Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Împărăteasa din Seba la Ierusalim

101Împărăteasa

10:1
2 Cron. 9:1Mat. 12:42Luca 11:31
din Seba a auzit de faima lui Solomon în ceea ce privește slava Domnului și a venit să-l încerce
10:1
Jud. 14:12Prov. 1:6
prin întrebări grele. 2A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare și cu cămile care aduceau mirodenii, aur foarte mult și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. 3Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să i-l lămurească. 4Împărăteasa din Seba a văzut toată înţelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise 5și bucatele de la masa lui și locuinţa slujitorilor lui și slujbele și hainele celor ce-i slujeau și paharnicii lui și arderile-de-tot
10:5
1 Cron. 26:16
pe care le aducea în Casa Domnului. 6Uimită, a zis împăratului: „Deci era adevărat ce am auzit în ţara mea despre faptele și înţelepciunea ta! 7Dar nu credeam, până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai multă înţelepciune și propășire decât am auzit mergându-ţi faima. 8Ferice
10:8
Prov. 8:34
de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, care sunt necurmat înaintea ta, care aud înţelepciunea ta! 9Binecuvântat
10:9
Cap. 5:7.
să fie Domnul Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnie al lui Israel! Pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat, ca să
10:9
2 Sam. 8:15Ps. 72:2Prov. 8:15
judeci și să faci dreptate.” 10Ea a dat împăratului
10:10
Ps. 72:10,15
o sută douăzeci de talanţi de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai venit niciodată în urmă atâtea mirodenii câte a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon. 11Corăbiile
10:11
Cap. 9:27.
lui Hiram, care au adus aur din Ofir, au adus din Ofir și foarte mult lemn de santal și pietre scumpe. 12Împăratul
10:12
2 Cron. 9:11
a făcut cu lemnul mirositor
10:12
2 Cron. 9:10
pălimare pentru Casa Domnului și pentru casa împăratului și harpe și alăute pentru cântăreţi. N-a mai venit de atunci lemn de acesta mirositor și nu s-a mai văzut până în ziua de azi. 13Împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut și i-a mai dat și pe deasupra daruri vrednice de un împărat ca Solomon. Apoi ea s-a întors și s-a dus în ţara ei cu slujitorii ei.

Bogăţiile lui Solomon

14Greutatea aurului care-i venea lui Solomon pe fiecare an era de șase sute șaizeci și șase de talanţi de aur, 15afară de ce scotea de la negustorii cei mari și din negoţul

10:15
2 Cron. 9:24Ps. 72:10
cu mărfuri, de la toţi împăraţii Arabiei și de la dregătorii ţării. 16Împăratul Solomon a făcut două sute de scuturi mari de aur bătut și pentru fiecare din ele a întrebuinţat șase sute de sicli de aur 17și alte trei
10:17
Cap. 14:26.
sute de scuturi mici de aur bătut, și pentru fiecare din ele a întrebuinţat trei mine de aur, și împăratul le-a pus în casa
10:17
Cap. 7:2.
numită Pădurea Libanului. 18Împăratul
10:18
2 Cron. 9:17
a făcut un mare scaun de domnie de fildeș și l-a acoperit cu aur curat. 19Scaunul acesta de domnie avea șase trepte și partea de sus era rotunjită pe dinapoi; de fiecare parte a scaunului erau rezemători: lângă rezemători stăteau doi lei 20și pe cele șase trepte stăteau doisprezece lei de o parte și de alta. Așa ceva nu s-a făcut pentru nicio împărăţie. 21Toate paharele
10:21
2 Cron. 9:20
împăratului Solomon erau de aur și toate vasele din casa Pădurea Libanului erau de aur curat. Nimic nu era de argint: pe vremea lui Solomon argintul n-avea nicio trecere. 22Căci împăratul avea pe mare corăbii
10:22
Gen. 10:42 Cron. 20:36
din Tars cu ale lui Hiram; și corăbiile din Tars veneau la fiecare trei ani, aducând aur și argint, fildeș, maimuţe și păuni. 23Împăratul Solomon a întrecut
10:23
Cap. 3:12,13;
pe toţi împăraţii pământului în bogăţii și înţelepciune. 24Toată lumea căuta să vadă pe Solomon, ca să audă înţelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. 25Și fiecare își aducea darul lui: lucruri de argint și lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai și catâri – așa era în fiecare an. 26Solomon
10:26
Cap. 4:26.
a strâns
10:26
Deut. 17:16
care și călărime; avea o mie patru sute de care și douăsprezece mii de călăreţi, pe care i-a pus în cetăţile unde își ţinea carele și la Ierusalim, lângă împărat. 27Împăratul
10:27
2 Cron. 1:15
a făcut ca argintul să fie tot așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele, și cedrii, tot așa de mulţi ca smochinii din Egipt, care cresc pe câmpie. 28Solomon își aducea
10:28
Deut. 17:162 Cron. 1:16
9:28
caii din Egipt; o ceată de negustori de-ai împăratului se ducea să-i ia cu grămada pe un preţ hotărât: 29un car se aducea din Egipt cu șase sute de sicli de argint și un cal, cu o sută cincizeci de sicli. De asemenea
10:29
Ios. 1:42 Împ. 7:62 Cron. 1:17
, aduceau cai cu ei pentru toţi împăraţii hetiţilor și pentru împăraţii Siriei.

