Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Fuga lui Ilie în pustie

191Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese

19:1
Cap. 18:40.

cu sabia pe toţi prorocii. 2Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: „Să mă
19:2
Rut 1:172 Împ. 6:31
pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei.” 3Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat, ca să-și scape viaţa. A ajuns la Beer-Șeba, care ţine de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. 4El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea
19:4
Num. 11:15Iona 4:3,8
să moară zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.” 5S-a culcat și a adormit sub un ienupăr. Și, iată, l-a atins un înger și i-a zis: „Scoală-te și mănâncă.” 6El s-a uitat și, la căpătâiul lui, erau o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. 7Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: „Scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care-l ai de făcut este prea lung pentru tine.” 8El s-a sculat, a mâncat și a băut și, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile și patruzeci
19:8
Exod 34:28Deut. 9:9,18Mat. 4:2
de nopţi până la muntele lui Dumnezeu, Horeb
19:8
Exod 3:1
.

Dumnezeu Se arată

9Și acolo, Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Ce faci tu aici, Ilie?” 10El a răspuns: „Am

19:10
Rom. 11:3
fost plin de râvnă
19:10
Num. 25:11,13Ps. 69:9
pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale și au ucis cu sabia pe prorocii
19:10
Cap. 18:4.

Tăi; am rămas
19:10
Cap. 18:22.
Rom. 11:3
numai eu singur, și caută să-mi ia viaţa!” 11Domnul i-a zis: „Ieși și stai pe munte
19:11
Exod 24:12
înaintea Domnului!” Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt
19:11
Ezec. 1:4
37:7
tare și puternic, care despica munţii și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și, după vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. 12Și după cutremurul de pământ, a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc, a venit un susur blând și subţire. 13Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit faţa
19:13
Exod 3:6Is. 6:2
cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și
19:13
Vers. 9.

un glas i-a vorbit zicând: „Ce faci tu aici, Ilie?” 14El a
19:14
Vers. 10.

răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale și au ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am rămas numai eu singur, și caută să-mi ia viaţa.” 15Domnul i-a zis: „Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și, când
19:15
2 Împ. 8:12,13
vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. 16Să ungi și pe Iehu
19:16
2 Împ. 9:1-3
, fiul lui Nimși, ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei
19:16
Luca 4:27
, fiul lui Șafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. 17Și se va întâmpla
19:17
2 Împ. 8:12
9:14
10:6
13:3
că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Iehu și pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu îl va omorî
19:17
Osea 6:5
Elisei. 18Dar voi lăsa în Israel
19:18
Rom. 11:4
șapte mii de bărbaţi, și anume pe toţi cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură
19:18
Osea 13:2
nu l-au sărutat.”

Elisei, ucenicul lui Ilie

19Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau douăsprezece perechi de boi, și el era cu a douăsprezecea. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. 20Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: „Lasă-mă să sărut

19:20
Mat. 8:21,22Luca 9:61,62
pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma.” Ilie i-a răspuns: „Du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ţi-am făcut.” 21După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă; cu uneltele boilor le-a fiert
19:21
2 Sam. 24:22
carnea și a dat-o oamenilor s-o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui.