Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să

3:1
Ioan 1:12
ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că
3:1
Ioan 15:18,19
16:3
17:25
nu L-a cunoscut nici pe El. 2Preaiubiţilor, acum
3:2
Is. 56:5Rom. 8:15Gal. 3:26
4:6
suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă
3:2
Rom. 8:182 Cor. 4:17
. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom
3:2
Rom. 8:291 Cor. 15:49Filip. 3:21Col. 3:42 Pet. 1:4
fi ca El, pentru că Îl
3:2
Iov 19:26Ps. 16:11Mat. 5:81 Cor. 13:122 Cor. 5:7
vom vedea așa cum este. 3Oricine
3:3
Cap. 4:17.
are nădejdea aceasta în El se curăţește, după cum El este curat. 4Oricine face păcat face și fărădelege
3:4
Rom. 4:15
; și păcatul este fărădelege. 5Și știţi că
3:5
Cap. 1:2.
El S-a arătat ca să
3:5
Is. 53:5,6,111 Tim. 1:15Evr. 1:3
9:261 Pet. 2:24
ia păcatele; și în El
3:5
2 Cor. 5:21Evr. 4:15
9:181 Pet. 2:24
nu este păcat. 6Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine
3:6
Cap. 2:4;
păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. 7Copilașilor, nimeni
3:7
Cap. 2:26.
să nu vă înșele! Cine
3:7
Ezec. 18:5-9Rom. 2:13
trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El Însuși este neprihănit. 8Cine
3:8
Mat. 13:38Ioan 8:44
păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca
3:8
Gen. 3:15Luca 10:18Ioan 16:11Evr. 2:14
să nimicească lucrările diavolului. 9Oricine
3:9
Cap. 5:18.
este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânţa
3:9
1 Pet. 1:23
Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 10Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine
3:10
Cap. 2:29.
nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici
3:10
Cap. 4:8.
cine nu iubește pe fratele său. 11Căci vestirea pe care aţi auzit-o de la început este aceasta
3:11
Cap. 1:5;
: să ne iubim
3:11
Ioan 13:34
15:122 Ioan 5
unii pe alţii; 12nu cum a fost Cain
3:12
Gen. 4:4,8Evr. 11:4Iuda 11
, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. 13Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă
3:13
Ioan 15:18,19
17:142 Tim. 3:12
urăște lumea. 14Noi
3:14
Cap. 2:10.
știm că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine
3:14
Cap. 2:9,11.
nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. 15Oricine
3:15
Mat. 5:21,22
urăște pe fratele său este un ucigaș; și știţi că niciun ucigaș
3:15
Gal. 5:21Apoc. 21:8
n-are viaţa veșnică rămânând în el. 16Noi am cunoscut
3:16
Ioan 3:16
5:1,13Rom. 5:8Efes. 5:2,25
dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viaţa pentru noi; și noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi. 17Dar cine
3:17
Deut. 15:7Luca 3:11
are bogăţiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima faţă de el, cum rămâne
3:17
Cap. 4:20.
în el dragostea de Dumnezeu? 18Copilașilor, să
3:18
Ezec. 33:31Rom. 12:9Efes. 4:15Iac. 2:15,161 Pet. 3:22
nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 19Prin aceasta vom cunoaște că
3:19
Ioan 18:37
suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui 20ori în ce
3:20
1 Cor. 4:4
ne osândește inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. 21Preaiubiţilor
3:21
Iov 22:26
, dacă nu ne osândește inima noastră, avem
3:21
Evr. 10:22
îndrăzneală la Dumnezeu. 22Și, orice
3:22
Ps. 34:15
145:18,19Prov. 15:29Ier. 29:12Mat. 7:8
21:22Marcu 11:24Ioan 14:13
15:7
16:23,24Iac. 5:16
vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și
3:22
Ioan 8:29
9:31
facem ce este plăcut înaintea Lui. 23Și
3:23
Ioan 6:29
17:3
porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos și să
3:23
Mat. 22:39Ioan 5:12Efes. 5:21 Tes. 4:91 Pet. 4:8
ne iubim unii pe alţii, cum
3:23
Cap. 4:21;
ne-a poruncit El. 24Cine
3:24
Ioan 14:23
15:10
păzește poruncile Lui rămâne în El și El în el
3:24
Ioan 17:21
. Și
3:24
Rom. 8:9
cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat.

4

41Preaiubiţilor, să

4:1
Ier. 29:8Mat. 24:4
nu daţi crezare oricărui duh, ci să
4:1
1 Cor. 14:291 Tes. 5:21Apoc. 2:2
cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulţi
4:1
Mat. 24:5,24Fapte 20:301 Tim. 4:12 Pet. 2:12 Ioan 7
proroci mincinoși. 2Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteţi după aceasta: Orice
4:2
1 Cor. 12:3
duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; 3și orice
4:3
Cap. 2:22.
duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul antihristului, de a cărui venire aţi auzit. El chiar
4:3
2 Tes. 2:7
este în lume acum. 4Voi
4:4
Cap. 5:4.
, copilașilor, sunteţi din Dumnezeu și i-aţi biruit, pentru că Cel
4:4
Ioan 12:31
14:30
16:111 Cor. 2:12Efes. 2:2
6:12
ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. 5Ei
4:5
Ioan 3:31
sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume și lumea
4:5
Ioan 15:19
17:14
îi ascultă. 6Noi însă suntem din Dumnezeu; cine
4:6
Ioan 8:47
10:271 Cor. 14:372 Cor. 10:7
cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem duhul
4:6
Is. 8:20Ioan 14:17
adevărului și duhul rătăcirii. 7Preaiubiţilor
4:7
Cap. 3:10,11,23.
, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 8Cine nu iubește n-a
4:8
Cap. 2:4;
cunoscut pe Dumnezeu
4:8
Vers. 16.
, pentru că Dumnezeu este dragoste. 9Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul
4:9
Ioan 3:16Rom. 5:8
8:32
că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca
4:9
Cap. 5:11.
noi să trăim prin El. 10Și dragostea stă nu
4:10
Ioan 15:16Rom. 5:8,10Tit 3:4
în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire
4:10
Cap. 2:2.
pentru păcatele noastre. 11Preaiubiţilor, dacă
4:11
Mat. 18:33Ioan 15:12,13
astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alţii. 12Nimeni
4:12
Ioan 1:181 Tim. 6:16
n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea
4:12
Cap. 2:5. Vers. 18.
Lui a ajuns desăvârșită în noi. 13Cunoaștem
4:13
Ioan 14:20
că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. 14Și noi
4:14
Ioan 1:14
am văzut și mărturisim că Tatăl
4:14
Ioan 3:17
a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. 15Cine
4:15
Rom. 10:9
va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, și el, în Dumnezeu. 16Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu
4:16
Vers. 8.
este dragoste și cine
4:16
Cap. 3:24. Vers. 12.
rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el. 17Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta, astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca
4:17
Iac. 2:13
să avem deplină încredere în ziua judecăţii. 18În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că
4:18
Cap. 3:3.
frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a
4:18
Vers. 12.
ajuns desăvârșit în dragoste. 19Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. 20Dacă
4:20
Cap. 2:4;
zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu” și urăște pe fratele său este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care-l vede cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe
4:20
Vers. 12.
care nu-L vede? 21Și aceasta este porunca
4:21
Mat. 22:37,39Ioan 13:31
15:12
pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său.

5

51Oricine crede

5:1
Ioan 1:12
că Isus
5:1
Cap. 2:22,23;
este Hristosul este născut
5:1
Ioan 1:13
din Dumnezeu și
5:1
Ioan 15:23
oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El. 2Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. 3Căci
5:3
Ioan 14:15,21,23
15:102 Ioan 6
dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și
5:3
Mica 6:8Mat. 11:30
poruncile Lui nu sunt grele, 4pentru că oricine
5:4
Ioan 16:334:4
este născut din Dumnezeu biruiește lumea; și ceea ce câștigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră. 5Cine este cel ce
5:5
1 Cor. 15:57
a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 6El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu
5:6
Ioan 19:34
apă și cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge; și Duhul
5:6
Ioan 14:17
15:26
16:131 Tim. 3:16
este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. 7(Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul
5:7
Ioan 1:1Apoc. 19:13
și Duhul Sfânt, și
5:7
Ioan 10:13
acești trei una sunt.) 8Și trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul, apa și sângele, și acești trei sunt una în mărturisirea lor. 9Dacă primim mărturisirea
5:9
Ioan 8:17,18
oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; și
5:9
Mat. 3:16,17
17:5
mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. 10Cine
5:10
Rom. 8:16Gal. 4:6
crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl
5:10
Ioan 3:33
5:38
face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. 11Și
5:11
Cap. 2:25.
mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veșnică și
5:11
Ioan 1:4
această viaţă este în Fiul Său. 12Cine
5:12
Ioan 3:36
5:24
are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. 13V-am scris aceste
5:13
Ioan 20:31
lucruri ca
5:13
Cap. 1:1,2.
să știţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veșnică. 14Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă
5:14
Cap. 3:22.
cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. 15Și, dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. 16Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu
5:16
Iov 42:8Iac. 5:14,15
îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este
5:16
Mat. 12:31,32Marcu 3:29Luca 12:10Evr. 6:4,6
10:26
un păcat care duce la moarte; nu-i
5:16
Ier. 7:16
14:11Ioan 17:9
zic să se roage pentru păcatul acela. 17Orice
5:17
Cap. 3:4.
nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. 18Știm că oricine
5:18
1 Pet. 1:23
este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzește
5:18
Iac. 1:27
și cel rău nu se atinge de el. 19Știm că suntem din Dumnezeu și că toată
5:19
Gal. 1:4
lumea zace în cel rău. 20Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a
5:20
Luca 24:45
dat pricepere să
5:20
Ioan 17:3
cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El
5:20
Is. 9:6
44:6
54:5Ioan 20:28Fapte 20:28Rom. 9:51 Tim. 3:16Tit 2:13Evr. 1:8
este Dumnezeul adevărat și
5:20
Vers. 11-13.
viaţa veșnică. 21Copilașilor, păziţi-vă
5:21
1 Cor. 10:14
de idoli. Amin.