Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Femeile străine

111Împăratul

11:1
Neem. 13:26
Solomon a iubit
11:1
Deut. 17:17
multe femei străine, afară de fata lui Faraon: moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, 2care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel: „Să nu intraţi
11:2
Exod 34:16Deut. 7:3,4
la ele și nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile înspre dumnezeii lor.” De aceste neamuri s-a alipit Solomon târât de iubire. 3A avut de neveste șapte sute de crăiese împărătești și trei sute de ţiitoare, și nevestele i-au abătut inima. 4Când a îmbătrânit Solomon, nevestele
11:4
Deut. 17:17Neem. 13:26
i-au plecat inima spre alţi dumnezei și inima
11:4
Cap. 8:61.

nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima
11:4
Cap. 9:4.

tatălui său David. 5Solomon s-a dus după Astarteea
11:5
Vers. 33.
Jud. 2:132 Împ. 23:13
, zeiţa sidonienilor, și după Milcom, urâciunea amoniţilor. 6Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său David. 7Atunci
11:7
Num. 33:52
, Solomon a zidit pe muntele
11:7
2 Împ. 23:13
din faţa Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș
11:7
Num. 21:29Jud. 11:24
, urâciunea Moabului, pentru Moloh, urâciunea fiilor lui Amon. 8Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. 9Domnul S-a mâniat pe Solomon pentru că își abătuse inima
11:9
Vers. 2,3.

de la Domnul Dumnezeul lui Israel, care i Se arătase
11:9
Cap. 3:5;
9:2
de două ori. 10În privinţa aceasta îi spusese
11:10
Cap. 6:12;
9:6
să nu meargă după alţi dumnezei, dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. 11Și Domnul a zis lui Solomon: „Fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul Meu și legile Mele pe care ţi le-am dat, voi rupe
11:11
Vers. 31. Cap. 12:15,16.

împărăţia de la tine și o voi da slujitorului tău. 12Numai nu voi face lucrul acesta în timpul vieţii tale, pentru tatăl tău David. Ci din mâna fiului tău o voi rupe. 13Nu voi
11:13
2 Sam. 7:15Ps. 89:33
rupe însă toată împărăţia; voi lăsa o seminţie
11:13
Cap. 12:20.

fiului tău, din pricina robului Meu David și din pricina Ierusalimului, pe
11:13
Deut. 12:11
care l-am ales.”

Vrăjmășia lui Hadad și Rezon

14Domnul

11:14
1 Cron. 5:26
a ridicat un vrăjmaș lui Solomon: pe Hadad, Edomitul, din neamul împărătesc al Edomului. 15Pe vremea când a bătut David Edomul
11:15
2 Sam. 8:141 Cron. 18:12,13
, Ioab, căpetenia oștirii, suindu-se să îngroape morţii, a ucis toată partea
11:15
Num. 24:19Deut. 20:13
bărbătească din Edom; 16a rămas acolo șase luni cu tot Israelul, până ce a nimicit toată partea bărbătească. 17Atunci, Hadad a fugit cu niște edomiţi, slujitori ai tatălui său, și s-a dus în Egipt. Hadad era încă un băiat pe atunci. 18Plecând din Madian, s-au dus la Paran, au luat cu ei niște oameni din Paran și au ajuns în Egipt, la Faraon, împăratul Egiptului. Faraon a dat o casă lui Hadad, i-a purtat grijă de mâncare și i-a dat moșii. 19Hadad a căpătat trecere înaintea lui Faraon până acolo încât Faraon i-a dat de nevastă pe sora nevestei lui, sora împărătesei Tahpenes. 20Sora Tahpenesei i-a născut pe fiul său Ghenubat. Tahpenes l-a înţărcat în casa lui Faraon; și Ghenubat a fost în casa lui Faraon, în mijlocul copiilor lui Faraon. 21Când a auzit
11:21
Cap. 2:10,34.

