Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

161Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Iehu

16:1
Vers. 7.
2 Cron. 19:2
20:34
, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa: 2„Eu te-am ridicat
16:2
Cap. 14:7.

din ţărână și te-am pus mai-mare peste poporul Meu Israel; dar, pentru că ai umblat pe calea
16:2
Cap. 15:34.

lui Ieroboam și ai făcut pe poporul Meu Israel să păcătuiască, pentru ca să Mă mânii prin păcatele lor, 3iată că voi mătura
16:3
Vers. 11.

pe Baeșa și casa lui și casa ta o voi face ca și casa lui
16:3
Cap. 14:10;
15:29
Ieroboam, fiul lui Nebat. 4Cine
16:4
Cap. 14:11.

va muri în cetate din casa lui Baeșa va fi mâncat de câini și cine va muri pe câmp dintr-ai lui va fi mâncat de păsările cerului.” 5Celelalte fapte ale lui Baeșa, ce a făcut el și isprăvile lui nu sunt scrise
16:5
2 Cron. 16:1
oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 6Baeșa a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat la Tirţa
16:6
Cap. 14:17;
15:21
. Și în locul lui a domnit fiul său Ela. 7Cuvântul Domnului vorbise prin prorocul Iehu
16:7
Vers. 1.

, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa și împotriva casei lui, pe de o parte, pentru tot răul pe care-l făcuse sub ochii Domnului, mâniindu-L prin lucrul mâinilor lui și ajungând ca și casa lui Ieroboam, iar pe de alta, pentru că lovise
16:7
Cap. 15:17,27,29.
Osea 1:4
casa lui Ieroboam.

Domnia lui Ela

8În al douăzeci și șaselea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească Ela, fiul lui Baeșa. El a domnit peste Israel la Tirţa. A domnit doi ani. 9Slujitorul său Zimri, care era mai-mare peste jumătate din carele lui, a uneltit

16:9
2 Împ. 9:31
împotriva lui. Ela era la Tirţa chefuind și îmbătându-se în casa lui Arţa, căpetenia casei împăratului la Tirţa. 10Zimri a intrat, l-a lovit și l-a ucis în al douăzeci și șaptelea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Și a domnit el în locul lui. 11Când s-a făcut împărat și a șezut pe scaunul lui de domnie, a omorât toată casa lui Baeșa, n-a lăsat să scape nimeni
16:11
1 Sam. 25:22
din ai lui, nici rudă, nici prieten. 12Zimri a nimicit toată casa lui Baeșa, după
16:12
Vers. 3.

cuvântul pe care-l spusese Domnul împotriva lui Baeșa prin prorocul
16:12
Vers. 1.

Iehu, 13din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșise Baeșa și fiul său Ela și în care târâseră și pe Israel, mâniind, prin idolii
16:13
Deut. 32:211 Sam. 12:21Is. 41:29Iona 2:81 Cor. 8:4
10:19
lor, pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 14Celelalte fapte ale lui Ela și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?

Zimri

15În al douăzeci și șaptelea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, Zimri a domnit șapte zile la Tirţa.

Poporul tăbăra împotriva Ghibetonului

16:15
Cap. 15:27.

, care era al filistenilor. 16Și poporul a auzit în tabără vestea aceasta: „Zimri a uneltit și chiar a ucis pe împărat!” Și în ziua aceea, tot Israelul a pus în tabără ca împărat al lui Israel pe Omri, căpetenia oștirii. 17Omri și tot Israelul cu el au pornit din Ghibeton și au împresurat Tirţa. 18Zimri, văzând că cetatea este luată, a intrat în cetăţuia casei împăratului și a dat foc casei împăratului peste el. Astfel a murit el 19din pricina păcatelor pe care le săvârșise, făcând ce este rău înaintea Domnului, umblând
16:19
Cap. 12:28;
15:26,34
pe calea lui Ieroboam, săvârșind păcatele pe care le făcuse Ieroboam și făcând și pe Israel să păcătuiască. 20Celelalte fapte ale lui Zimri și uneltirea pe care a făcut-o el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 21Atunci, poporul lui Israel s-a dezbinat în două părţi: jumătate din popor voia să facă împărat pe Tibni, fiul lui Ghinat, și jumătate era pentru Omri. 22Cei ce urmau pe Omri au biruit pe cei ce urmau pe Tibni, fiul lui Ghinat. Tibni a murit, și Omri a domnit.

Domnia lui Omri

23În al treizeci și unulea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel Omri. A domnit doisprezece ani. După ce a domnit șase ani la Tirţa, 24a cumpărat de la Șemer muntele Samariei cu doi talanţi de argint, a întărit muntele și a pus cetăţii pe care a zidit-o numele Samaria

16:24
Cap. 13:32.
2 Împ. 17:24Ioan 4:4
, după numele lui Șemer, domnul muntelui. 25Omri
16:25
Mica 6:16
a făcut ce este rău înaintea Domnului și a lucrat mai rău decât toţi cei ce fuseseră înaintea lui. 26A umblat
16:26
Vers. 19.

în toată calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și s-a dedat la păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel, mâniind prin idolii
16:26
Vers. 13.

lor pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 27Celelalte fapte ale lui Omri, ce a făcut el și isprăvile lui nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 28Omri a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat la Samaria. Și în locul lui a domnit fiul său Ahab.

Ahab și Izabela

29Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al treizeci și optulea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit douăzeci și doi de ani peste Israel la Samaria. 30Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toţi cei ce fuseseră înaintea lui. 31Și, ca și cum ar fi fost puţin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de

16:31
Deut. 7:3
nevastă și pe Izabela, fata lui Etbaal, împăratul sidoniţilor
16:31
Jud. 18:7
, și a
16:31
Cap. 21:25,26.
2 Împ. 10:18
17:16
slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. 32A ridicat un altar lui Baal în templul
16:32
2 Împ. 10:21,26,27
lui Baal, pe care l-a zidit la Samaria, 33și a făcut
16:33
2 Împ. 13:6
17:10
21:3Ier. 17:2
un idol Astarteei. Ahab
16:33
Vers. 30. Cap. 21:25.

a făcut mai multe rele decât toţi împăraţii lui Israel care fuseseră înaintea lui, ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 34Pe vremea lui, Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul, i-a pus temeliile cu preţul lui Abiram, întâiul lui născut, și i-a pus porţile cu preţul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după
16:34
Ios. 6:26
cuvântul pe care-l spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun.