Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Căsătoria lui Solomon. Visul lui

31Solomon

3:1
Cap. 7:8;
9:24
s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon și a adus-o în cetatea
3:1
2 Sam. 5:7
lui David până și-a isprăvit de zidit casa
3:1
Cap. 7:1.

lui, Casa
3:1
Cap. 6.

Domnului și zidul
3:1
Cap. 9:15,19.

dimprejurul Ierusalimului. 2Poporul
3:2
Lev. 17:3-5Deut. 12:2,4,5
nu aducea jertfe decât pe înălţimi, căci până pe vremea aceasta nu se zidise încă o casă în Numele Domnului. 3Solomon iubea
3:3
Deut. 6:5
30:16,20Ps. 31:23Rom. 8:281 Cor. 8:3
pe Domnul și se ţinea
3:3
Vers. 6,14.

de obiceiurile tatălui său David. Numai că aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 4Împăratul s-a dus
3:4
2 Cron. 1:3
la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci
3:4
1 Cron. 16:392 Cron. 1:3
era cea mai însemnată înălţime. Solomon a adus o mie de arderi-de-tot pe altar. 5La Gabaon
3:5
Cap. 9:2.
2 Cron. 1:7
, Domnul S-a arătat în vis
3:5
Num. 12:6Mat. 1:20
2:13,19
lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau.” 6Solomon
3:6
2 Cron. 1:8
a răspuns: „Tu ai arătat o mare bunăvoinţă faţă de robul Tău David, tatăl meu, pentru că umbla
3:6
Cap. 2:4;
9:42 Împ. 20:3Ps. 15:2
înaintea Ta în credincioșie, în dreptate și în curăţie de inimă faţă de Tine; i-ai păstrat această mare bunăvoinţă și i-ai dat un fiu
3:6
Cap. 1:48.

care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. 7Acum, Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărăţească în locul tatălui meu David, și eu nu sunt decât un tânăr
3:7
1 Cron. 29:1
, nu sunt încercat
3:7
Num. 27:17
. 8Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai
3:8
Deut. 7:6
ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici
3:8
Gen. 13:16
15:5
numărat, din pricina mulţimii lui. 9Dă dar
3:9
2 Cron. 1:10Prov. 2:3-9Iac. 1:5
robului Tău o inimă pricepută, ca să judece
3:9
Ps. 72:1,2
pe poporul Tău, să deosebească
3:9
Evr. 5:14
binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta așa de mare la număr!” 10Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. 11Și Dumnezeu a zis: „Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri
3:11
Iac. 4:3
pentru tine nici viaţă lungă, nici bogăţii, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci ceri pricepere, ca să faci dreptate, 12voi
3:12
1 Ioan 5:14,15
face după cuvântul tău. Îţi voi
3:12
Cap. 4:29-31;
5:12
10:24Ecl. 1:16
da o inimă înţeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. 13Mai mult, îţi voi da
3:13
Mat. 6:33Efes. 3:20
și ce n-ai cerut: bogăţii
3:13
Cap. 4:21,24;
10:23,25Prov. 3:16
și slavă, așa încât în tot timpul vieţii tale nu va fi niciun împărat ca tine. 14Și, dacă vei umbla în căile Mele, păzind legile și poruncile Mele, cum
3:14
Cap. 15:5.

a făcut David, tatăl tău, îţi voi lungi
3:14
Ps. 91:16Prov. 3:2
zilele.” 15Solomon s-a
3:15
Gen. 41:7
deșteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a întors la Ierusalim și s-a înfăţișat înaintea chivotului legământului Domnului. A adus arderi-de-tot și jertfe de mulţumire și a dat un ospăţ
3:15
Gen. 40:20Est. 1:3Dan. 5:1Marcu 6:21
tuturor slujitorilor lui.

Judecata lui Solomon

16Atunci au venit două femei curve la împărat și s-au înfăţișat

3:16
Num. 27:2
înaintea lui. 17Una din femei a zis: „Rogu-mă, domnul meu, eu și femeia aceasta locuiam în aceeași casă și am născut lângă ea în casă. 18După trei zile, femeia aceasta a născut și ea. Locuiam împreună, niciun străin nu era cu noi în casă, nu eram decât noi amândouă. 19Peste noapte, fiul acestei femei a murit, pentru că se culcase peste el. 20Ea s-a sculat pe la mijlocul nopţii, a luat pe fiul meu de lângă mine, pe când dormea roaba ta, și l-a culcat la sânul ei, iar pe fiul ei, care murise, l-a culcat la sânul meu. 21Dimineaţa, m-am sculat să dau ţâţă copilului, și iată că era mort. M-am uitat cu luare aminte la el dimineaţa, și iată că nu era fiul meu pe care-l născusem.” 22Cealaltă femeie a zis: „Ba nu; fiul meu este cel viu, iar fiul tău e cel mort.” Dar cea dintâi a răspuns: „Ba nicidecum! Fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu.” Așa au vorbit ele înaintea împăratului. 23Împăratul a zis: „Una zice: ‘Fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort.’ Și cealaltă zice: ‘Ba nicidecum! Fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu.’” 24Apoi a adăugat: „Aduceţi-mi o sabie.” Au adus o sabie înaintea împăratului. 25Și împăratul a zis: „Tăiaţi în două copilul cel viu și daţi o jumătate uneia și o jumătate celeilalte.” 26Atunci, femeia al cărei copil era viu a simţit că i
3:26
Gen. 43:30Is. 49:15Ier. 31:20Osea 11:8
se rupe inima pentru copil și a zis împăratului: „Ah, domnul meu, dă-i mai bine ei copilul cel viu și nu-l omorî!” Dar cealaltă a zis: „Să nu fie nici al meu, nici al tău; tăiaţi-l!” 27Și împăratul, luând cuvântul, a zis: „Daţi celei dintâi copilul cel viu și nu-l omorâţi. Ea este mama lui.” 28Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul. Și s-au temut de împărat, căci au văzut că înţelepciunea
3:28
Vers. 9,11,12.

lui Dumnezeu era în el, povăţuindu-l în judecăţile lui.