Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Ilie înaintea lui Ahab

181Au trecut multe

18:1
Luca 4:25Iac. 5:17
zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an: „Du-te și înfăţișează-te înaintea lui Ahab, ca să dau
18:1
Deut. 28:12
ploaie pe faţa pământului.” 2Și Ilie s-a dus să se înfăţișeze înaintea lui Ahab.

Era mare foamete în Samaria. 3Și Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai-marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. 4De aceea, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat o sută de proroci, i-a ascuns câte cincizeci într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. 5Ahab a zis lui Obadia: „Haidem prin ţară, pe la toate izvoarele de apă și pe la toate pâraiele; poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm viaţa cailor și catârilor și să n-avem nevoie să omorâm vitele.” 6Și-au împărţit ţara s-o cutreiere. Ahab a plecat singur pe un drum, și Obadia a plecat singur pe un alt drum. 7Pe când era Obadia pe drum, iată că l-a întâlnit Ilie. Obadia, cunoscându-l, a căzut cu faţa la pământ și a zis: „Tu ești, domnul meu Ilie?” 8El i-a răspuns: „Eu sunt; du-te și spune stăpânului tău: ‘Iată că a venit Ilie!’” 9Și Obadia a zis: „Ce păcat am săvârșit eu ca să dai pe robul tău în mâinile lui Ahab, ca să mă omoare? 10Viu este Domnul că n-a rămas popor sau împărăţie unde să nu fi trimis stăpânul meu să te caute și, când se spunea că nu ești acolo, punea pe împărăţia și poporul acela să jure că nu te-au găsit. 11Și acum zici: ‘Du-te și spune stăpânului tău: «Iată că a venit Ilie!»’ 12Și apoi, când voi pleca de la tine, Duhul

18:12
2 Împ. 2:16Ezec. 3:12,14Mat. 4:1Fapte 8:39
Domnului te va duce nu știu unde. Dacă m-aș duce să dau de știre lui Ahab și nu te-ar găsi, mă va omorî. Și totuși robul tău se teme de Domnul din tinereţea lui. 13Nu s-a spus oare domnului meu ce am făcut când a ucis Izabela pe prorocii Domnului? Cum am ascuns o sută de proroci ai Domnului, câte cincizeci într-o peșteră, și i-am hrănit cu pâine și cu apă? 14Și acum tu zici: ‘Du-te și spune stăpânului tău: «Iată că a venit Ilie!»’ El mă va ucide.” 15Dar Ilie a zis: „Viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfăţișa înaintea lui Ahab.”

Ilie și prorocii lui Baal

16Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiinţat despre lucrul acesta. Și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. 17Abia l-a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: „Tu ești

18:17
Cap. 21:20.
acela care nenorocești pe
18:17
Ios. 7:25Fapte 16:20
Israel?” 18Ilie a răspuns: „Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă
18:18
2 Cron. 15:2
aţi părăsit poruncile Domnului și v-aţi dus după baali. 19Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel
18:19
Ios. 19:26
, pe cei patru sute cincizeci de proroci ai lui Baal și pe cei patru sute
18:19
Cap. 16:33.
de proroci ai Astarteei, care mănâncă la masa Izabelei.” 20Ahab a trimis soli la toţi copiii lui Israel și a strâns
18:20
Cap. 22:6.
pe proroci la muntele Carmel. 21Atunci, Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: „Până
18:21
2 Împ. 17:41Mat. 6:24
când vreţi să șchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El, iar dacă este Baal, mergeţi
18:21
Ios. 24:15
după Baal!” Poporul nu i-a răspuns nimic. 22Și Ilie a zis poporului: „Eu singur
18:22
Cap. 19:10,14.
am rămas din prorocii Domnului, pe când proroci
18:22
Vers. 19.
ai lui Baal sunt patru sute cincizeci. 23Să ni se dea doi junci. Ei să-și aleagă un junc, pe care să-l taie în bucăţi și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și-l voi pune pe lemne fără să pun foc. 24Apoi, voi să chemaţi numele dumnezeului vostru, și eu voi chema Numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin
18:24
Vers. 38.
foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu.” Și tot poporul a răspuns și a zis: „Bine!” 25Ilie a zis prorocilor lui Baal: „Alegeţi-vă un junc din cei doi, pregătiţi-l voi întâi, căci sunteţi mai mulţi, și chemaţi numele dumnezeului vostru, dar să nu puneţi foc.” 26Ei au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit. Și au chemat numele lui Baal de dimineaţă până la amiază, zicând: „Baale, auzi-ne!” Dar nu s-a auzit nici glas
18:26
Ps. 115:5Ier. 10:51 Cor. 8:4
12:2
, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care-l făcuseră. 27La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: „Strigaţi tare, fiindcă este dumnezeu; se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi.” 28Ei au strigat tare și, după obiceiul lor, și-au făcut tăieturi
18:28
Lev. 19:28Deut. 14:1
cu săbiile și cu suliţele, până ce a curs sânge pe ei. 29Când a trecut amiaza, au aiurat până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit nici glas
18:29
Vers. 26.
, nici răspuns, nici semn de luare aminte. 30Ilie a zis atunci întregului popor: „Apropiaţi-vă de mine!” Tot
18:30
Cap. 19:10.
poporul s-a apropiat de el. Și Ilie a dres altarul Domnului, care fusese sfărâmat. 31A luat douăsprezece pietre, după numărul seminţiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese: „Israel
18:31
Gen. 32:28
35:102 Împ. 17:34
îţi va fi numele”, 32și a zidit cu pietrele acestea un altar în Numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanţ, în care încăpeau două măsuri de sămânţă. 33A așezat
18:33
Lev. 1:6-8
apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăţi și l-a pus pe lemne. Apoi a zis: „Umpleţi patru vedre cu apă și vărsaţi-le
18:33
Jud. 6:20
pe arderea-de-tot și pe lemne.” Și au făcut așa. 34Apoi a zis: „Mai faceţi lucrul acesta o dată.” Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis: „Mai faceţi-l și a treia oară.” Și l-au făcut și a treia oară. 35Apa curgea în jurul altarului și au umplut
18:35
Vers. 32,38.
cu apă și șanţul. 36În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: „Doamne, Dumnezeul
18:36
Exod 3:6
lui Avraam, Isaac și Israel! Fă să se
18:36
Cap. 8:43.
știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut
18:36
Num. 16:28
după porunca Ta. 37Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine!” 38Atunci a căzut foc
18:38
Lev. 9:24Jud. 6:211 Cron. 21:262 Cron. 7:1
de la Domnul și a mistuit arderea-de-tot, lemnele, pietrele și pământul și a supt și apa care era în șanţ. 39Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu faţa la pământ și au zis: „Domnul
18:39
Vers. 24.
este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu!” 40„Puneţi
18:40
2 Împ. 10:25
mâna pe prorocii lui Baal”, le-a zis Ilie, „niciunul să nu scape!” Și au pus mâna pe ei. Ilie i-a coborât la pârâul Chison și i-a înjunghiat
18:40
Deut. 13:5
18:20
acolo.

Ploaia

41Apoi Ilie a zis lui Ahab: „Suie-te de mănâncă și bea, căci se aude vuiet de ploaie.” 42Ahab s-a suit să mănânce și să bea. Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și, plecându-se

18:42
Iac. 5:17,18
la pământ, s-a așezat cu faţa între genunchi 43și a zis slujitorului său: „Suie-te și uită-te înspre mare.” Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis: „Nu este nimic!” Ilie a zis de șapte ori: „Du-te iarăși.” 44A șaptea oară, slujitorul a zis: „Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om.” Ilie a zis: „Suie-te și spune lui Ahab: ‘Înhamă și coboară-te, ca să nu te oprească ploaia.’” 45Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Izreel. 46Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins
18:46
2 Împ. 4:29
9:1
mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Izreel.

19

Fuga lui Ilie în pustie

191Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese

19:1
Cap. 18:40.
cu sabia pe toţi prorocii. 2Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: „Să mă
19:2
Rut 1:172 Împ. 6:31
pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei.” 3Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat, ca să-și scape viaţa. A ajuns la Beer-Șeba, care ţine de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. 4El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea
19:4
Num. 11:15Iona 4:3,8
să moară zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.” 5S-a culcat și a adormit sub un ienupăr. Și, iată, l-a atins un înger și i-a zis: „Scoală-te și mănâncă.” 6El s-a uitat și, la căpătâiul lui, erau o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. 7Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: „Scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care-l ai de făcut este prea lung pentru tine.” 8El s-a sculat, a mâncat și a băut și, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile și patruzeci
19:8
Exod 34:28Deut. 9:9,18Mat. 4:2
de nopţi până la muntele lui Dumnezeu, Horeb
19:8
Exod 3:1
.

Dumnezeu Se arată

9Și acolo, Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Ce faci tu aici, Ilie?” 10El a răspuns: „Am

19:10
Rom. 11:3
fost plin de râvnă
19:10
Num. 25:11,13Ps. 69:9
pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale și au ucis cu sabia pe prorocii
19:10
Cap. 18:4.
Tăi; am rămas
19:10
Cap. 18:22.
numai eu singur, și caută să-mi ia viaţa!” 11Domnul i-a zis: „Ieși și stai pe munte
19:11
Exod 24:12
înaintea Domnului!” Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt
19:11
Ezec. 1:4
37:7
tare și puternic, care despica munţii și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și, după vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. 12Și după cutremurul de pământ, a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc, a venit un susur blând și subţire. 13Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit faţa
19:13
Exod 3:6Is. 6:2
cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și
19:13
Vers. 9.
un glas i-a vorbit zicând: „Ce faci tu aici, Ilie?” 14El a
19:14
Vers. 10.
răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale și au ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am rămas numai eu singur, și caută să-mi ia viaţa.” 15Domnul i-a zis: „Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și, când
19:15
2 Împ. 8:12,13
vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. 16Să ungi și pe Iehu
19:16
2 Împ. 9:1-3
, fiul lui Nimși, ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei
19:16
Luca 4:27
, fiul lui Șafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. 17Și se va întâmpla
19:17
2 Împ. 8:12
9:14
10:6
13:3
că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Iehu și pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu îl va omorî
19:17
Osea 6:5
Elisei. 18Dar voi lăsa în Israel
19:18
Rom. 11:4
șapte mii de bărbaţi, și anume pe toţi cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură
19:18
Osea 13:2
nu l-au sărutat.”

Elisei, ucenicul lui Ilie

19Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau douăsprezece perechi de boi, și el era cu a douăsprezecea. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. 20Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: „Lasă-mă să sărut

19:20
Mat. 8:21,22Luca 9:61,62
pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma.” Ilie i-a răspuns: „Du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ţi-am făcut.” 21După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă; cu uneltele boilor le-a fiert
19:21
2 Sam. 24:22
carnea și a dat-o oamenilor s-o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui.

20

Biruinţa lui Ahab

201Ben-Hadad, împăratul Siriei, și-a strâns toată oștirea – avea cu el treizeci și doi de împăraţi, cai și care. S-a suit, a împresurat Samaria și a început lupta împotriva ei. 2A trimis în cetate soli la Ahab, împăratul lui Israel, să-i spună: „Așa vorbește Ben-Hadad: 3‘Argintul și aurul tău sunt ale mele, nevestele și cei mai frumoși copii ai tăi sunt tot ai mei.’” 4Împăratul lui Israel a răspuns: „Împărate, domnul meu, fie cum zici! Sunt al tău cu tot ce am.” 5Solii s-au întors și au zis: „Așa vorbește Ben-Hadad: ‘Am trimis să-ţi spună: «Să-mi dai argintul și aurul tău, nevestele și copiii tăi.» 6De aceea, voi trimite mâine, la ceasul acesta, pe slujitorii mei la tine. Ei îţi vor scormoni casa ta și casele slujitorilor tăi, vor pune mâna pe tot ce ai mai scump și vor lua.’” 7Împăratul lui Israel a chemat pe toţi bătrânii ţării și a zis: „Vedeţi bine și înţelegeţi că omul acesta ne vrea răul, căci a trimis să-mi ceară nevestele și copiii, argintul și aurul, și n-am zis că nu i le dau!” 8Toţi bătrânii și tot poporul au zis lui Ahab: „Nu-l asculta și nu te învoi.” 9Și el a zis solilor lui Ben-Hadad: „Spuneţi domnului meu, împăratul: ‘Voi face tot ce ai trimis să ceri robului tău întâia dată, dar lucrul acesta nu-l pot face.’” Solii au plecat și i-au dus răspunsul. 10Ben-Hadad a trimis să spună lui Ahab: „Să

20:10
Cap. 19:2.
mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor de va ajunge praful Samariei să umple mâna întregului popor care mă urmează!” 11Și împăratul lui Israel a răspuns: „Cine încinge armele să nu se laude ca cel ce le pune jos!” 12Când a primit Ben-Hadad răspunsul acesta, stătea la băut
20:12
Vers. 16.
cu împăraţii în corturi și a zis slujitorilor lui: „Pregătiţi-vă!” Și ei s-au pregătit de năvală împotriva cetăţii. 13Dar iată că un proroc s-a apropiat de Ahab, împăratul lui Israel, și a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Vezi toată această mulţime mare? O voi da
20:13
Vers. 28.
astăzi în mâinile tale, ca să cunoști că Eu sunt Domnul.’” 14Ahab a zis: „Prin cine?” Și el a răspuns: „Așa vorbește Domnul: ‘Prin slujitorii mai-marilor peste ţinuturi.’” Ahab a zis: „Cine va începe lupta?” Și el a răspuns: „Tu.” 15Atunci, Ahab a numărat slujitorii mai-marilor peste ţinuturi și s-au găsit două sute treizeci și doi și, după ei, a numărat tot poporul, pe toţi copiii lui Israel, și erau șapte mii. 16Au făcut o ieșire pe la miazăzi. Ben-Hadad bea și se îmbăta
20:16
Cap. 16:9. Vers. 12.
în corturile lui cu cei treizeci și doi de împăraţi care-l ajutau. 17Slujitorii mai-marilor peste ţinuturi au ieșit cei dintâi. Ben-Hadad a cercetat și i-au spus astfel: „Au ieșit niște oameni din Samaria.” 18El a zis: „Dacă ies pentru pace, prindeţi-i vii și, chiar dacă ies pentru luptă, prindeţi-i vii.” 19Când au ieșit din cetate, slujitorii mai-marilor peste ţinuturi și armata care-i urma 20a lovit fiecare pe omul dinaintea lui, și sirienii au luat-o la fugă. Israel i-a urmărit. Ben-Hadad, împăratul Siriei, a scăpat pe un cal, cu niște călăreţi. 21Împăratul lui Israel a ieșit, a lovit caii și carele și a pricinuit sirienilor o mare înfrângere.

A doua biruinţă asupra lui Ben-Hadad

22Atunci, prorocul s-a apropiat de împăratul lui Israel și i-a zis: „Du-te, întărește-te, cercetează și vezi ce ai de făcut, căci, la anul

20:22
2 Sam. 11:1
, împăratul Siriei se va sui din nou împotriva ta.” 23Slujitorii împăratului Siriei i-au zis: „Dumnezeul lor este un dumnezeu al munţilor, de aceea au fost mai tari decât noi. Dar ia să ne luptăm cu ei în câmpie și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei. 24Fă și lucrul acesta: scoate pe fiecare din împăraţi de la locul lui și înlocuiește-i cu căpetenii 25și fă-ţi o armată ca aceea pe care ai pierdut-o, cu tot atâţia cai și tot atâtea care. Apoi să ne batem cu ei în câmpie și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei.” El i-a ascultat și a făcut așa. 26În anul următor, Ben-Hadad a numărat pe sirieni și s-a suit la Afec
20:26
Ios. 13:4
să lupte împotriva lui Israel. 27Copiii lui Israel au fost număraţi și ei; au primit merinde și au ieșit în întâmpinarea sirienilor. Au tăbărât în faţa lor ca două turme mici de capre, pe când sirienii umpleau ţara. 28Omul lui Dumnezeu s-a apropiat și a zis împăratului lui Israel: „Așa vorbește Domnul: ‘Pentru că sirienii au zis: «Domnul este un dumnezeu al munţilor, și nu un dumnezeu al văilor», voi da
20:28
Vers. 13.
toată această mare mulţime în mâinile tale și veţi ști că Eu sunt Domnul.’” 29Au stat tăbărâţi șapte zile unii în faţa altora. În ziua a șaptea, au început lupta și copiii lui Israel au omorât sirienilor o sută de mii de oameni pedestrași, într-o zi. 30Ceilalţi au fugit în cetatea Afec și a căzut zidul cetăţii peste douăzeci și șapte de mii de oameni care mai rămăseseră.

Ahab dă drumul lui Ben-Hadad

Ben-Hadad fugise și el în cetate și umbla din odaie în odaie. 31Slujitorii lui i-au zis: „Iată, am auzit că împăraţii casei lui Israel sunt niște împăraţi miloși: să ne încingem deci coapsele

20:31
Gen. 37:34
cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre și să ieșim la împăratul lui Israel – poate că te va lăsa cu viaţă.” 32Și-au pus saci împrejurul coapselor și funii împrejurul capului, s-au dus la împăratul lui Israel și au zis: „Robul tău Ben-Hadad a zis: ‘Lasă-mă cu viaţă!’” Ahab a răspuns: „Mai este încă în viaţă? Este fratele meu!” 33Oamenii aceștia au luat lucrul acesta ca un semn bun și s-au grăbit să-l ia pe cuvânt și să zică: „Ben-Hadad este fratele tău!” Și el a zis: „Duceţi-vă și aduceţi-l!” Ben-Hadad a venit la el și Ahab l-a suit în carul lui. 34Ben-Hadad i-a zis: „Îţi voi da înapoi cetăţile
20:34
Cap. 15:20.
pe care le-a luat tatăl meu de la tatăl tău și-ţi vei face uliţe în Damasc, cum făcuse tatăl meu în Samaria.” „Și eu”, a răspuns Ahab, „îţi voi da drumul, făcând un legământ.” A făcut legământ cu el și i-a dat drumul. 35Unul din fiii
20:35
2 Împ. 2:3,5,7,15
prorocilor a zis tovarășului său, după porunca
20:35
Cap. 13:17,18.
Domnului: „Lovește-mă, te rog!” Dar omul acela n-a vrut să-l lovească. 36Atunci, el i-a zis: „Pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, iată, când vei pleca de la mine, te va omorî un leu.” Și, când a plecat de la el, l-a întâlnit un leu
20:36
Cap. 13:24.
și l-a omorât. 37A găsit pe un alt om și a zis: „Lovește-mă, te rog!” Omul acela l-a lovit și l-a rănit. 38Prorocul s-a dus și s-a așezat pe drumul împăratului și s-a legat la ochi. 39Când a trecut împăratul
20:39
2 Sam. 12:1
, prorocul a strigat și i-a zis: „Robul tău era în mijlocul luptei și iată că un om se apropie și-mi aduce pe un alt om, zicând: ‘Păzește pe omul acesta; dacă va fugi, viaţa ta va răspunde pentru viaţa
20:39
2 Împ. 10:24
lui sau vei plăti un talant de argint!’ 40Și, pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, omul s-a făcut nevăzut.” Împăratul lui Israel i-a zis: „Aceasta îţi este osânda; tu însuţi ai rostit-o.” 41Îndată, prorocul și-a scos legătura de la ochi, și împăratul lui Israel l-a cunoscut că făcea parte din proroci. 42El a zis atunci împăratului: „Așa vorbește Domnul: ‘Pentru că
20:42
Cap. 22:31-37.
ai lăsat să-ţi scape din mâini omul pe care-l sortisem nimicirii, viaţa ta va răspunde pentru viaţa lui și poporul tău, pentru poporul lui.’” 43Împăratul lui Israel s-a dus
20:43
Cap. 21:4.
acasă trist și mânios și a ajuns la Samaria.