Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Învăţăturile date lui Solomon la moarte

21David se apropia de clipa

2:1
Gen. 47:29Deut. 31:14
morţii și a dat îndrumări fiului său Solomon, zicând: 2„Eu
2:2
Ios. 23:14
plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te
2:2
Deut. 17:19,20
și fii om! 3Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile Lui și păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui și învăţăturile Lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești
2:3
Deut. 29:9Ios. 1:71 Cron. 22:12,13
în tot ce vei face și oriîncotro te vei întoarce 4și pentru ca Domnul să împlinească
2:4
2 Sam. 7:25
următoarele cuvinte, pe care le-a rostit pentru mine: ‘Dacă
2:4
Ps. 132:12
fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând
2:4
2 Împ. 20:3
cu credincioșie înaintea Mea din toată inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit
2:4
2 Sam. 7:12,13
niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel.’ 5Știi ce mi-a făcut
2:5
2 Sam. 3:39
18:5,12,14
19:5-7
Ioab, fiul Ţeruiei, ce a făcut celor două căpetenii ale oștirii lui Israel, lui Abner
2:5
2 Sam. 3:27
, fiul lui Ner, și lui Amasa
2:5
2 Sam. 20:10
, fiul lui Ieter. I-a omorât; a vărsat în timp de pace sânge de război și a pus sângele de război pe cingătoarea cu care era încins la mijloc și pe încălţămintea din picioare. 6Fă după înţelepciunea
2:6
Vers. 9.
ta și să nu lași ca perii lui cei albi să se coboare în pace în Locuinţa morţilor. 7Să te porţi cu bunăvoinţă cu fiii lui Barzilai
2:7
2 Sam. 19:31,38
, Galaaditul, și ei să mănânce
2:7
2 Sam. 9:7,10
19:28
la masă cu tine, căci tot așa s-au purtat și ei
2:7
2 Sam. 17:27
cu mine, ieșindu-mi înainte când fugeam de fratele tău Absalom. 8Iată că ai lângă tine pe Șimei
2:8
2 Sam. 16:5
, fiul lui Ghera, Beniamitul, din Bahurim. El a rostit împotriva mea mari blesteme în ziua când mă duceam la Mahanaim. Dar s-a coborât înaintea
2:8
2 Sam. 19:18
mea la Iordan și i-am jurat
2:8
2 Sam. 19:23
pe Domnul zicând: ‘Nu te voi omorî cu sabia.’ 9Acum, tu să nu-l lași nepedepsit
2:9
Exod 20:7Iov 9:28
, căci ești un om înţelept și știi cum trebuie să te porţi cu el. Să-i cobori perii albi însângeraţi
2:9
Gen. 42:38
44:31
în Locuinţa morţilor.” 10David a adormit
2:10
Cap. 1:21.
cu părinţii lui și a fost îngropat în cetatea
2:10
2 Sam. 5:7
lui David. 11Vremea cât a împărăţit
2:11
2 Sam. 5:41 Cron. 29:26,27
David peste Israel a fost de patruzeci de ani: la Hebron a împărăţit șapte ani, iar la Ierusalim a împărăţit treizeci și trei de ani. 12Solomon a șezut
2:12
1 Cron. 29:232 Cron. 1:1
pe scaunul de domnie al tatălui său David, și împărăţia lui s-a întărit foarte mult.

Solomon omoară pe Adonia

13Adonia, fiul Haghitei, s-a dus la Bat-Șeba, mama lui Solomon. Ea i-a zis: „Vii

2:13
1 Sam. 16:4,5
cu gânduri pașnice?” El a răspuns: „Da.” 14Și a adăugat: „Am să-ţi spun o vorbă.” Ea a zis: „Vorbește!” 15Și el a zis: „Știi că împărăţia era
2:15
Cap. 1:5.
a mea și că tot Israelul își îndrepta privirile spre mine ca să fiu împărat. Dar împărăţia s-a întors și a căzut fratelui meu, pentru că Domnul i-a
2:15
1 Cron. 22:9,10
28:5-7Prov. 21:30Dan. 2:21
dat-o. 16Acum îţi cer un lucru: nu-ţi întoarce faţa!” Ea i-a răspuns: „Vorbește!” 17Și el a zis: „Spune, te rog, împăratului Solomon – căci nu se poate să nu te asculte – să-mi dea de nevastă pe
2:17
Cap. 1:3,4.
Abișag, Sunamita.” 18Bat-Șeba a zis: „Bine! Voi vorbi împăratului pentru tine.” 19Bat-Șeba s-a dus la împăratul Solomon să-i vorbească pentru Adonia. Împăratul s-a sculat s-o întâmpine, s-a închinat
2:19
Exod 20:12
înaintea ei și a șezut pe scaunul său de domnie. Au pus un scaun pentru mama împăratului și ea a șezut
2:19
Ps. 45:9
la dreapta lui. 20Apoi a zis: „Am să-ţi fac o mică rugăminte: să mă asculţi!” Și împăratul i-a zis: „Cere, mamă, căci te voi asculta.” 21Ea a zis: „Abișag, Sunamita, să fie dată de nevastă fratelui tău Adonia.” 22Împăratul Solomon a răspuns mamei sale: „Pentru ce ceri numai pe Abișag, Sunamita, pentru Adonia? Cere și împărăţia pentru el, căci este fratele meu mai mare decât mine – pentru el, pentru preotul Abiatar
2:22
Cap. 1:7.
și pentru Ioab, fiul Ţeruiei.” 23Atunci, împăratul a jurat pe Domnul zicând: „Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată
2:23
Rut 1:17
asprimea dacă nu-l vor costa viaţa pe Adonia cuvintele acestea! 24Acum, viu este Domnul, care m-a întărit și m-a suit pe scaunul de domnie al tatălui meu David și care mi-a făcut o casă după făgăduinţa
2:24
2 Sam. 7:11,131 Cron. 22:10
Lui, că astăzi va muri Adonia!” 25Și împăratul Solomon a trimis pe Benaia, fiul lui Iehoiada, care l-a lovit, și Adonia a murit.

Abiatar, scos din slujbă

26Împăratul a zis apoi preotului Abiatar: „Du-te la Anatot

2:26
Ios. 21:18
, la moșiile tale, căci ești vrednic de moarte, dar nu te voi omorî azi, pentru că ai purtat
2:26
1 Sam. 23:62 Sam. 15:24,29
chivotul Domnului Dumnezeu înaintea tatălui meu David și pentru că ai luat
2:26
1 Sam. 22:20,232 Sam. 15:24
parte la toate suferinţele tatălui meu.” 27Astfel, Solomon a scos pe Abiatar din slujba de preot al Domnului, ca să împlinească
2:27
1 Sam. 2:31-35
cuvântul rostit de Domnul asupra casei lui Eli în Silo.

Omorârea lui Ioab

28Vestea aceasta a ajuns până la Ioab, care luase partea

2:28
Cap. 1:7.
lui Adonia, măcar că nu luase partea lui Absalom. Și Ioab a fugit la cortul Domnului și s-a apucat
2:28
Cap. 1:50.
de coarnele altarului. 29Au dat de știre împăratului Solomon că Ioab a fugit la cortul Domnului și că este la altar. Și Solomon a trimis pe Benaia, fiul lui Iehoiada, zicându-i: „Du-te și lovește-l!” 30Benaia a ajuns la cortul Domnului și a zis lui Ioab: „Ieși, căci așa poruncește împăratul!” Dar el a răspuns: „Nu! Vreau să mor aici.” Benaia a spus lucrul acesta împăratului, zicând: „Așa a vorbit Ioab și așa mi-a răspuns.” 31Împăratul a zis lui Benaia: „Fă
2:31
Exod 21:14
cum a zis, lovește-l și îngroapă-l; și ia
2:31
Num. 35:33Deut. 19:13
21:8,9
astfel de peste mine și de peste casa tatălui meu sângele pe care l-a vărsat Ioab fără temei. 32Domnul va face ca sângele lui să cadă
2:32
Jud. 9:24,57Ps. 7:16
asupra capului lui, pentru că a lovit pe doi bărbaţi mai drepţi și mai buni
2:32
2 Cron. 21:13
decât el și i-a ucis cu sabia, fără să fi știut tatăl meu David: pe Abner
2:32
2 Sam. 3:27
, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Israel, și pe Amasa
2:32
2 Sam. 20:10
, fiul lui Ieter, căpetenia oștirii lui Iuda. 33Sângele lor să cadă peste capul lui Ioab și peste capul urmașilor
2:33
2 Sam. 3:29
lui pentru totdeauna, dar David
2:33
Prov. 25:5
, sămânţa lui, casa lui și scaunul lui de domnie să aibă parte de pace pe vecie din partea Domnului.” 34Benaia, fiul lui Iehoiada, s-a suit, a lovit pe Ioab și l-a omorât. El a fost îngropat în casa lui, în pustie. 35Împăratul a pus în fruntea oștirii pe Benaia, fiul lui Iehoiada, în locul lui Ioab, iar în locul lui Abiatar
2:35
Vers. 27.
a pus pe preotul Ţadoc
2:35
Num. 25:11-131 Sam. 2:351 Cron. 6:53
24:3
.

Omorârea lui Șimei

36Împăratul a chemat pe Șimei

2:36
2 Sam. 16:15
și i-a zis: „Zidește-ţi o casă la Ierusalim: să locuiești în ea și să nu ieși din ea ca să te duci într-o parte sau alta. 37Să știi bine că, în ziua când vei ieși și vei trece pârâul
2:37
2 Sam. 15:23
Chedron, vei muri. Atunci, sângele
2:37
Lev. 20:9Ios. 2:192 Sam. 1:16
tău va cădea asupra capului tău.” 38Șimei a răspuns împăratului: „Bine! Robul tău va face cum spune domnul meu împăratul.” Și Șimei a locuit multă vreme la Ierusalim. 39După trei ani, s-a întâmplat că doi slujitori ai lui Șimei au fugit la Achiș
2:39
1 Sam. 27:2
, fiul lui Maaca, împăratul Gatului. Au dat de știre lui Șimei zicând: „Iată că slujitorii tăi sunt la Gat.” 40Șimei s-a sculat, a pus șaua pe măgar și s-a dus la Gat, la Achiș, să-și caute slujitorii. Șimei s-a dus și și-a adus înapoi slujitorii din Gat. 41Au dat de veste lui Solomon că Șimei a plecat din Ierusalim la Gat și că s-a întors. 42Împăratul a chemat pe Șimei și i-a zis: „Nu te-am pus eu să juri pe Domnul și nu ţi-am spus eu hotărât: ‘Să știi că vei muri în ziua când vei ieși să te duci într-o parte sau alta’? Și nu mi-ai răspuns tu: ‘Bine, am înţeles’? 43Pentru ce atunci n-ai ascultat de jurământul Domnului și de porunca pe care ţi-o dădusem?” 44Și împăratul a zis lui Șimei: „Știi înăuntrul inimii tale tot
2:44
2 Sam. 16:5Ps. 7:16
răul pe care l-ai făcut tatălui meu David; Domnul
2:44
Ezec. 17:19
a întors răutatea ta asupra capului tău. 45Dar împăratul Solomon va fi binecuvântat și scaunul
2:45
Prov. 25:5
de domnie al lui David va fi întărit pe vecie înaintea Domnului.” 46Și împăratul a poruncit lui Benaia, fiul lui Iehoiada, care a ieșit și a lovit pe Șimei, și Șimei a murit.

Astfel, împărăţia

2:46
Vers. 12.
s-a întărit în mâinile lui Solomon.

3

Căsătoria lui Solomon. Visul lui

31Solomon

3:1
Cap. 7:8;
s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon și a adus-o în cetatea
3:1
2 Sam. 5:7
lui David până și-a isprăvit de zidit casa
3:1
Cap. 7:1.
lui, Casa
3:1
Cap. 6.
Domnului și zidul
3:1
Cap. 9:15,19.
dimprejurul Ierusalimului. 2Poporul
3:2
Lev. 17:3-5Deut. 12:2,4,5
nu aducea jertfe decât pe înălţimi, căci până pe vremea aceasta nu se zidise încă o casă în Numele Domnului. 3Solomon iubea
3:3
Deut. 6:5
30:16,20Ps. 31:23Rom. 8:281 Cor. 8:3
pe Domnul și se ţinea
3:3
Vers. 6,14.
de obiceiurile tatălui său David. Numai că aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 4Împăratul s-a dus
3:4
2 Cron. 1:3
la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci
3:4
1 Cron. 16:392 Cron. 1:3
era cea mai însemnată înălţime. Solomon a adus o mie de arderi-de-tot pe altar. 5La Gabaon
3:5
Cap. 9:2.
, Domnul S-a arătat în vis
3:5
Num. 12:6Mat. 1:20
2:13,19
lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau.” 6Solomon
3:6
2 Cron. 1:8
a răspuns: „Tu ai arătat o mare bunăvoinţă faţă de robul Tău David, tatăl meu, pentru că umbla
3:6
Cap. 2:4;
înaintea Ta în credincioșie, în dreptate și în curăţie de inimă faţă de Tine; i-ai păstrat această mare bunăvoinţă și i-ai dat un fiu
3:6
Cap. 1:48.
care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. 7Acum, Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărăţească în locul tatălui meu David, și eu nu sunt decât un tânăr
3:7
1 Cron. 29:1
, nu sunt încercat
3:7
Num. 27:17
. 8Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai
3:8
Deut. 7:6
ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici
3:8
Gen. 13:16
15:5
numărat, din pricina mulţimii lui. 9Dă dar
3:9
2 Cron. 1:10Prov. 2:3-9Iac. 1:5
robului Tău o inimă pricepută, ca să judece
3:9
Ps. 72:1,2
pe poporul Tău, să deosebească
3:9
Evr. 5:14
binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta așa de mare la număr!” 10Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. 11Și Dumnezeu a zis: „Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri
3:11
Iac. 4:3
pentru tine nici viaţă lungă, nici bogăţii, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci ceri pricepere, ca să faci dreptate, 12voi
3:12
1 Ioan 5:14,15
face după cuvântul tău. Îţi voi
3:12
Cap. 4:29-31;
da o inimă înţeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. 13Mai mult, îţi voi da
3:13
Mat. 6:33Efes. 3:20
și ce n-ai cerut: bogăţii
3:13
Cap. 4:21,24;
și slavă, așa încât în tot timpul vieţii tale nu va fi niciun împărat ca tine. 14Și, dacă vei umbla în căile Mele, păzind legile și poruncile Mele, cum
3:14
Cap. 15:5.
a făcut David, tatăl tău, îţi voi lungi
3:14
Ps. 91:16Prov. 3:2
zilele.” 15Solomon s-a
3:15
Gen. 41:7
deșteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a întors la Ierusalim și s-a înfăţișat înaintea chivotului legământului Domnului. A adus arderi-de-tot și jertfe de mulţumire și a dat un ospăţ
3:15
Gen. 40:20Est. 1:3Dan. 5:1Marcu 6:21
tuturor slujitorilor lui.

Judecata lui Solomon

16Atunci au venit două femei curve la împărat și s-au înfăţișat

3:16
Num. 27:2
înaintea lui. 17Una din femei a zis: „Rogu-mă, domnul meu, eu și femeia aceasta locuiam în aceeași casă și am născut lângă ea în casă. 18După trei zile, femeia aceasta a născut și ea. Locuiam împreună, niciun străin nu era cu noi în casă, nu eram decât noi amândouă. 19Peste noapte, fiul acestei femei a murit, pentru că se culcase peste el. 20Ea s-a sculat pe la mijlocul nopţii, a luat pe fiul meu de lângă mine, pe când dormea roaba ta, și l-a culcat la sânul ei, iar pe fiul ei, care murise, l-a culcat la sânul meu. 21Dimineaţa, m-am sculat să dau ţâţă copilului, și iată că era mort. M-am uitat cu luare aminte la el dimineaţa, și iată că nu era fiul meu pe care-l născusem.” 22Cealaltă femeie a zis: „Ba nu; fiul meu este cel viu, iar fiul tău e cel mort.” Dar cea dintâi a răspuns: „Ba nicidecum! Fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu.” Așa au vorbit ele înaintea împăratului. 23Împăratul a zis: „Una zice: ‘Fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort.’ Și cealaltă zice: ‘Ba nicidecum! Fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu.’” 24Apoi a adăugat: „Aduceţi-mi o sabie.” Au adus o sabie înaintea împăratului. 25Și împăratul a zis: „Tăiaţi în două copilul cel viu și daţi o jumătate uneia și o jumătate celeilalte.” 26Atunci, femeia al cărei copil era viu a simţit că i
3:26
Gen. 43:30Is. 49:15Ier. 31:20Osea 11:8
se rupe inima pentru copil și a zis împăratului: „Ah, domnul meu, dă-i mai bine ei copilul cel viu și nu-l omorî!” Dar cealaltă a zis: „Să nu fie nici al meu, nici al tău; tăiaţi-l!” 27Și împăratul, luând cuvântul, a zis: „Daţi celei dintâi copilul cel viu și nu-l omorâţi. Ea este mama lui.” 28Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul. Și s-au temut de împărat, căci au văzut că înţelepciunea
3:28
Vers. 9,11,12.
lui Dumnezeu era în el, povăţuindu-l în judecăţile lui.

4

Slujbașii cei mai înalţi ai lui Solomon

41Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul. 2Iată căpeteniile pe care le avea în slujba lui: Azaria, fiul preotului Ţadoc, 3Elihoref și Ahia, fiii lui Șișa, erau logofeţi; Iosafat

4:3
2 Sam. 8:16
20:24
, fiul lui Ahilud, era scriitor; 4Benaia
4:4
Cap. 2:35.
, fiul lui Iehoiada, era peste oștire; Ţadoc și Abiatar
4:4
Cap. 2:27.
erau preoţi. 5Azaria, fiul lui Natan, era mai-mare
4:5
Vers. 7.
peste îngrijitori. Zabud, fiul lui Natan, era slujbaș
4:5
2 Sam. 8:18
20:26
de stat, cirac
4:5
2 Sam. 15:37
16:161 Cron. 27:33
al împăratului; 6Ahișar era mai-mare peste casa împăratului și Adoniram
4:6
Cap. 5:14.
, fiul lui Abda, era mai-mare peste dări.

Numele celor doisprezece îngrijitori

7Solomon avea doisprezece îngrijitori peste tot Israelul. Ei îngrijeau de hrana împăratului și a casei lui, fiecare timp de o lună din an. 8Iată-le numele:

Fiul lui Hur, în muntele lui Efraim. 9Fiul lui Decher, la Macaţ, la Saalbim, la Bet-Șemeș, la Elon și la Bet-Hanan. 10Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco și toată ţara Hefer. 11Fiul lui Abinadab avea tot ţinutul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevasta lui. 12Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac și Meghido și tot Bet-Șeanul de lângă Ţartan sub Izreel, de la Bet-Șean până la Abel-Mehola, până dincolo de Iocmeam. 13Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad; el avea târgurile

4:13
Num. 32:41
lui Iair, fiul lui Manase, în Galaad; mai avea și ţinutul
4:13
Deut. 3:4
Argob în Basan, șaizeci de cetăţi mari, cu ziduri și zăvoare de aramă. 14Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim. 15Ahimaaţ, în Neftali. El luase de nevastă pe Basmat, fata lui Solomon. 16Baana, fiul lui Hușai, în Așer și la Bealot. 17Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar. 18Șimei, fiul lui Ela, în Beniamin. 19Gheber, fiul lui Uri, în ţara Galaadului; el avea ţinutul
4:19
Deut. 3:8
lui Sihon, împăratul amoriţilor, și al lui Og, împăratul Basanului. Era un singur îngrijitor în ţara aceasta.

Mărirea lui Solomon

20Iuda și Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul

4:20
Gen. 22:17Prov. 14:28
de pe ţărmul mării. Ei mâncau
4:20
Ps. 72:3,7Mica 4:4
, beau și se veseleau. 21Solomon
4:21
2 Cron. 9:26Ps. 72:8
mai stăpânea și toate împărăţiile de la râu
4:21
Gen. 15:18Ios. 1:4
până în ţara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Ei îi aduceau
4:21
Ps. 68:29
72:10,11
daruri și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieţii lui. 22În fiecare zi, Solomon mânca treizeci de cori de floare de făină și șaizeci de cori de altă făină, 23zece boi grași, douăzeci de boi de păscut și o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate. 24Stăpânea peste toată ţara de dincoace de râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toţi împăraţii
4:24
Ps. 72:11
de dincoace de râu. Și avea pace
4:24
1 Cron. 22:9
pretutindeni, de jur împrejur. 25Iuda și Israel, de la Dan
4:25
Ier. 23:6
până la Beer-Șeba, au locuit
4:25
Mica 4:4Zah. 3:10Jud. 20:1
în liniște, fiecare sub via lui și sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon. 26Solomon
4:26
Cap. 10:26.
avea patruzeci de mii de iesle pentru caii
4:26
Deut. 17:16
de la carele lui și douăsprezece mii de călăreţi. 27Îngrijitorii
4:27
Vers. 7.
îngrijeau de hrana împăratului Solomon și a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare în luna lui, și nu lăsau să fie vreo lipsă. 28Aduceau și orz și paie pentru armăsari și fugari, în locul unde se afla împăratul, fiecare după poruncile pe care le primise.

Faima și înţelepciunea lui Solomon

29Dumnezeu

4:29
Cap. 3:12.
a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere și cunoștinţe multe, ca nisipul de pe ţărmul mării. 30Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului
4:30
Gen. 25:6
și toată înţelepciunea
4:30
Fapte 7:22
egiptenilor. 31El era mai înţelept
4:31
Cap. 3:12.
decât
4:31
1 Cron. 15:19
orice om, mai mult
4:31
1 Cron. 2:6
6:33
15:19
decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda, fiii lui Mahol, și faima lui se răspândise printre toate neamurile de primprejur. 32A rostit
4:32
Prov. 1:1Ecl. 12:9
trei mii de pilde și a alcătuit o mie cinci
4:32
Cânt. 1:1
cântări. 33A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid, a vorbit, de asemenea, despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare și despre pești. 34Veneau
4:34
Cap. 10:1.
oameni din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraţilor pământului care auziseră vorbindu-se de înţelepciunea lui.