Hadad, în Egipt, că David a adormit cu părinţii lui și că Ioab, căpetenia oștirii, murise, a zis lui Faraon: „Lasă-mă să mă duc în ţara mea.” 22Și Faraon i-a zis: „Ce-ţi lipsește la mine, de dorești să te duci în ţara ta?” El a răspuns: „Nimic, dar lasă-mă să plec.” 23Dumnezeu a ridicat un alt vrăjmaș lui Solomon: pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise de la stăpânul său Hadadezer
11:23
2 Sam. 8:3
11:23 Sau: Hadarezer., împăratul din Ţoba. 24El strânsese niște oameni la el și se făcuse capul cetei când
11:24
2 Sam. 8:3
10:8,18
a măcelărit David oștile stăpânului său. S-au dus la Damasc și s-au așezat acolo și au domnit la Damasc. 25El a fost un vrăjmaș al lui Israel în tot timpul vieţii lui Solomon, în același timp când îi făcea rău Hadad și ura pe Israel. El a împărăţit peste Siria.

Prorocul Ahia vestește lui Ieroboam dezbinarea

26Și Ieroboam

11:26
Cap. 12:2.
2 Cron. 13:6
, slujitorul lui Solomon, a ridicat mâna împotriva împăratului. El era fiul lui Nebat, efratit din Ţereda, și avea ca mamă pe o văduvă numită Ţerua. 27Iată cu ce prilej a ridicat
11:27
2 Sam. 20:21
el mâna împotriva împăratului. Solomon
11:27
Cap. 9:24.

zidea Milo și închidea spărturile cetăţii tatălui său, David. 28Ieroboam era tare și viteaz; și Solomon, văzând pe tânărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toţi oamenii de corvoadă din casa lui Iosif. 29În vremea aceea, Ieroboam, ieșind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia
11:29
Cap. 14:2.

din Silo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe câmp. 30Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt-o
11:30
1 Sam. 15:27
24:5
în douăsprezece bucăţi 31și a zis lui Ieroboam: „Ia-ţi zece bucăţi! Căci așa vorbește
11:31
Vers. 11,13.

Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi rupe împărăţia din mâna lui Solomon și-ţi voi da zece seminţii. 32Dar el va avea o seminţie, din pricina robului Meu David și din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales-o din toate seminţiile lui Israel. 33Și aceasta, pentru că
11:33
Vers. 5-7.

M-au părăsit și s-au închinat înaintea Astarteei, zeiţa sidonienilor, înaintea lui Chemoș, dumnezeul Moabului, și înaintea lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, și pentru că n-au umblat în căile Mele, ca să facă ce este drept înaintea Mea și să păzească legile și poruncile Mele, cum a făcut David, tatăl lui Solomon. 34Nu voi lua din mâna lui toată împărăţia, căci îl voi ţine domn în tot timpul vieţii lui, pentru robul Meu David, pe care l-am ales și care a păzit poruncile și legile Mele. 35Dar
11:35
Cap. 12:16,17.

voi lua împărăţia din mâna fiului său și-ţi voi da zece seminţii din ea; 36voi lăsa o seminţie fiului său, pentru ca robul Meu David
11:36
Cap. 15:4.
2 Împ. 8:19Ps. 132:17
să aibă totdeauna o lumină înaintea Mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o să pun în ea Numele Meu. 37Pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce-ţi va dori sufletul, vei fi împăratul lui Israel. 38Dacă vei asculta de tot ce-ţi voi porunci, dacă vei umbla în căile Mele și dacă vei face ce este drept înaintea Mea, păzind legile și poruncile Mele, cum a făcut robul Meu David, voi fi
11:38
Ios. 1:5
cu tine, îţi voi
11:38
2 Sam. 7:11,27
zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David, și-ţi voi da ţie pe Israel. 39Voi smeri prin aceasta sămânţa lui David, dar nu pentru totdeauna.’” 40Solomon a căutat să omoare pe Ieroboam. Și Ieroboam s-a sculat și a fugit în Egipt, la Șișac, împăratul Egiptului; a locuit în Egipt până la moartea lui Solomon.

Moartea lui Solomon

41Celelalte

11:41
2 Cron. 9:29
fapte ale lui Solomon, tot ce a făcut el și înţelepciunea lui nu sunt scrise oare în cartea faptelor lui Solomon? 42Solomon a domnit patruzeci de ani
11:42
2 Cron. 9:30
la Ierusalim peste tot Israelul. 43Apoi Solomon a adormit
11:43
2 Cron. 9:31
cu părinţii lui și a fost îngropat în cetatea tatălui său David. În locul lui a domnit fiul său Roboam
11:43
Mat. 1:7
.