Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Împărăteasa din Seba la Ierusalim

101Împărăteasa

10:1
2 Cron. 9:1Mat. 12:42Luca 11:31
din Seba a auzit de faima lui Solomon în ceea ce privește slava Domnului și a venit să-l încerce
10:1
Jud. 14:12Prov. 1:6
prin întrebări grele. 2A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare și cu cămile care aduceau mirodenii, aur foarte mult și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. 3Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să i-l lămurească. 4Împărăteasa din Seba a văzut toată înţelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise 5și bucatele de la masa lui și locuinţa slujitorilor lui și slujbele și hainele celor ce-i slujeau și paharnicii lui și arderile-de-tot
10:5
1 Cron. 26:16
pe care le aducea în Casa Domnului. 6Uimită, a zis împăratului: „Deci era adevărat ce am auzit în ţara mea despre faptele și înţelepciunea ta! 7Dar nu credeam, până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai multă înţelepciune și propășire decât am auzit mergându-ţi faima. 8Ferice
10:8
Prov. 8:34
de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, care sunt necurmat înaintea ta, care aud înţelepciunea ta! 9Binecuvântat
10:9
Cap. 5:7.

să fie Domnul Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnie al lui Israel! Pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat, ca să
10:9
2 Sam. 8:15Ps. 72:2Prov. 8:15
judeci și să faci dreptate.” 10Ea a dat împăratului
10:10
Ps. 72:10,15
o sută douăzeci de talanţi de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai venit niciodată în urmă atâtea mirodenii câte a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon. 11Corăbiile
10:11
Cap. 9:27.

lui Hiram, care au adus aur din Ofir, au adus din Ofir și foarte mult lemn de santal și pietre scumpe. 12Împăratul
10:12
2 Cron. 9:11
a făcut cu lemnul mirositor
10:12
2 Cron. 9:10
pălimare pentru Casa Domnului și pentru casa împăratului și harpe și alăute pentru cântăreţi. N-a mai venit de atunci lemn de acesta mirositor și nu s-a mai văzut până în ziua de azi. 13Împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut și i-a mai dat și pe deasupra daruri vrednice de un împărat ca Solomon. Apoi ea s-a întors și s-a dus în ţara ei cu slujitorii ei.

Bogăţiile lui Solomon

14Greutatea aurului care-i venea lui Solomon pe fiecare an era de șase sute șaizeci și șase de talanţi de aur, 15afară de ce scotea de la negustorii cei mari și din negoţul

10:15
2 Cron. 9:24Ps. 72:10
cu mărfuri, de la toţi împăraţii Arabiei și de la dregătorii ţării. 16Împăratul Solomon a făcut două sute de scuturi mari de aur bătut și pentru fiecare din ele a întrebuinţat șase sute de sicli de aur 17și alte trei
10:17
Cap. 14:26.

sute de scuturi mici de aur bătut, și pentru fiecare din ele a întrebuinţat trei mine de aur, și împăratul le-a pus în casa
10:17
Cap. 7:2.

numită Pădurea Libanului. 18Împăratul
10:18
2 Cron. 9:17
a făcut un mare scaun de domnie de fildeș și l-a acoperit cu aur curat. 19Scaunul acesta de domnie avea șase trepte și partea de sus era rotunjită pe dinapoi; de fiecare parte a scaunului erau rezemători: lângă rezemători stăteau doi lei 20și pe cele șase trepte stăteau doisprezece lei de o parte și de alta. Așa ceva nu s-a făcut pentru nicio împărăţie. 21Toate paharele
10:21
2 Cron. 9:20
împăratului Solomon erau de aur și toate vasele din casa Pădurea Libanului erau de aur curat. Nimic nu era de argint: pe vremea lui Solomon argintul n-avea nicio trecere. 22Căci împăratul avea pe mare corăbii
10:22
Gen. 10:42 Cron. 20:36
din Tars cu ale lui Hiram; și corăbiile din Tars veneau la fiecare trei ani, aducând aur și argint, fildeș, maimuţe și păuni. 23Împăratul Solomon a întrecut
10:23
Cap. 3:12,13;
4:30
pe toţi împăraţii pământului în bogăţii și înţelepciune. 24Toată lumea căuta să vadă pe Solomon, ca să audă înţelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. 25Și fiecare își aducea darul lui: lucruri de argint și lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai și catâri – așa era în fiecare an. 26Solomon
10:26
Cap. 4:26.
2 Cron. 1:14
9:25
a strâns
10:26
Deut. 17:16
care și călărime; avea o mie patru sute de care și douăsprezece mii de călăreţi, pe care i-a pus în cetăţile unde își ţinea carele și la Ierusalim, lângă împărat. 27Împăratul
10:27
2 Cron. 1:15
a făcut ca argintul să fie tot așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele, și cedrii, tot așa de mulţi ca smochinii din Egipt, care cresc pe câmpie. 28Solomon își aducea
10:28
Deut. 17:162 Cron. 1:16
9:28
caii din Egipt; o ceată de negustori de-ai împăratului se ducea să-i ia cu grămada pe un preţ hotărât: 29un car se aducea din Egipt cu șase sute de sicli de argint și un cal, cu o sută cincizeci de sicli. De asemenea
10:29
Ios. 1:42 Împ. 7:62 Cron. 1:17
, aduceau cai cu ei pentru toţi împăraţii hetiţilor și pentru împăraţii Siriei.