Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41Preaiubiţilor, să

4:1
Ier. 29:8Mat. 24:4
nu daţi crezare oricărui duh, ci să
4:1
1 Cor. 14:291 Tes. 5:21Apoc. 2:2
cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulţi
4:1
Mat. 24:5,24Fapte 20:301 Tim. 4:12 Pet. 2:12 Ioan 7
proroci mincinoși. 2Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteţi după aceasta: Orice
4:2
1 Cor. 12:3
duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; 3și orice
4:3
Cap. 2:22.
2 Ioan 7
duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul antihristului, de a cărui venire aţi auzit. El chiar
4:3
2 Tes. 2:7
este în lume acum. 4Voi
4:4
Cap. 5:4.

, copilașilor, sunteţi din Dumnezeu și i-aţi biruit, pentru că Cel
4:4
Ioan 12:31
14:30
16:111 Cor. 2:12Efes. 2:2
6:12
ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. 5Ei
4:5
Ioan 3:31
sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume și lumea
4:5
Ioan 15:19
17:14
îi ascultă. 6Noi însă suntem din Dumnezeu; cine
4:6
Ioan 8:47
10:271 Cor. 14:372 Cor. 10:7
cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem duhul
4:6
Is. 8:20Ioan 14:17
adevărului și duhul rătăcirii. 7Preaiubiţilor
4:7
Cap. 3:10,11,23.

, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 8Cine nu iubește n-a
4:8
Cap. 2:4;
3:6
cunoscut pe Dumnezeu
4:8
Vers. 16.

, pentru că Dumnezeu este dragoste. 9Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul
4:9
Ioan 3:16Rom. 5:8
8:32
că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca
4:9
Cap. 5:11.

noi să trăim prin El. 10Și dragostea stă nu
4:10
Ioan 15:16Rom. 5:8,10Tit 3:4
în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire
4:10
Cap. 2:2.

pentru păcatele noastre. 11Preaiubiţilor, dacă
4:11
Mat. 18:33Ioan 15:12,13
astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alţii. 12Nimeni
4:12
Ioan 1:181 Tim. 6:16
n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea
4:12
Cap. 2:5. Vers. 18.

Lui a ajuns desăvârșită în noi. 13Cunoaștem
4:13
Ioan 14:20
că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. 14Și noi
4:14
Ioan 1:14
am văzut și mărturisim că Tatăl
4:14
Ioan 3:17
a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. 15Cine
4:15
Rom. 10:9
va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, și el, în Dumnezeu. 16Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu
4:16
Vers. 8.

este dragoste și cine
4:16
Cap. 3:24. Vers. 12.

rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el. 17Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta, astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca
4:17
Iac. 2:13
să avem deplină încredere în ziua judecăţii. 18În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că
4:18
Cap. 3:3.

frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a
4:18
Vers. 12.

ajuns desăvârșit în dragoste. 19Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. 20Dacă
4:20
Cap. 2:4;
3:17
zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu” și urăște pe fratele său este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care-l vede cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe
4:20
Vers. 12.

care nu-L vede? 21Și aceasta este porunca
4:21
Mat. 22:37,39Ioan 13:31
15:12
pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său.