11

Femeile străine

111Împăratul

11:1
Neem. 13:26
Solomon a iubit
11:1
Deut. 17:17
multe femei străine, afară de fata lui Faraon: moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, 2care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel: „Să nu intraţi
11:2
Exod 34:16Deut. 7:3,4
la ele și nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile înspre dumnezeii lor.” De aceste neamuri s-a alipit Solomon târât de iubire. 3A avut de neveste șapte sute de crăiese împărătești și trei sute de ţiitoare, și nevestele i-au abătut inima. 4Când a îmbătrânit Solomon, nevestele
11:4
Deut. 17:17Neem. 13:26
i-au plecat inima spre alţi dumnezei și inima
11:4
Cap. 8:61.
nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima
11:4
Cap. 9:4.
tatălui său David. 5Solomon s-a dus după Astarteea
11:5
Vers. 33.
, zeiţa sidonienilor, și după Milcom, urâciunea amoniţilor. 6Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său David. 7Atunci
11:7
Num. 33:52
, Solomon a zidit pe muntele
11:7
2 Împ. 23:13
din faţa Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș
11:7
Num. 21:29Jud. 11:24
, urâciunea Moabului, pentru Moloh, urâciunea fiilor lui Amon. 8Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. 9Domnul S-a mâniat pe Solomon pentru că își abătuse inima
11:9
Vers. 2,3.
de la Domnul Dumnezeul lui Israel, care i Se arătase
11:9
Cap. 3:5;
de două ori. 10În privinţa aceasta îi spusese
11:10
Cap. 6:12;
să nu meargă după alţi dumnezei, dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. 11Și Domnul a zis lui Solomon: „Fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul Meu și legile Mele pe care ţi le-am dat, voi rupe
11:11
Vers. 31. Cap. 12:15,16.
împărăţia de la tine și o voi da slujitorului tău. 12Numai nu voi face lucrul acesta în timpul vieţii tale, pentru tatăl tău David. Ci din mâna fiului tău o voi rupe. 13Nu voi
11:13
2 Sam. 7:15Ps. 89:33
rupe însă toată împărăţia; voi lăsa o seminţie
11:13
Cap. 12:20.
fiului tău, din pricina robului Meu David și din pricina Ierusalimului, pe
11:13
Deut. 12:11
care l-am ales.”

Vrăjmășia lui Hadad și Rezon

14Domnul

11:14
1 Cron. 5:26
a ridicat un vrăjmaș lui Solomon: pe Hadad, Edomitul, din neamul împărătesc al Edomului. 15Pe vremea când a bătut David Edomul
11:15
2 Sam. 8:141 Cron. 18:12,13
, Ioab, căpetenia oștirii, suindu-se să îngroape morţii, a ucis toată partea
11:15
Num. 24:19Deut. 20:13
bărbătească din Edom; 16a rămas acolo șase luni cu tot Israelul, până ce a nimicit toată partea bărbătească. 17Atunci, Hadad a fugit cu niște edomiţi, slujitori ai tatălui său, și s-a dus în Egipt. Hadad era încă un băiat pe atunci. 18Plecând din Madian, s-au dus la Paran, au luat cu ei niște oameni din Paran și au ajuns în Egipt, la Faraon, împăratul Egiptului. Faraon a dat o casă lui Hadad, i-a purtat grijă de mâncare și i-a dat moșii. 19Hadad a căpătat trecere înaintea lui Faraon până acolo încât Faraon i-a dat de nevastă pe sora nevestei lui, sora împărătesei Tahpenes. 20Sora Tahpenesei i-a născut pe fiul său Ghenubat. Tahpenes l-a înţărcat în casa lui Faraon; și Ghenubat a fost în casa lui Faraon, în mijlocul copiilor lui Faraon. 21Când a auzit
11:21
Cap. 2:10,34.
Hadad, în Egipt, că David a adormit cu părinţii lui și că Ioab, căpetenia oștirii, murise, a zis lui Faraon: „Lasă-mă să mă duc în ţara mea.” 22Și Faraon i-a zis: „Ce-ţi lipsește la mine, de dorești să te duci în ţara ta?” El a răspuns: „Nimic, dar lasă-mă să plec.” 23Dumnezeu a ridicat un alt vrăjmaș lui Solomon: pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise de la stăpânul său Hadadezer
11:23
2 Sam. 8:3
11:23 Sau: Hadarezer., împăratul din Ţoba. 24El strânsese niște oameni la el și se făcuse capul cetei când
11:24
2 Sam. 8:3
10:8,18
a măcelărit David oștile stăpânului său. S-au dus la Damasc și s-au așezat acolo și au domnit la Damasc. 25El a fost un vrăjmaș al lui Israel în tot timpul vieţii lui Solomon, în același timp când îi făcea rău Hadad și ura pe Israel. El a împărăţit peste Siria.

Prorocul Ahia vestește lui Ieroboam dezbinarea

26Și Ieroboam

11:26
Cap. 12:2.
, slujitorul lui Solomon, a ridicat mâna împotriva împăratului. El era fiul lui Nebat, efratit din Ţereda, și avea ca mamă pe o văduvă numită Ţerua. 27Iată cu ce prilej a ridicat
11:27
2 Sam. 20:21
el mâna împotriva împăratului. Solomon
11:27
Cap. 9:24.
zidea Milo și închidea spărturile cetăţii tatălui său, David. 28Ieroboam era tare și viteaz; și Solomon, văzând pe tânărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toţi oamenii de corvoadă din casa lui Iosif. 29În vremea aceea, Ieroboam, ieșind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia
11:29
Cap. 14:2.
din Silo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe câmp. 30Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt-o
11:30
1 Sam. 15:27
24:5
în douăsprezece bucăţi 31și a zis lui Ieroboam: „Ia-ţi zece bucăţi! Căci așa vorbește
11:31
Vers. 11,13.
Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi rupe împărăţia din mâna lui Solomon și-ţi voi da zece seminţii. 32Dar el va avea o seminţie, din pricina robului Meu David și din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales-o din toate seminţiile lui Israel. 33Și aceasta, pentru că
11:33
Vers. 5-7.
M-au părăsit și s-au închinat înaintea Astarteei, zeiţa sidonienilor, înaintea lui Chemoș, dumnezeul Moabului, și înaintea lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, și pentru că n-au umblat în căile Mele, ca să facă ce este drept înaintea Mea și să păzească legile și poruncile Mele, cum a făcut David, tatăl lui Solomon. 34Nu voi lua din mâna lui toată împărăţia, căci îl voi ţine domn în tot timpul vieţii lui, pentru robul Meu David, pe care l-am ales și care a păzit poruncile și legile Mele. 35Dar
11:35
Cap. 12:16,17.
voi lua împărăţia din mâna fiului său și-ţi voi da zece seminţii din ea; 36voi lăsa o seminţie fiului său, pentru ca robul Meu David
11:36
Cap. 15:4.
să aibă totdeauna o lumină înaintea Mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o să pun în ea Numele Meu. 37Pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce-ţi va dori sufletul, vei fi împăratul lui Israel. 38Dacă vei asculta de tot ce-ţi voi porunci, dacă vei umbla în căile Mele și dacă vei face ce este drept înaintea Mea, păzind legile și poruncile Mele, cum a făcut robul Meu David, voi fi
11:38
Ios. 1:5
cu tine, îţi voi
11:38
2 Sam. 7:11,27
zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David, și-ţi voi da ţie pe Israel. 39Voi smeri prin aceasta sămânţa lui David, dar nu pentru totdeauna.’” 40Solomon a căutat să omoare pe Ieroboam. Și Ieroboam s-a sculat și a fugit în Egipt, la Șișac, împăratul Egiptului; a locuit în Egipt până la moartea lui Solomon.

