Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

ÎMPĂRAŢII LUI IUDA

ȘI ÎMPĂRAŢII LUI ISRAEL, DE LA DEZBINAREA ÎMPĂRĂŢIEI PÂNĂ LA IOSAFAT, ÎMPĂRATUL LUI IUDA, ȘI AHAB, ÎMPĂRATUL LUI ISRAEL

CAPITOLELE 12—22

(2 Cronici 10—20. Osea 4:15,17; 6:10,11.)

Dezbinarea împărăţiei

121Roboam

12:1
2 Cron. 10:1
s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. 2Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam
12:2
Cap. 11:26.
, fiul lui Nebat, era tot în Egipt
12:2
Cap. 11:40.
, unde fugise de împăratul Solomon, și în Egipt locuia. 3Au trimis să-l cheme. Atunci, Ieroboam și toată adunarea lui Israel au venit la Roboam și i-au vorbit așa: 4„Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul
12:4
1 Sam. 8:11-18
; acum, tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Și îţi vom sluji.” 5El le-a zis: „Duceţi-vă și întoarceţi-vă la mine peste trei zile.” Și poporul a plecat. 6Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră pe lângă tatăl său, Solomon, în timpul vieţii lui și a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia?” 7Și iată ce i-au zis ei: „Dacă
12:7
2 Cron. 10:7Prov. 15:1
vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îţi vor sluji pe vecie.” 8Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui. 9El a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia, care-mi vorbește așa: ‘Ușurează-ne jugul pe care l-a pus peste noi tatăl tău’?” 10Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: „Să spui așa poporului acestuia care ţi-a vorbit astfel: ‘Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, tu ușurează-ni-l!’ Să le vorbești așa: ‘Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. 11Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu; tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane.’” 12Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum zisese împăratul: „Întoarceţi-vă la mine peste trei zile!” 13Împăratul a răspuns aspru poporului. A lăsat sfatul pe care i-l dăduseră bătrânii 14și le-a vorbit astfel, după sfatul tinerilor: „Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu vi-l voi face și mai greu; tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane.” 15Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor, căci lucrul acesta a fost cârmuit
12:15
Vers. 24.
de Domnul în vederea împlinirii cuvântului pe care-l spusese
12:15
Cap. 11:11,31.
Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. 16Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: „Ce
12:16
2 Sam. 20:1
parte avem noi cu David? Noi n-avem moștenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum vezi-ţi de casă, Davide!” Și Israel s-a dus în corturile lui. 17Copiii lui Israel
12:17
Cap. 11:13,36.
care locuiau în cetăţile lui Iuda au fost singurii peste care a domnit Roboam. 18Atunci, împăratul Roboam a trimis
12:18
Cap. 4:6;
la ei pe Adoram, care era mai-mare peste biruri. Dar Adoram a fost ucis cu pietre de tot Israelul și a murit. Și împăratul Roboam s-a grăbit să se suie într-un car, ca să fugă la Ierusalim. 19Astfel s-a dezlipit
12:19
2 Împ. 17:21
Israel de casa lui David până în ziua de azi. 20Tot Israelul, auzind că Ieroboam s-a întors, a trimis să-l cheme în adunare și l-a făcut împărat peste tot Israelul. Seminţia lui Iuda a fost singura
12:20
Cap. 11:13,32.
care a mers după casa lui David. 21Roboam
12:21
2 Cron. 11:1
, ajungând la Ierusalim, a strâns toată casa lui Iuda și seminţia lui Beniamin, o sută optzeci de mii de oameni aleși, buni pentru război, ca să lupte împotriva casei lui Israel și s-o aducă înapoi sub stăpânirea lui Roboam, fiul lui Solomon. 22Dar Cuvântul
12:22
2 Cron. 11:2
lui Dumnezeu a vorbit astfel lui Șemaia, omul lui Dumnezeu: 23„Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și întregii case a lui Iuda și a lui Beniamin și celuilalt popor și spune-le: 24‘Așa vorbește Domnul: «Nu vă suiţi și nu faceţi război împotriva fraţilor voștri, copiii lui Israel! Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la Mine
12:24
Vers. 15.
s-a întâmplat lucrul acesta.»’” Ei au ascultat de Cuvântul Domnului și s-au întors acasă, după Cuvântul Domnului.

