Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Oricine crede

5:1
Ioan 1:12
că Isus
5:1
Cap. 2:22,23;
4:2,15
este Hristosul este născut
5:1
Ioan 1:13
din Dumnezeu și
5:1
Ioan 15:23
oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El. 2Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. 3Căci
5:3
Ioan 14:15,21,23
15:102 Ioan 6
dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și
5:3
Mica 6:8Mat. 11:30
poruncile Lui nu sunt grele, 4pentru că oricine
5:4
Ioan 16:334:4
este născut din Dumnezeu biruiește lumea; și ceea ce câștigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră. 5Cine este cel ce
5:5
1 Cor. 15:57
a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 6El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu
5:6
Ioan 19:34
apă și cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge; și Duhul
5:6
Ioan 14:17
15:26
16:131 Tim. 3:16
este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. 7(Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul
5:7
Ioan 1:1Apoc. 19:13
și Duhul Sfânt, și
5:7
Ioan 10:13
acești trei una sunt.) 8Și trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul, apa și sângele, și acești trei sunt una în mărturisirea lor. 9Dacă primim mărturisirea
5:9
Ioan 8:17,18
oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; și
5:9
Mat. 3:16,17
17:5
mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. 10Cine
5:10
Rom. 8:16Gal. 4:6
crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl
5:10
Ioan 3:33
5:38
face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. 11Și
5:11
Cap. 2:25.

mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veșnică și
5:11
Ioan 1:4
această viaţă este în Fiul Său. 12Cine
5:12
Ioan 3:36
5:24
are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. 13V-am scris aceste
5:13
Ioan 20:31
lucruri ca
5:13
Cap. 1:1,2.

să știţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veșnică. 14Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă
5:14
Cap. 3:22.

cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. 15Și, dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. 16Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu
5:16
Iov 42:8Iac. 5:14,15
îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este
5:16
Mat. 12:31,32Marcu 3:29Luca 12:10Evr. 6:4,6
10:26
un păcat care duce la moarte; nu-i
5:16
Ier. 7:16
14:11Ioan 17:9
zic să se roage pentru păcatul acela. 17Orice
5:17
Cap. 3:4.

nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. 18Știm că oricine
5:18
1 Pet. 1:23
este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzește
5:18
Iac. 1:27
și cel rău nu se atinge de el. 19Știm că suntem din Dumnezeu și că toată
5:19
Gal. 1:4
lumea zace în cel rău. 20Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a
5:20
Luca 24:45
dat pricepere să
5:20
Ioan 17:3
cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El
5:20
Is. 9:6
44:6
54:5Ioan 20:28Fapte 20:28Rom. 9:51 Tim. 3:16Tit 2:13Evr. 1:8
este Dumnezeul adevărat și
5:20
Vers. 11-13.

viaţa veșnică. 21Copilașilor, păziţi-vă
5:21
1 Cor. 10:14
de idoli. Amin.