Moartea lui Solomon

41Celelalte

11:41
2 Cron. 9:29
fapte ale lui Solomon, tot ce a făcut el și înţelepciunea lui nu sunt scrise oare în cartea faptelor lui Solomon? 42Solomon a domnit patruzeci de ani
11:42
2 Cron. 9:30
la Ierusalim peste tot Israelul. 43Apoi Solomon a adormit
11:43
2 Cron. 9:31
cu părinţii lui și a fost îngropat în cetatea tatălui său David. În locul lui a domnit fiul său Roboam
11:43
Mat. 1:7
.

12

ÎMPĂRAŢII LUI IUDA

ȘI ÎMPĂRAŢII LUI ISRAEL, DE LA DEZBINAREA ÎMPĂRĂŢIEI PÂNĂ LA IOSAFAT, ÎMPĂRATUL LUI IUDA, ȘI AHAB, ÎMPĂRATUL LUI ISRAEL

CAPITOLELE 12—22

(2 Cronici 10—20. Osea 4:15,17; 6:10,11.)

Dezbinarea împărăţiei

121Roboam

12:1
2 Cron. 10:1
s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. 2Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam
12:2
Cap. 11:26.
, fiul lui Nebat, era tot în Egipt
12:2
Cap. 11:40.
, unde fugise de împăratul Solomon, și în Egipt locuia. 3Au trimis să-l cheme. Atunci, Ieroboam și toată adunarea lui Israel au venit la Roboam și i-au vorbit așa: 4„Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul
12:4
1 Sam. 8:11-18
; acum, tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Și îţi vom sluji.” 5El le-a zis: „Duceţi-vă și întoarceţi-vă la mine peste trei zile.” Și poporul a plecat. 6Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră pe lângă tatăl său, Solomon, în timpul vieţii lui și a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia?” 7Și iată ce i-au zis ei: „Dacă
12:7
2 Cron. 10:7Prov. 15:1
vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îţi vor sluji pe vecie.” 8Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui. 9El a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia, care-mi vorbește așa: ‘Ușurează-ne jugul pe care l-a pus peste noi tatăl tău’?” 10Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: „Să spui așa poporului acestuia care ţi-a vorbit astfel: ‘Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, tu ușurează-ni-l!’ Să le vorbești așa: ‘Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. 11Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu; tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane.’” 12Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum zisese împăratul: „Întoarceţi-vă la mine peste trei zile!” 13Împăratul a răspuns aspru poporului. A lăsat sfatul pe care i-l dăduseră bătrânii 14și le-a vorbit astfel, după sfatul tinerilor: „Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu vi-l voi face și mai greu; tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane.” 15Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor, căci lucrul acesta a fost cârmuit
12:15
Vers. 24.
de Domnul în vederea împlinirii cuvântului pe care-l spusese
12:15
Cap. 11:11,31.
Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. 16Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: „Ce
12:16
2 Sam. 20:1
parte avem noi cu David? Noi n-avem moștenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum vezi-ţi de casă, Davide!” Și Israel s-a dus în corturile lui. 17Copiii lui Israel
12:17
Cap. 11:13,36.
care locuiau în cetăţile lui Iuda au fost singurii peste care a domnit Roboam. 18Atunci, împăratul Roboam a trimis
12:18
Cap. 4:6;
la ei pe Adoram, care era mai-mare peste biruri. Dar Adoram a fost ucis cu pietre de tot Israelul și a murit. Și împăratul Roboam s-a grăbit să se suie într-un car, ca să fugă la Ierusalim. 19Astfel s-a dezlipit
12:19
2 Împ. 17:21
Israel de casa lui David până în ziua de azi. 20Tot Israelul, auzind că Ieroboam s-a întors, a trimis să-l cheme în adunare și l-a făcut împărat peste tot Israelul. Seminţia lui Iuda a fost singura
12:20
Cap. 11:13,32.
care a mers după casa lui David. 21Roboam
12:21
2 Cron. 11:1
, ajungând la Ierusalim, a strâns toată casa lui Iuda și seminţia lui Beniamin, o sută optzeci de mii de oameni aleși, buni pentru război, ca să lupte împotriva casei lui Israel și s-o aducă înapoi sub stăpânirea lui Roboam, fiul lui Solomon. 22Dar Cuvântul
12:22
2 Cron. 11:2
lui Dumnezeu a vorbit astfel lui Șemaia, omul lui Dumnezeu: 23„Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și întregii case a lui Iuda și a lui Beniamin și celuilalt popor și spune-le: 24‘Așa vorbește Domnul: «Nu vă suiţi și nu faceţi război împotriva fraţilor voștri, copiii lui Israel! Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la Mine
12:24
Vers. 15.
s-a întâmplat lucrul acesta.»’” Ei au ascultat de Cuvântul Domnului și s-au întors acasă, după Cuvântul Domnului.

Cei doi viţei de aur

25Ieroboam a zidit Sihemul

12:25
Jud. 9:45
pe muntele lui Efraim și a locuit acolo; apoi a ieșit de acolo și a zidit
12:25
Jud. 8:17
Penuel. 26Ieroboam a zis în inima sa: „Împărăţia s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. 27Dacă poporul acesta se va
12:27
Deut. 12:5,6
sui la Ierusalim să aducă jertfe în Casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorî și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda.” 28După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut
12:28
2 Împ. 10:29
17:16
doi viţei de aur și a zis poporului: „Destul te-ai suit la Ierusalim, Israele! Iată
12:28
Exod 32:4,8
Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului.” 29A așezat unul din acești viţei la Betel
12:29
Gen. 28:19Osea 4:15
, iar pe celălalt l-a pus în Dan. 30Și fapta aceasta a fost un prilej
12:30
Jud. 18:29
de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viţei până la
12:30
Cap. 13:34.
Dan. 31Ieroboam a făcut o casă
12:31
Cap. 13:32.
de înălţimi și a pus
12:31
Num. 3:102 Împ. 17:322 Cron. 11:14,15Ezec. 44:7,8
preoţi luaţi din tot poporul, care nu făceau parte din fiii lui Levi. 32A rânduit o sărbătoare în luna a opta, în ziua a cincisprezecea a lunii, ca sărbătoarea
12:32
Lev. 23:33,34Num. 29:12
care se prăznuia în Iuda, și a adus jertfe pe altar. Iată ce a făcut la Betel, ca să se aducă jertfe viţeilor pe care-i făcuse el. A pus
12:32
Amos 7:13
în slujbă la Betel pe preoţii înălţimilor ridicate de el. 33Și a jertfit pe altarul pe care-l făcuse la Betel în ziua a cincisprezecea a lunii a opta, lună pe care o alesese
12:33
Num. 15:39
după bunul lui plac. A hotărât-o ca sărbătoare pentru copiii lui Israel și s-a suit la altar să ardă tămâie
12:33
Cap. 13:1.
.