Cei doi viţei de aur

25Ieroboam a zidit Sihemul

12:25
Jud. 9:45
pe muntele lui Efraim și a locuit acolo; apoi a ieșit de acolo și a zidit
12:25
Jud. 8:17
Penuel. 26Ieroboam a zis în inima sa: „Împărăţia s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. 27Dacă poporul acesta se va
12:27
Deut. 12:5,6
sui la Ierusalim să aducă jertfe în Casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorî și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda.” 28După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut
12:28
2 Împ. 10:29
17:16
doi viţei de aur și a zis poporului: „Destul te-ai suit la Ierusalim, Israele! Iată
12:28
Exod 32:4,8
Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului.” 29A așezat unul din acești viţei la Betel
12:29
Gen. 28:19Osea 4:15
, iar pe celălalt l-a pus în Dan. 30Și fapta aceasta a fost un prilej
12:30
Jud. 18:29
de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viţei până la
12:30
Cap. 13:34.
Dan. 31Ieroboam a făcut o casă
12:31
Cap. 13:32.
de înălţimi și a pus
12:31
Num. 3:102 Împ. 17:322 Cron. 11:14,15Ezec. 44:7,8
preoţi luaţi din tot poporul, care nu făceau parte din fiii lui Levi. 32A rânduit o sărbătoare în luna a opta, în ziua a cincisprezecea a lunii, ca sărbătoarea
12:32
Lev. 23:33,34Num. 29:12
care se prăznuia în Iuda, și a adus jertfe pe altar. Iată ce a făcut la Betel, ca să se aducă jertfe viţeilor pe care-i făcuse el. A pus
12:32
Amos 7:13
în slujbă la Betel pe preoţii înălţimilor ridicate de el. 33Și a jertfit pe altarul pe care-l făcuse la Betel în ziua a cincisprezecea a lunii a opta, lună pe care o alesese
12:33
Num. 15:39
după bunul lui plac. A hotărât-o ca sărbătoare pentru copiii lui Israel și s-a suit la altar să ardă tămâie
12:33
Cap. 13:1.
.

13

Un om al lui Dumnezeu vorbește împotriva altarului

131Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit

13:1
2 Împ. 23:17
din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea
13:1
Cap. 12:32,33.
Ieroboam la altar să ardă tămâie. 2El a strigat împotriva altarului, după cuvântul Domnului, și a zis: „Altarule! Altarule! Așa vorbește Domnul: ‘Iată că se va naște un fiu casei lui David; numele lui va fi Iosia
13:2
2 Împ. 23:15,16
; el va înjunghia pe tine pe preoţii înălţimilor care ard tămâie pe tine, și pe tine se vor arde oseminte omenești!’” 3Și în aceeași zi a dat un
13:3
Is. 7:14Ioan 2:181 Cor. 1:22
semn zicând: „Acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit: Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa.” 4Când a auzit împăratul cuvântul pe care-l strigase omul lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar, zicând: „Prindeţi-l!” Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut s-o întoarcă înapoi. 5Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat, după semnul pe care-l dăduse omul lui Dumnezeu, potrivit cu cuvântul Domnului. 6Atunci, împăratul a luat cuvântul și a zis omului lui Dumnezeu: „Roagă-te
13:6
Exod 8:8
9:28
10:17Num. 21:7Fapte 8:24Iac. 5:16
Domnului Dumnezeului tău și cere-I să-mi pot trage mâna înapoi.” Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă înapoi mâna, care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. 7Împăratul a zis omului lui Dumnezeu: „Intră cu mine în casă, să iei ceva de mâncare, și-ţi voi da
13:7
1 Sam. 9:72 Împ. 5:15
un dar.” 8Omul lui Dumnezeu a zis împăratului: „Jumătate
13:8
Num. 22:18
24:13
din casa ta să-mi dai, și n-aș intra cu tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta, 9căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului: ‘Să
13:9
1 Cor. 5:11
nu mănânci pâine, nici să nu bei apă și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce.’” 10El a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel.

Omul lui Dumnezeu, omorât de un leu

11În Betel locuia un proroc bătrân. Fiii săi au venit și i-au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omul lui Dumnezeu la Betel în ziua aceea, precum și cuvintele pe care le spusese împăratului. După ce au istorisit tatălui lor toate, 12el le-a zis: „Pe ce drum a plecat?” Fiii săi văzuseră pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu care venise din Iuda. 13Și a zis fiilor săi: „Puneţi-mi șaua pe măgar.” I-au pus șaua pe măgar și a încălecat pe el. 14S-a dus după omul lui Dumnezeu și l-a găsit stând sub un stejar. Și i-a zis: „Tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda?” El a răspuns: „Eu sunt.” 15Atunci, el i-a zis: „Vino cu mine acasă și să iei ceva să mănânci.” 16Dar el a răspuns: „Nu pot

