Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Un om al lui Dumnezeu vorbește împotriva altarului

131Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit

13:1
2 Împ. 23:17
din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea
13:1
Cap. 12:32,33.
Ieroboam la altar să ardă tămâie. 2El a strigat împotriva altarului, după cuvântul Domnului, și a zis: „Altarule! Altarule! Așa vorbește Domnul: ‘Iată că se va naște un fiu casei lui David; numele lui va fi Iosia
13:2
2 Împ. 23:15,16
; el va înjunghia pe tine pe preoţii înălţimilor care ard tămâie pe tine, și pe tine se vor arde oseminte omenești!’” 3Și în aceeași zi a dat un
13:3
Is. 7:14Ioan 2:181 Cor. 1:22
semn zicând: „Acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit: Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa.” 4Când a auzit împăratul cuvântul pe care-l strigase omul lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar, zicând: „Prindeţi-l!” Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut s-o întoarcă înapoi. 5Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat, după semnul pe care-l dăduse omul lui Dumnezeu, potrivit cu cuvântul Domnului. 6Atunci, împăratul a luat cuvântul și a zis omului lui Dumnezeu: „Roagă-te
13:6
Exod 8:8
9:28
10:17Num. 21:7Fapte 8:24Iac. 5:16
Domnului Dumnezeului tău și cere-I să-mi pot trage mâna înapoi.” Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă înapoi mâna, care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. 7Împăratul a zis omului lui Dumnezeu: „Intră cu mine în casă, să iei ceva de mâncare, și-ţi voi da
13:7
1 Sam. 9:72 Împ. 5:15
un dar.” 8Omul lui Dumnezeu a zis împăratului: „Jumătate
13:8
Num. 22:18
24:13
din casa ta să-mi dai, și n-aș intra cu tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta, 9căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului: ‘Să
13:9
1 Cor. 5:11
nu mănânci pâine, nici să nu bei apă și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce.’” 10El a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel.

Omul lui Dumnezeu, omorât de un leu

11În Betel locuia un proroc bătrân. Fiii săi au venit și i-au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omul lui Dumnezeu la Betel în ziua aceea, precum și cuvintele pe care le spusese împăratului. După ce au istorisit tatălui lor toate, 12el le-a zis: „Pe ce drum a plecat?” Fiii săi văzuseră pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu care venise din Iuda. 13Și a zis fiilor săi: „Puneţi-mi șaua pe măgar.” I-au pus șaua pe măgar și a încălecat pe el. 14S-a dus după omul lui Dumnezeu și l-a găsit stând sub un stejar. Și i-a zis: „Tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda?” El a răspuns: „Eu sunt.” 15Atunci, el i-a zis: „Vino cu mine acasă și să iei ceva să mănânci.” 16Dar el a răspuns: „Nu pot

13:16
Vers. 8,9.
nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mânca pâine și nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta, 17căci mi s-a spus prin cuvântul
13:17
Cap. 20:35.
Domnului: ‘Să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce.’” 18Și el i-a zis: „Și eu sunt proroc ca tine; și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis: ‘Adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă.’” Îl minţea. 19Omul lui Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui. 20Pe când stăteau ei la masă, cuvântul Domnului a vorbit prorocului care-l adusese înapoi. 21Și el a strigat omului lui Dumnezeu care venise din Iuda: „Așa vorbește Domnul: ‘Pentru că n-ai ascultat porunca Domnului și n-ai păzit porunca pe care ţi-o dăduse Domnul Dumnezeul tău, 22pentru că te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul despre care
13:22
Vers. 9.
îţi spusese: «Să nu mănânci pâine și să nu bei apă acolo», trupul tău mort nu va intra în mormântul părinţilor tăi.’” 23Și, după ce a mâncat pâine și a băut apă prorocul pe care-l întorsese, i-a pus șaua pe măgar. 24Omul lui Dumnezeu a plecat și a fost întâlnit pe drum de un leu
13:24
Cap. 20:36.
care l-a omorât. Trupul lui mort era întins pe drum; măgarul a rămas lângă el și leul stătea și el lângă trup. 25Și niște oameni care treceau pe acolo au văzut trupul întins în drum și leul stând lângă trup și au spus lucrul acesta la venirea lor în cetatea în care locuia prorocul cel bătrân. 26Când a auzit lucrul acesta, prorocul care întorsese de pe drum pe omul lui Dumnezeu a zis: „Este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de porunca Domnului, și Domnul l-a dat în ghearele leului, care l-a sfâșiat și l-a omorât după cuvântul pe care i-l spusese Domnul.” 27Apoi, îndreptându-se către fiii săi, a zis: „Puneţi-mi șaua pe măgar.” Au pus șaua pe măgar 28și el a plecat. A găsit trupul întins în drum și măgarul și leul stând lângă trup. Leul nu mâncase trupul și nu sfâșiase pe măgar. 29Prorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe măgar și l-a adus înapoi; și bătrânul proroc s-a întors în cetate să-l jelească și să-l îngroape. 30I-a pus trupul în mormânt și l-a jelit zicând: „Vai
13:30
Ier. 22:18
, frate!” 31După ce l-a îngropat, a zis fiilor săi: „Când voi muri, să mă îngropaţi în mormântul în care este îngropat omul lui Dumnezeu; să-mi puneţi oasele
13:31
2 Împ. 23:17,18
lângă oasele lui. 32Căci se
13:32
Vers. 2.
va împlini cuvântul pe care l-a strigat el din partea Domnului împotriva altarului din Betel și împotriva tuturor capiștilor de înălţimi din cetăţile
13:32
Cap. 16:24.
Samariei.”

Neascultarea lui Ieroboam

33După întâmplarea

13:33
Cap. 12:31,32.
aceasta, Ieroboam nu s-a abătut de pe calea lui cea rea. A pus iarăși preoţi pentru înălţimi, luaţi din tot poporul – pe oricine dorea, îl sfinţea preot al înălţimilor. 34Și fapta aceasta a fost
13:34
Cap. 12:30.
un prilej de păcătuire pentru casa lui Ieroboam și pentru aceasta a fost nimicită
13:34
Cap. 14:10.
ea și ștearsă de pe faţa pământului.

14

Nevasta lui Ieroboam la prorocul Ahia

141În vremea aceea, s-a îmbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam. 2Și Ieroboam a zis nevestei sale: „Scoală-te, te rog, și schimbă-ţi hainele, ca să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam, și du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul; el mi-a spus că voi

14:2
Cap. 11:31.
fi împăratul poporului acestuia. 3Ia
14:3
1 Sam. 9:7,8
cu tine zece pâini, turte și un vas cu miere și intră la el: el îţi va spune ce va fi cu copilul.” 4Nevasta lui Ieroboam a făcut așa; s-a sculat, s-a dus
14:4
Cap. 11:29.
la Silo și a intrat în casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii i se întunecaseră de bătrâneţe. 5Domnul spusese lui Ahia: „Nevasta lui Ieroboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav. Să vorbești așa și așa. Ea, când va veni, se va da drept alta.” 6Când a auzit Ahia vuietul pașilor ei, în clipa când intra pe ușă, a zis: „Intră, nevasta lui Ieroboam. Pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ţi vestesc lucruri aspre. 7Du-te și spune lui Ieroboam: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: «Te-am
14:7
2 Sam. 12:7,8
ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul Meu Israel, 8am
14:8
Cap. 11:31.
rupt împărăţia de la casa lui David și ţi-am dat-o ţie, și n-ai fost ca robul Meu David, care
14:8
Cap. 11:33,38;
a păzit poruncile Mele și a umblat după Mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea Mea. 9Tu ai făcut
14:9
Cap. 12:28.
mai rău decât toţi cei ce au fost înaintea ta: te-ai dus să-ţi faci alţi dumnezei și chipuri turnate, ca să Mă mânii, și M-ai lepădat
14:9
Neem. 9:26Ps. 50:17Ezec. 23:35
înapoia ta! 10De aceea, voi trimite nenorocirea
14:10
Cap. 15:29.
peste casa lui Ieroboam, voi nimici
14:10
Cap. 21:21.
pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob
14:10
Deut. 32:362 Împ. 14:26
, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile, până va pieri. 11Cel
14:11
Cap. 16:4;
ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini și cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului.»’ Căci Domnul a vorbit. 12Tu scoală-te și du-te acasă. Și, cum îţi vor păși
14:12
Vers. 17.
picioarele în cetate, copilul va muri. 13Tot Israelul îl va plânge și-l va îngropa, căci el este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul
14:13
2 Cron. 12:12
19:3
din casa lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. 14Domnul va pune peste Israel un împărat
14:14
Cap. 15:27-29.
care va nimici casa lui Ieroboam în ziua aceea. Și nu se întâmplă oare chiar acum lucrul acesta? 15Domnul va lovi pe Israel, și Israel va fi ca trestia clătinată în ape; va smulge
14:15
2 Împ. 17:6Ps. 52:5
pe Israel din această ţară bună
14:15
Ios. 23:15,16
pe care o dăduse părinţilor lor și-i va împrăștia dincolo
14:15
2 Împ. 15:29
de râu, pentru că
14:15
Exod 34:13Deut. 12:3,4
și-au făcut idoli, mâniind pe Domnul. 16Va părăsi pe Israel, din pricina păcatelor
14:16
Cap. 12:30;
pe care le-a făcut Ieroboam și în care a târât și pe Israel.” 17Nevasta lui Ieroboam s-a sculat și a plecat. A ajuns la Tirţa
14:17
Cap. 16:6,8,15,23.
și, cum
14:17
Vers. 12.
a atins pragul casei, copilul a murit. 18L-au îngropat, și tot Israelul l-a plâns, după cuvântul
14:18
Vers. 13.
Domnului pe care-l spusese prin robul Său Ahia, prorocul.

Moartea lui Ieroboam

19Celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum a făcut

14:19
2 Cron. 13:2
război și cum a domnit, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel. 20Ieroboam a împărăţit douăzeci și doi de ani, apoi a adormit cu părinţii săi. Și în locul lui a împărăţit fiul său Nadab.

Domnia lui Roboam

21Roboam, fiul lui Solomon, a împărăţit peste Iuda. Avea patruzeci

14:21
2 Cron. 12:13
și unu de ani când s-a făcut împărat și a împărăţit șaptesprezece ani la Ierusalim, cetatea
14:21
Cap. 11:36.
pe care o alesese Domnul din toate seminţiile lui Israel, ca să-Și pună Numele în ea. Mama sa se chema
14:21
Vers. 14.
Naama, Amonita. 22Iuda
14:22
2 Cron. 12:1
a făcut ce este rău înaintea Domnului și, prin păcatele pe care le-au săvârșit, I-au stârnit
14:22
Deut. 32:21Ps. 78:581 Cor. 10:22
gelozia mai mult decât părinţii lor. 23Și-au zidit și ei înălţimi
14:23
Deut. 12:2Ezec. 16:24,25
cu stâlpi închinaţi idolilor și astartee
14:23
2 Împ. 17:9,10
pe orice deal înalt și sub
14:23
Is. 57:5
orice copac verde. 24Au fost chiar și sodomiţi
14:24
Deut. 23:172 Împ. 23:7
în ţară. Au făcut de toate urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 25În al cincilea an
14:25
Cap. 11:40.
al domniei lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului. 26A luat vistieriile
14:26
2 Cron. 12:9-11
Casei Domnului și vistieriile casei împăratului, a luat tot. A luat toate scuturile de aur pe care le făcuse
14:26
Cap. 10:17.
Solomon. 27Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grija căpeteniilor alergătorilor, care păzeau intrarea casei împăratului. 28Ori de câte ori se ducea împăratul la Casa Domnului, alergătorii le purtau, apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. 29Celelalte
14:29
2 Cron. 12:15
fapte ale lui Roboam și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 30Totdeauna a fost război
14:30
Cap. 12:24;
între Roboam și Ieroboam. 31Roboam
14:31
2 Cron. 12:16
a adormit cu părinţii lui și a fost îngropat cu părinţii lui în cetatea lui David. Mama sa se numea
14:31
Vers. 21.
Naama, Amonita. Și în locul lui a împărăţit fiul său Abiam
14:31
2 Cron. 12:16
.

15

Abiam

151În al optsprezecelea

15:1
2 Cron. 13:1
an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să împărăţească peste Iuda Abiam. 2A împărăţit trei ani la Ierusalim. Mama sa
15:2
2 Cron. 11:20-22
se chema Maaca
15:2
2 Cron. 13:2
, fata lui Abisalom. 3El s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui și inima
15:3
Cap. 11:4.
lui n-a fost întreagă a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. 4Dar din pricina
15:4
Cap. 11:32,36.
lui David, Domnul Dumnezeul lui i-a dat o lumină la Ierusalim, punând pe fiul lui după el și lăsând Ierusalimul în picioare. 5Căci David făcuse
15:5
Cap. 14:8.
ce este plăcut înaintea Domnului și nu se abătuse de la niciuna din poruncile Lui în tot timpul vieţii lui, afară
15:5
2 Sam. 11:4,15
12:9
de întâmplarea cu Urie, Hetitul. 6Între Roboam și Ieroboam a fost război
15:6
Cap. 14:30.
tot timpul cât a trăit Roboam. 7Celelalte
15:7
2 Cron. 13:2,3,22
fapte ale lui Abiam și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

Între Abiam și Ieroboam a fost război. 8Abiam

15:8
2 Cron. 14:1
a adormit cu părinţii lui și l-au îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Asa.

