Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Nevasta lui Ieroboam la prorocul Ahia

141În vremea aceea, s-a îmbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam. 2Și Ieroboam a zis nevestei sale: „Scoală-te, te rog, și schimbă-ţi hainele, ca să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam, și du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul; el mi-a spus că voi

14:2
Cap. 11:31.

fi împăratul poporului acestuia. 3Ia
14:3
1 Sam. 9:7,8
cu tine zece pâini, turte și un vas cu miere și intră la el: el îţi va spune ce va fi cu copilul.” 4Nevasta lui Ieroboam a făcut așa; s-a sculat, s-a dus
14:4
Cap. 11:29.

la Silo și a intrat în casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii i se întunecaseră de bătrâneţe. 5Domnul spusese lui Ahia: „Nevasta lui Ieroboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav. Să vorbești așa și așa. Ea, când va veni, se va da drept alta.” 6Când a auzit Ahia vuietul pașilor ei, în clipa când intra pe ușă, a zis: „Intră, nevasta lui Ieroboam. Pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ţi vestesc lucruri aspre. 7Du-te și spune lui Ieroboam: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: «Te-am
14:7
2 Sam. 12:7,8
ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul Meu Israel, 8am
14:8
Cap. 11:31.

rupt împărăţia de la casa lui David și ţi-am dat-o ţie, și n-ai fost ca robul Meu David, care
14:8
Cap. 11:33,38;
15:5
a păzit poruncile Mele și a umblat după Mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea Mea. 9Tu ai făcut
14:9
Cap. 12:28.
2 Cron. 11:15
mai rău decât toţi cei ce au fost înaintea ta: te-ai dus să-ţi faci alţi dumnezei și chipuri turnate, ca să Mă mânii, și M-ai lepădat
14:9
Neem. 9:26Ps. 50:17Ezec. 23:35
înapoia ta! 10De aceea, voi trimite nenorocirea
14:10
Cap. 15:29.

peste casa lui Ieroboam, voi nimici
14:10
Cap. 21:21.
2 Împ. 9:8
pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob
14:10
Deut. 32:362 Împ. 14:26
, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile, până va pieri. 11Cel
14:11
Cap. 16:4;
21:24
ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini și cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului.»’ Căci Domnul a vorbit. 12Tu scoală-te și du-te acasă. Și, cum îţi vor păși
14:12
Vers. 17.

picioarele în cetate, copilul va muri. 13Tot Israelul îl va plânge și-l va îngropa, căci el este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul
14:13
2 Cron. 12:12
19:3
din casa lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. 14Domnul va pune peste Israel un împărat
14:14
Cap. 15:27-29.

care va nimici casa lui Ieroboam în ziua aceea. Și nu se întâmplă oare chiar acum lucrul acesta? 15Domnul va lovi pe Israel, și Israel va fi ca trestia clătinată în ape; va smulge
14:15
2 Împ. 17:6Ps. 52:5
pe Israel din această ţară bună
14:15
Ios. 23:15,16
pe care o dăduse părinţilor lor și-i va împrăștia dincolo
14:15
2 Împ. 15:29
de râu, pentru că
14:15
Exod 34:13Deut. 12:3,4
și-au făcut idoli, mâniind pe Domnul. 16Va părăsi pe Israel, din pricina păcatelor
14:16
Cap. 12:30;
13:34
15:30,34
16:2
pe care le-a făcut Ieroboam și în care a târât și pe Israel.” 17Nevasta lui Ieroboam s-a sculat și a plecat. A ajuns la Tirţa
14:17
Cap. 16:6,8,15,23.
Cânt. 6:4
și, cum
14:17
Vers. 12.

a atins pragul casei, copilul a murit. 18L-au îngropat, și tot Israelul l-a plâns, după cuvântul
14:18
Vers. 13.

Domnului pe care-l spusese prin robul Său Ahia, prorocul.

Moartea lui Ieroboam

19Celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum a făcut

14:19
2 Cron. 13:2
război și cum a domnit, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel. 20Ieroboam a împărăţit douăzeci și doi de ani, apoi a adormit cu părinţii săi. Și în locul lui a împărăţit fiul său Nadab.

Domnia lui Roboam

21Roboam, fiul lui Solomon, a împărăţit peste Iuda. Avea patruzeci

14:21
2 Cron. 12:13
și unu de ani când s-a făcut împărat și a împărăţit șaptesprezece ani la Ierusalim, cetatea
14:21
Cap. 11:36.

pe care o alesese Domnul din toate seminţiile lui Israel, ca să-Și pună Numele în ea. Mama sa se chema
14:21
Vers. 14.

Naama, Amonita. 22Iuda
14:22
2 Cron. 12:1
a făcut ce este rău înaintea Domnului și, prin păcatele pe care le-au săvârșit, I-au stârnit
14:22
Deut. 32:21Ps. 78:581 Cor. 10:22
gelozia mai mult decât părinţii lor. 23Și-au zidit și ei înălţimi
14:23
Deut. 12:2Ezec. 16:24,25
cu stâlpi închinaţi idolilor și astartee
14:23
2 Împ. 17:9,10
pe orice deal înalt și sub
14:23
Is. 57:5
orice copac verde. 24Au fost chiar și sodomiţi
14:24
Deut. 23:172 Împ. 23:7
în ţară. Au făcut de toate urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 25În al cincilea an
14:25
Cap. 11:40.
2 Cron. 12:2
al domniei lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului. 26A luat vistieriile
14:26
2 Cron. 12:9-11
Casei Domnului și vistieriile casei împăratului, a luat tot. A luat toate scuturile de aur pe care le făcuse
14:26
Cap. 10:17.

Solomon. 27Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grija căpeteniilor alergătorilor, care păzeau intrarea casei împăratului. 28Ori de câte ori se ducea împăratul la Casa Domnului, alergătorii le purtau, apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. 29Celelalte
14:29
2 Cron. 12:15
fapte ale lui Roboam și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 30Totdeauna a fost război
14:30
Cap. 12:24;
15:62 Cron. 12:15
între Roboam și Ieroboam. 31Roboam
14:31
2 Cron. 12:16
a adormit cu părinţii lui și a fost îngropat cu părinţii lui în cetatea lui David. Mama sa se numea
14:31
Vers. 21.

Naama, Amonita. Și în locul lui a împărăţit fiul său Abiam
14:31
2 Cron. 12:16
.