13:16
Vers. 8,9.
nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mânca pâine și nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta, 17căci mi s-a spus prin cuvântul
13:17
Cap. 20:35.
Domnului: ‘Să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce.’” 18Și el i-a zis: „Și eu sunt proroc ca tine; și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis: ‘Adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă.’” Îl minţea. 19Omul lui Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui. 20Pe când stăteau ei la masă, cuvântul Domnului a vorbit prorocului care-l adusese înapoi. 21Și el a strigat omului lui Dumnezeu care venise din Iuda: „Așa vorbește Domnul: ‘Pentru că n-ai ascultat porunca Domnului și n-ai păzit porunca pe care ţi-o dăduse Domnul Dumnezeul tău, 22pentru că te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul despre care
13:22
Vers. 9.
îţi spusese: «Să nu mănânci pâine și să nu bei apă acolo», trupul tău mort nu va intra în mormântul părinţilor tăi.’” 23Și, după ce a mâncat pâine și a băut apă prorocul pe care-l întorsese, i-a pus șaua pe măgar. 24Omul lui Dumnezeu a plecat și a fost întâlnit pe drum de un leu
13:24
Cap. 20:36.
care l-a omorât. Trupul lui mort era întins pe drum; măgarul a rămas lângă el și leul stătea și el lângă trup. 25Și niște oameni care treceau pe acolo au văzut trupul întins în drum și leul stând lângă trup și au spus lucrul acesta la venirea lor în cetatea în care locuia prorocul cel bătrân. 26Când a auzit lucrul acesta, prorocul care întorsese de pe drum pe omul lui Dumnezeu a zis: „Este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de porunca Domnului, și Domnul l-a dat în ghearele leului, care l-a sfâșiat și l-a omorât după cuvântul pe care i-l spusese Domnul.” 27Apoi, îndreptându-se către fiii săi, a zis: „Puneţi-mi șaua pe măgar.” Au pus șaua pe măgar 28și el a plecat. A găsit trupul întins în drum și măgarul și leul stând lângă trup. Leul nu mâncase trupul și nu sfâșiase pe măgar. 29Prorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe măgar și l-a adus înapoi; și bătrânul proroc s-a întors în cetate să-l jelească și să-l îngroape. 30I-a pus trupul în mormânt și l-a jelit zicând: „Vai
13:30
Ier. 22:18
, frate!” 31După ce l-a îngropat, a zis fiilor săi: „Când voi muri, să mă îngropaţi în mormântul în care este îngropat omul lui Dumnezeu; să-mi puneţi oasele
13:31
2 Împ. 23:17,18
lângă oasele lui. 32Căci se
13:32
Vers. 2.
va împlini cuvântul pe care l-a strigat el din partea Domnului împotriva altarului din Betel și împotriva tuturor capiștilor de înălţimi din cetăţile
13:32
Cap. 16:24.
Samariei.”

Neascultarea lui Ieroboam

33După întâmplarea

13:33
Cap. 12:31,32.
aceasta, Ieroboam nu s-a abătut de pe calea lui cea rea. A pus iarăși preoţi pentru înălţimi, luaţi din tot poporul – pe oricine dorea, îl sfinţea preot al înălţimilor. 34Și fapta aceasta a fost
13:34
Cap. 12:30.
un prilej de păcătuire pentru casa lui Ieroboam și pentru aceasta a fost nimicită
13:34
Cap. 14:10.
ea și ștearsă de pe faţa pământului.

14

Nevasta lui Ieroboam la prorocul Ahia

141În vremea aceea, s-a îmbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam. 2Și Ieroboam a zis nevestei sale: „Scoală-te, te rog, și schimbă-ţi hainele, ca să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam, și du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul; el mi-a spus că voi

14:2
Cap. 11:31.
fi împăratul poporului acestuia. 3Ia
14:3
1 Sam. 9:7,8
cu tine zece pâini, turte și un vas cu miere și intră la el: el îţi va spune ce va fi cu copilul.” 4Nevasta lui Ieroboam a făcut așa; s-a sculat, s-a dus
14:4
Cap. 11:29.
la Silo și a intrat în casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii i se întunecaseră de bătrâneţe. 5Domnul spusese lui Ahia: „Nevasta lui Ieroboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav. Să vorbești așa și așa. Ea, când va veni, se va da drept alta.” 6Când a auzit Ahia vuietul pașilor ei, în clipa când intra pe ușă, a zis: „Intră, nevasta lui Ieroboam. Pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ţi vestesc lucruri aspre. 7Du-te și spune lui Ieroboam: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: «Te-am
14:7
2 Sam. 12:7,8
ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul Meu Israel, 8am
14:8
Cap. 11:31.
rupt împărăţia de la casa lui David și ţi-am dat-o ţie, și n-ai fost ca robul Meu David, care
14:8
Cap. 11:33,38;
a păzit poruncile Mele și a umblat după Mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea Mea. 9Tu ai făcut
14:9
Cap. 12:28.
mai rău decât toţi cei ce au fost înaintea ta: te-ai dus să-ţi faci alţi dumnezei și chipuri turnate, ca să Mă mânii, și M-ai lepădat
14:9
Neem. 9:26Ps. 50:17Ezec. 23:35
înapoia ta! 10De aceea, voi trimite nenorocirea
14:10
Cap. 15:29.
peste casa lui Ieroboam, voi nimici
14:10
Cap. 21:21.
pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob
14:10
Deut. 32:362 Împ. 14:26
, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile, până va pieri. 11Cel
14:11
Cap. 16:4;
ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini și cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului.»’ Căci Domnul a vorbit. 12Tu scoală-te și du-te acasă. Și, cum îţi vor păși
14:12
Vers. 17.
picioarele în cetate, copilul va muri. 13Tot Israelul îl va plânge și-l va îngropa, căci el este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul
14:13
2 Cron. 12:12
19:3
din casa lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. 14Domnul va pune peste Israel un împărat
14:14
Cap. 15:27-29.
care va nimici casa lui Ieroboam în ziua aceea. Și nu se întâmplă oare chiar acum lucrul acesta? 15Domnul va lovi pe Israel, și Israel va fi ca trestia clătinată în ape; va smulge
14:15
2 Împ. 17:6Ps. 52:5
pe Israel din această ţară bună
14:15
Ios. 23:15,16
pe care o dăduse părinţilor lor și-i va împrăștia dincolo
14:15
2 Împ. 15:29
de râu, pentru că
14:15
Exod 34:13Deut. 12:3,4
și-au făcut idoli, mâniind pe Domnul. 16Va părăsi pe Israel, din pricina păcatelor
14:16
Cap. 12:30;
pe care le-a făcut Ieroboam și în care a târât și pe Israel.” 17Nevasta lui Ieroboam s-a sculat și a plecat. A ajuns la Tirţa
14:17
Cap. 16:6,8,15,23.
și, cum
14:17
Vers. 12.
a atins pragul casei, copilul a murit. 18L-au îngropat, și tot Israelul l-a plâns, după cuvântul
14:18
Vers. 13.
Domnului pe care-l spusese prin robul Său Ahia, prorocul.

Moartea lui Ieroboam

19Celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum a făcut

14:19
2 Cron. 13:2
război și cum a domnit, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel. 20Ieroboam a împărăţit douăzeci și doi de ani, apoi a adormit cu părinţii săi. Și în locul lui a împărăţit fiul său Nadab.

Domnia lui Roboam

21Roboam, fiul lui Solomon, a împărăţit peste Iuda. Avea patruzeci

14:21
2 Cron. 12:13
și unu de ani când s-a făcut împărat și a împărăţit șaptesprezece ani la Ierusalim, cetatea
14:21
Cap. 11:36.
pe care o alesese Domnul din toate seminţiile lui Israel, ca să-Și pună Numele în ea. Mama sa se chema
14:21
Vers. 14.
Naama, Amonita. 22Iuda
14:22
2 Cron. 12:1
a făcut ce este rău înaintea Domnului și, prin păcatele pe care le-au săvârșit, I-au stârnit
14:22
Deut. 32:21Ps. 78:581 Cor. 10:22
gelozia mai mult decât părinţii lor. 23Și-au zidit și ei înălţimi
14:23
Deut. 12:2Ezec. 16:24,25
cu stâlpi închinaţi idolilor și astartee
14:23
2 Împ. 17:9,10
pe orice deal înalt și sub
14:23
Is. 57:5
orice copac verde. 24Au fost chiar și sodomiţi
14:24
Deut. 23:172 Împ. 23:7
în ţară. Au făcut de toate urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 25În al cincilea an
14:25
Cap. 11:40.
al domniei lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului. 26A luat vistieriile
14:26
2 Cron. 12:9-11
Casei Domnului și vistieriile casei împăratului, a luat tot. A luat toate scuturile de aur pe care le făcuse
14:26
Cap. 10:17.
Solomon. 27Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grija căpeteniilor alergătorilor, care păzeau intrarea casei împăratului. 28Ori de câte ori se ducea împăratul la Casa Domnului, alergătorii le purtau, apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. 29Celelalte
14:29
2 Cron. 12:15
fapte ale lui Roboam și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 30Totdeauna a fost război
14:30
Cap. 12:24;
între Roboam și Ieroboam. 31Roboam
14:31
2 Cron. 12:16
a adormit cu părinţii lui și a fost îngropat cu părinţii lui în cetatea lui David. Mama sa se numea
14:31
Vers. 21.
Naama, Amonita. Și în locul lui a împărăţit fiul său Abiam
14:31
2 Cron. 12:16
.