Asa

9În al douăzecilea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească peste Iuda Asa. 10El a domnit patruzeci și unu de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom. 11Asa

15:11
2 Cron. 14:2
a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, ca tatăl său David. 12A scos
15:12
Cap. 14:24;
din ţară pe sodomiţi și a îndepărtat toţi idolii pe care-i făcuseră părinţii lui. 13Și chiar pe mama
15:13
2 Cron. 15:16
sa, Maaca, n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a sfărâmat idolul și l-a ars
15:13
Exod 32:20
în pârâul Chedron. 14Dar înălţimile
15:14
Cap. 22:43.
n-au pierit, măcar că inima
15:14
Vers. 3.
lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui. 15El a pus în Casa Domnului lucrurile hărăzite de tatăl său și de el însuși: argint, aur și vase.

Războiul dintre Asa și Baeșa

16Între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război în tot timpul vieţii lor. 17Baeșa

15:17
2 Cron. 16:1
, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama
15:17
Ios. 18:25
, ca să
15:17
Cap. 12:27.
împiedice pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre. 18Asa a luat tot argintul și tot aurul care rămăseseră în vistieriile Casei Domnului și vistieriile casei împăratului și le-a pus în mâinile slujitorilor lui, pe care i-a trimis la Ben-Hadad
15:18
2 Cron. 16:2
, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împăratul Siriei, care locuia la Damasc
15:18
Cap. 11:23,24.
. Împăratul Asa a trimis să-i spună: 19„Să fie un legământ între mine și tine cum a fost între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îţi trimit un dar în argint și în aur. Du-te, rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.” 20Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa; a trimis pe căpeteniile oștirii lui împotriva cetăţilor lui Israel și au pustiit Iionul
15:20
2 Împ. 15:29
, Danul
15:20
Jud. 18:29
, Abel-Bet-Maaca
15:20
2 Sam. 20:14
, tot Chinerotul și toată ţara lui Neftali. 21Când a auzit Baeșa lucrul acesta, a încetat să mai întărească Rama și s-a întors la Tirţa. 22Împăratul Asa a chemat
15:22
2 Cron. 16:6
pe tot Iuda, fără să lase la o parte pe cineva, și au ridicat pietrele și lemnul pe care le întrebuinţa Baeșa la întărirea Ramei; și împăratul Asa le-a întrebuinţat la întărirea Ghebei
15:22
Ios. 21:17
lui Beniamin și Miţpei
15:22
Ios. 18:26
. 23Toate celelalte fapte ale lui Asa, toate isprăvile lui și tot ce a făcut și cetăţile pe care le-a zidit nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? Totuși, la bătrâneţe
15:23
2 Cron. 16:12
, a fost bolnav de picioare. 24Asa a adormit cu părinţii lui și a fost îngropat cu părinţii lui în cetatea tatălui său David. Și în
15:24
2 Cron. 17:1
locul lui a domnit fiul său Iosafat
15:24
Mat. 1:8
.

Domnia lui Nadab

25Nadab, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. El a domnit doi ani peste Israel. 26El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea tatălui său, săvârșind păcatele

15:26
Cap. 12:30;
în care târâse tatăl său pe Israel. 27Baeșa
15:27
Cap. 14:14.
, fiul lui Ahia, din casa lui Isahar, a uneltit împotriva lui și Baeșa l-a omorât la Ghibeton
15:27
Ios. 19:44
21:23
, care era al filistenilor, pe când Nadab și tot Israelul împresurau Ghibetonul. 28Baeșa l-a omorât în al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit el în locul lui. 29Când s-a făcut împărat, a ucis toată casa lui Ieroboam, n-a lăsat să scape nimeni cu viaţă, ci a nimicit totul, după cuvântul
15:29
Cap. 14:10,14.
pe care-l spusese Domnul prin robul său Ahia din Silo, 30din pricina păcatelor
15:30
Cap. 14:9,16.
pe care le făcuse Ieroboam și în care târâse și pe Israel, mâniind astfel pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 31Celelalte fapte ale lui Nadab și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 32Între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război
15:32
Vers. 16.
în tot timpul vieţii lor.

Domnia lui Baeșa

33În al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste tot Israelul, la Tirţa, Baeșa, fiul lui Ahia. A domnit douăzeci și patru de ani. 34El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea

15:34
Cap. 12:28,29;
lui Ieroboam, săvârșind păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel.