aceasta vom cunoaște că
3:19
Ioan 18:37
suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui 20ori în ce
3:20
1 Cor. 4:4
ne osândește inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. 21Preaiubiţilor
3:21
Iov 22:26
, dacă nu ne osândește inima noastră, avem
3:21
Evr. 10:22
îndrăzneală la Dumnezeu. 22Și, orice
3:22
Ps. 34:15
145:18,19Prov. 15:29Ier. 29:12Mat. 7:8
21:22Marcu 11:24Ioan 14:13
15:7
16:23,24Iac. 5:16
vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și
3:22
Ioan 8:29
9:31
facem ce este plăcut înaintea Lui. 23Și
3:23
Ioan 6:29
17:3
porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos și să
3:23
Mat. 22:39Ioan 5:12Efes. 5:21 Tes. 4:91 Pet. 4:8
ne iubim unii pe alţii, cum
3:23
Cap. 4:21;
2:8,10
ne-a poruncit El. 24Cine
3:24
Ioan 14:23
15:10
păzește poruncile Lui rămâne în El și El în el
3:24
Ioan 17:21
. Și
3:24
Rom. 8:9
cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat.