Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Zidirea Templului

51Hiram

5:1
Vers. 10,18.
2 Cron. 2:3
, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon, căci auzise că fusese uns împărat în locul tatălui său și el iubise
5:1
2 Sam. 5:111 Cron. 14:1Amos 1:9
totdeauna pe David. 2Solomon
5:2
2 Cron. 2:3
a trimis vorbă lui Hiram: 3„Știi că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui, din pricina războaielor
5:3
1 Cron. 22:8
28:3
cu care l-au înconjurat vrăjmașii lui până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui. 4Acum, Domnul Dumnezeul meu mi-a dat odihnă
5:4
Cap. 4:24.
1 Cron. 22:9
din toate părţile; nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri! 5Iată
5:5
2 Cron. 2:4
că am de gând să zidesc o casă Numelui Domnului Dumnezeului meu, cum
5:5
2 Sam. 7:131 Cron. 17:12
22:10
a spus Domnul tatălui meu David, zicând: ‘Fiul tău pe care-l voi pune în locul tău pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă Numelui Meu.’ 6Poruncește acum să se taie pentru mine cedri
5:6
2 Cron. 2:8,10
din Liban. Slujitorii mei vor fi cu ai tăi și-ţi voi plăti simbria slujitorilor tăi așa cum o vei hotărî tu, căci știi că dintre noi nimeni nu se pricepe să taie lemne ca sidonienii.” 7Când a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie și a zis: „Binecuvântat să fie astăzi Domnul, care a dat lui David un fiu înţelept drept căpetenie a acestui mare popor!” 8Și Hiram a trimis răspuns lui Solomon: „Am auzit ce ai trimis să mi se spună. Voi face tot ce vei vrea în ce privește lemnele de cedru și lemnele de chiparos. 9Slujitorii mei le vor coborî din Liban la mare și
5:9
2 Cron. 2:16
le voi trimite pe mare în plute, până la locul pe care mi-l vei arăta: acolo voi pune să le dezlege și le vei lua. Ceea ce cer în schimb este să trimiţi merinde
5:9
Ezra 3:7Ezec. 27:17Fapte 12:20
casei mele.” 10Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos cât a voit. 11Și Solomon
5:11
2 Cron. 2:10
a dat lui Hiram douăzeci de mii de cori de grâu pentru hrana casei lui și douăzeci de cori de untdelemn curat; iată ce a dat Solomon în fiecare an lui Hiram. 12Domnul a dat înţelepciune lui Solomon, cum
5:12
Cap. 3:12.

îi făgăduise. Între Hiram și Solomon a fost pace și au făcut legământ împreună. 13Împăratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoadă, în număr de treizeci de mii. 14I-a trimis în Liban, câte zece mii pe lună, cu schimbul; o lună erau în Liban și două luni erau acasă. Adoniram era mai-mare peste
5:14
Cap. 4:6.

oamenii de corvoadă. 15Solomon
5:15
Cap. 9:21.
2 Cron. 2:17,18
mai avea șaptezeci de mii de oameni care purtau poverile și optzeci de mii care tăiau pietrele în munţi, 16afară de căpeteniile, în număr de trei mii trei sute, puse de Solomon peste lucrări și însărcinate cu privegherea lucrătorilor. 17Împăratul a poruncit să se scoată pietre mari și măreţe, cioplite
5:17
1 Cron. 22:2
pentru temeliile casei. 18Lucrătorii lui Solomon, ai lui Hiram și ghibliţii le-au cioplit și au pregătit lemnele și pietrele pentru zidirea casei.