Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Abiam

151În al optsprezecelea

15:1
2 Cron. 13:1
an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să împărăţească peste Iuda Abiam. 2A împărăţit trei ani la Ierusalim. Mama sa
15:2
2 Cron. 11:20-22
se chema Maaca
15:2
2 Cron. 13:2
, fata lui Abisalom. 3El s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui și inima
15:3
Cap. 11:4.
Ps. 119:80
lui n-a fost întreagă a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. 4Dar din pricina
15:4
Cap. 11:32,36.
2 Cron. 21:7
lui David, Domnul Dumnezeul lui i-a dat o lumină la Ierusalim, punând pe fiul lui după el și lăsând Ierusalimul în picioare. 5Căci David făcuse
15:5
Cap. 14:8.

ce este plăcut înaintea Domnului și nu se abătuse de la niciuna din poruncile Lui în tot timpul vieţii lui, afară
15:5
2 Sam. 11:4,15
12:9
de întâmplarea cu Urie, Hetitul. 6Între Roboam și Ieroboam a fost război
15:6
Cap. 14:30.

tot timpul cât a trăit Roboam. 7Celelalte
15:7
2 Cron. 13:2,3,22
fapte ale lui Abiam și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

Între Abiam și Ieroboam a fost război. 8Abiam

15:8
2 Cron. 14:1
a adormit cu părinţii lui și l-au îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Asa.

Asa

9În al douăzecilea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească peste Iuda Asa. 10El a domnit patruzeci și unu de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom. 11Asa

15:11
2 Cron. 14:2
a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, ca tatăl său David. 12A scos
15:12
Cap. 14:24;
22:46
din ţară pe sodomiţi și a îndepărtat toţi idolii pe care-i făcuseră părinţii lui. 13Și chiar pe mama
15:13
2 Cron. 15:16
sa, Maaca, n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a sfărâmat idolul și l-a ars
15:13
Exod 32:20
în pârâul Chedron. 14Dar înălţimile
15:14
Cap. 22:43.
2 Cron. 15:17,18
n-au pierit, măcar că inima
15:14
Vers. 3.

lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui. 15El a pus în Casa Domnului lucrurile hărăzite de tatăl său și de el însuși: argint, aur și vase.

Războiul dintre Asa și Baeșa

16Între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război în tot timpul vieţii lor. 17Baeșa

15:17
2 Cron. 16:1
, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama
15:17
Ios. 18:25
, ca să
15:17
Cap. 12:27.

împiedice pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre. 18Asa a luat tot argintul și tot aurul care rămăseseră în vistieriile Casei Domnului și vistieriile casei împăratului și le-a pus în mâinile slujitorilor lui, pe care i-a trimis la Ben-Hadad
15:18
2 Cron. 16:2
, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împăratul Siriei, care locuia la Damasc
15:18
Cap. 11:23,24.

. Împăratul Asa a trimis să-i spună: 19„Să fie un legământ între mine și tine cum a fost între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îţi trimit un dar în argint și în aur. Du-te, rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.” 20Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa; a trimis pe căpeteniile oștirii lui împotriva cetăţilor lui Israel și au pustiit Iionul
15:20
2 Împ. 15:29
, Danul
15:20
Jud. 18:29
, Abel-Bet-Maaca
15:20
2 Sam. 20:14
, tot Chinerotul și toată ţara lui Neftali. 21Când a auzit Baeșa lucrul acesta, a încetat să mai întărească Rama și s-a întors la Tirţa. 22Împăratul Asa a chemat
15:22
2 Cron. 16:6
pe tot Iuda, fără să lase la o parte pe cineva, și au ridicat pietrele și lemnul pe care le întrebuinţa Baeșa la întărirea Ramei; și împăratul Asa le-a întrebuinţat la întărirea Ghebei
15:22
Ios. 21:17
lui Beniamin și Miţpei
15:22
Ios. 18:26
. 23Toate celelalte fapte ale lui Asa, toate isprăvile lui și tot ce a făcut și cetăţile pe care le-a zidit nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? Totuși, la bătrâneţe
15:23
2 Cron. 16:12
, a fost bolnav de picioare. 24Asa a adormit cu părinţii lui și a fost îngropat cu părinţii lui în cetatea tatălui său David. Și în
15:24
2 Cron. 17:1
locul lui a domnit fiul său Iosafat
15:24
Mat. 1:8
.

Domnia lui Nadab

25Nadab, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. El a domnit doi ani peste Israel. 26El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea tatălui său, săvârșind păcatele

15:26
Cap. 12:30;
14:16
în care târâse tatăl său pe Israel. 27Baeșa
15:27
Cap. 14:14.

, fiul lui Ahia, din casa lui Isahar, a uneltit împotriva lui și Baeșa l-a omorât la Ghibeton
15:27
Ios. 19:44
21:23
, care era al filistenilor, pe când Nadab și tot Israelul împresurau Ghibetonul. 28Baeșa l-a omorât în al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit el în locul lui. 29Când s-a făcut împărat, a ucis toată casa lui Ieroboam, n-a lăsat să scape nimeni cu viaţă, ci a nimicit totul, după cuvântul
15:29
Cap. 14:10,14.

pe care-l spusese Domnul prin robul său Ahia din Silo, 30din pricina păcatelor
15:30
Cap. 14:9,16.

pe care le făcuse Ieroboam și în care târâse și pe Israel, mâniind astfel pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 31Celelalte fapte ale lui Nadab și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 32Între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război
15:32
Vers. 16.

în tot timpul vieţii lor.

Domnia lui Baeșa

33În al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste tot Israelul, la Tirţa, Baeșa, fiul lui Ahia. A domnit douăzeci și patru de ani. 34El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea

15:34
Cap. 12:28,29;
13:33
14:16
lui Ieroboam, săvârșind păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel.