Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Zidirea Templului

51Hiram

5:1
Vers. 10,18.
, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon, căci auzise că fusese uns împărat în locul tatălui său și el iubise
5:1
2 Sam. 5:111 Cron. 14:1Amos 1:9
totdeauna pe David. 2Solomon
5:2
2 Cron. 2:3
a trimis vorbă lui Hiram: 3„Știi că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui, din pricina războaielor
5:3
1 Cron. 22:8
28:3
cu care l-au înconjurat vrăjmașii lui până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui. 4Acum, Domnul Dumnezeul meu mi-a dat odihnă
5:4
Cap. 4:24.
din toate părţile; nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri! 5Iată
5:5
2 Cron. 2:4
că am de gând să zidesc o casă Numelui Domnului Dumnezeului meu, cum
5:5
2 Sam. 7:131 Cron. 17:12
22:10
a spus Domnul tatălui meu David, zicând: ‘Fiul tău pe care-l voi pune în locul tău pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă Numelui Meu.’ 6Poruncește acum să se taie pentru mine cedri
5:6
2 Cron. 2:8,10
din Liban. Slujitorii mei vor fi cu ai tăi și-ţi voi plăti simbria slujitorilor tăi așa cum o vei hotărî tu, căci știi că dintre noi nimeni nu se pricepe să taie lemne ca sidonienii.” 7Când a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie și a zis: „Binecuvântat să fie astăzi Domnul, care a dat lui David un fiu înţelept drept căpetenie a acestui mare popor!” 8Și Hiram a trimis răspuns lui Solomon: „Am auzit ce ai trimis să mi se spună. Voi face tot ce vei vrea în ce privește lemnele de cedru și lemnele de chiparos. 9Slujitorii mei le vor coborî din Liban la mare și
5:9
2 Cron. 2:16
le voi trimite pe mare în plute, până la locul pe care mi-l vei arăta: acolo voi pune să le dezlege și le vei lua. Ceea ce cer în schimb este să trimiţi merinde
5:9
Ezra 3:7Ezec. 27:17Fapte 12:20
casei mele.” 10Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos cât a voit. 11Și Solomon
5:11
2 Cron. 2:10
a dat lui Hiram douăzeci de mii de cori de grâu pentru hrana casei lui și douăzeci de cori de untdelemn curat; iată ce a dat Solomon în fiecare an lui Hiram. 12Domnul a dat înţelepciune lui Solomon, cum
5:12
Cap. 3:12.
îi făgăduise. Între Hiram și Solomon a fost pace și au făcut legământ împreună. 13Împăratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoadă, în număr de treizeci de mii. 14I-a trimis în Liban, câte zece mii pe lună, cu schimbul; o lună erau în Liban și două luni erau acasă. Adoniram era mai-mare peste
5:14
Cap. 4:6.
oamenii de corvoadă. 15Solomon
5:15
Cap. 9:21.
mai avea șaptezeci de mii de oameni care purtau poverile și optzeci de mii care tăiau pietrele în munţi, 16afară de căpeteniile, în număr de trei mii trei sute, puse de Solomon peste lucrări și însărcinate cu privegherea lucrătorilor. 17Împăratul a poruncit să se scoată pietre mari și măreţe, cioplite
5:17
1 Cron. 22:2
pentru temeliile casei. 18Lucrătorii lui Solomon, ai lui Hiram și ghibliţii le-au cioplit și au pregătit lemnele și pietrele pentru zidirea casei.

6

Zidirea Templului

61În

6:1
2 Cron. 3:1,2
al patru sute optzecilea an după ieșirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Solomon a
6:1
Fapte 7:47
zidit Casa Domnului, în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua. 2Casa
6:2
Ezec. 41:1
pe care a zidit-o împăratul Solomon Domnului era lungă de șaizeci de coţi, lată de douăzeci și înaltă de treizeci. 3Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de douăzeci de coţi în lăţimea casei și zece coţi lărgime în faţa casei. 4Împăratul a făcut casei ferestre
6:4
Ezec. 40:16
41:16
largi înăuntru și strâmte afară. 5A zidit, lipite de zidul casei, mai multe rânduri
6:5
Ezec. 41:6
de odăi, unul peste altul, de jur împrejur, care înconjurau zidurile casei, Templul
6:5
Vers. 16,19-21,31.
și Sfântul Locaș, și a făcut astfel odăi lăturalnice de jur împrejur. 6Catul de jos era lat de cinci coţi, cel de la mijloc de șase coţi, iar al treilea de șapte coţi, căci pe partea de afară a casei a făcut arcade strâmte împrejur, ca grinzile să nu fie prinse în zidurile casei. 7Când s-a zidit casa
6:7
Deut. 27:5,6
, s-au întrebuinţat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, așa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. 8Intrarea odăilor din catul de jos era în partea dreaptă a casei; în catul de la mijloc te suiai pe o scară cotită și, tot așa, de la catul de mijloc, la al treilea. 9După ce a isprăvit
6:9
Vers. 14,38.
de zidit casa, Solomon a acoperit-o cu scânduri și cu grinzi de cedru. 10A făcut de cinci coţi de înalte fiecare din caturile dimprejurul întregii case și le-a legat de casă prin lemne de cedru. 11Domnul a vorbit lui Solomon și i-a zis: 12„Tu zidești casa aceasta! Dacă vei
6:12
Cap. 2:4;
umbla după legile Mele, dacă vei împlini orânduirile Mele, dacă vei păzi și vei urma toate poruncile Mele, voi împlini faţă de tine făgăduinţa
6:12
2 Sam. 7:131 Cron. 22:10
pe care am făcut-o tatălui tău, David: 13voi
6:13
Exod 25:8Lev. 26:112 Cor. 6:16Apoc. 21:3
locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi
6:13
Deut. 31:6
pe poporul Meu Israel.” 14După ce a isprăvit
6:14
Vers. 38.
de zidit casa, 15Solomon i-a îmbrăcat zidurile pe dinăuntru cu scânduri de cedru, de la pardoseală până la tavan, a îmbrăcat astfel în lemn partea dinăuntru și a acoperit pardoseala casei cu scânduri de chiparos. 16A îmbrăcat cu scânduri de cedru cei douăzeci de coţi ai fundului casei, de la pardoseală până în creștetul zidurilor, și a păstrat locul acesta, ca să facă din el Sfânta Sfintelor
6:16
Exod 26:33Lev. 16:22 Cron. 3:8Ezec. 45:3Evr. 9:3
, Locul Preasfânt. 17Cei patruzeci de coţi de dinainte alcătuiau Casa, adică Templul. 18Lemnul de cedru dinăuntru avea săpături de colocinţi și flori deschise; totul era de cedru, nu se vedea nicio piatră. 19Solomon a pregătit Locul Preasfânt înăuntru, în mijlocul casei, ca să așeze acolo chivotul legământului Domnului. 20Locul Preasfânt avea douăzeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime și douăzeci de coţi înălţime. Solomon l-a căptușit cu aur curat. A făcut înaintea Locului Preasfânt un altar de lemn de cedru și l-a acoperit cu aur. 21Partea dinăuntru a casei a căptușit-o cu aur și a prins perdeaua dinăuntru în lănţișoare de aur înaintea Locului Preasfânt, pe care l-a acoperit cu aur. 22A căptușit toată casa cu aur, casa întreagă, și a acoperit cu aur tot altarul
6:22
Exod 30:1,3,6
care era înaintea Locului Preasfânt. 23În Locul Preasfânt a făcut
6:23
Exod 37:7-92 Cron. 3:10-12
doi heruvimi de lemn de măslin sălbatic, înalţi de zece coţi. 24Fiecare din cele două aripi ale unuia din heruvimi avea cinci coţi, ceea ce făcea zece coţi de la capătul uneia din aripile lui până la capătul celeilalte. 25Al doilea heruvim avea tot zece coţi. Măsura și chipul erau aceleași pentru amândoi heruvimii. 26Înălţimea fiecăruia din cei doi heruvimi era de zece coţi. 27Solomon a așezat heruvimii în mijlocul casei, în partea dinăuntru. Aripile lor erau întinse
6:27
Exod 25:20
37:92 Cron. 5:8
; aripa celui dintâi atingea un zid și aripa celui de al doilea atingea celălalt zid, iar celelalte aripi ale lor se întâlneau la capete, în mijlocul casei. 28Solomon a acoperit și heruvimii cu aur. 29Pe toate zidurile casei de jur împrejur, în partea din fund și în faţă, a pus să sape chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise. 30A acoperit pardoseala casei cu aur, în partea din fund și în faţă. 31La intrarea Locului Preasfânt a făcut două uși din lemn de măslin sălbatic; pragul de sus și ușorii ușilor erau în cinci muchii. 32Cele două uși erau făcute din lemn de măslin sălbatic. A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur, a întins aurul și peste heruvimi, și peste finici. 33A făcut, de asemenea, pentru poarta Templului niște ușori de lemn de măslin sălbatic, în patru muchii, 34și cu două uși de lemn de chiparos; fiecare
6:34
Ezec. 41:23,24,25
ușă era făcută din două scânduri despărţite. 35A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur, pe care l-a întins pe săpătura de chipuri. 36A zidit și curtea dinăuntru din trei rânduri de pietre cioplite și dintr-un rând de grinzi de cedru. 37În anul al
6:37
Vers. 1.
patrulea, în luna Ziv, s-au pus temeliile Casei Domnului 38și în anul al unsprezecelea, în luna Bul, care este a opta lună, casa a fost isprăvită în toate părţile ei și așa cum trebuia să fie. În timp de șapte
6:38
Vers. 1.
ani a zidit-o Solomon.

7

Zidirea casei lui Solomon

71Solomon și-a mai zidit și casa lui și a ţinut treisprezece

7:1
Cap. 9:10.
ani până când a isprăvit-o de tot. 2A zidit mai întâi casa din pădurea Libanului: lungă de o sută de coţi, lată de cincizeci de coţi și înaltă de treizeci de coţi. Se sprijinea pe patru rânduri de stâlpi de cedru și pe stâlpi erau grinzi de cedru. 3A acoperit cu cedru odăile care erau sprijinite de stâlpi și care erau în număr de patruzeci și cinci, câte cincisprezece de fiecare cat. 4Erau trei caturi și fiecare din ele avea ferestrele faţă în faţă. 5Toate ușile și toţi ușorii erau din bârne în patru muchii și, la fiecare din cele trei caturi, ușile erau faţă în faţă. 6A făcut un pridvor de stâlpi, lung de cincizeci de coţi și lat de treizeci de coţi, și un alt pridvor înainte cu stâlpi și trepte în faţă. 7A făcut pridvorul scaunului de domnie, unde judeca, pridvorul judecăţii, și l-a acoperit cu cedru, de la pardoseală până în tavan. 8Casa lui de locuit a fost zidită în același fel, într-o altă curte, în dosul pridvorului. Și a făcut o casă la fel cu pridvorul acesta pentru fata lui Faraon pe care
7:8
Cap. 3:1.
o luase de nevastă. 9Pentru toate aceste clădiri a întrebuinţat pietre minunate, cioplite după măsură, ferestruite cu fierăstrăul înăuntru și în afară, și aceasta din temelii până la streașină și afară până la curtea cea mare. 10Temeliile erau de pietre foarte de preţ și mari, pietre de zece coţi și pietre de opt coţi. 11Deasupra erau iarăși pietre foarte de preţ, tăiate după măsură, și lemn de cedru. 12Curtea cea mare avea de jur împrejurul ei trei șiruri de pietre cioplite și un șir de bârne de cedru, ca și curtea dinăuntru a Casei Domnului și
7:12
Ioan 10:23Fapte 3:11
ca și pridvorul casei.

Cei doi stâlpi de aramă

13Împăratul Solomon a trimis și a adus din Tir pe Hiram

7:13
2 Cron. 4:11
, 14fiul
7:14
2 Cron. 2:14
unei văduve din seminţia lui Neftali și al unui tată
7:14
2 Cron. 4:16
din Tir, care lucra în aramă. Hiram era plin
7:14
Exod 31:3
36:1
de înţelepciune, de pricepere și de știinţă în săvârșirea oricărei lucrări de aramă. El a venit la împăratul Solomon și i-a făcut toate lucrările. 15A turnat cei doi
7:15
2 Împ. 25:172 Cron. 3:15
4:12Ier. 52:21
stâlpi de aramă. Cel dintâi avea optsprezece coţi în înălţime și un fir de doisprezece coţi măsura grosimea celui de al doilea. 16A turnat două coperișuri de aramă, ca să le pună pe vârfurile stâlpilor; cel dintâi era înalt de cinci coţi și al doilea era înalt de cinci coţi. 17A mai făcut niște împletituri în chip de reţea, niște ciucuri făcuţi cu lănţișoare, pentru coperișurile de pe vârful stâlpilor, șapte pentru coperișul dintâi și șapte pentru coperișul al doilea. 18A făcut câte două șiruri de rodii împrejurul uneia din reţele ca să acopere coperișul de pe vârful unuia din stâlpi; tot așa a făcut și pentru al doilea. 19Coperișurile de pe vârful stâlpilor, în pridvor, erau lucrate așa de parcă erau niște crini și aveau patru coţi. 20Coperișurile de pe cei doi stâlpi erau înconjurate de două sute
7:20
2 Cron. 3:16
4:13Ier. 52:23
de rodii sus, lângă umflătura care era peste reţea, de asemenea erau două sute de rodii înșirate în jurul celui de al doilea coperiș. 21A așezat
7:21
2 Cron. 3:17
stâlpii în pridvorul
7:21
Cap. 6:3.
Templului: a așezat stâlpul din dreapta și l-a numit Iachin, apoi a așezat stâlpul din stânga și l-a numit Boaz. 22În vârful stâlpilor era o lucrătură în chip de crini. Astfel s-a isprăvit lucrarea stâlpilor.

Marea de aramă, lighenele de aramă

23A făcut marea

7:23
2 Împ. 25:132 Cron. 4:2Ier. 52:17
turnată din aramă. Avea zece coţi de la o margine până la cealaltă, era rotundă de tot, înaltă de cinci coţi și, de jur împrejur, se putea măsura cu un fir de treizeci de coţi. 24Sub buza ei erau săpaţi niște colocinţi, câte zece la fiecare cot, de jur
7:24
2 Cron. 4:3
împrejurul mării; colocinţii, așezaţi pe două rânduri, erau turnaţi împreună cu ea dintr-o singură bucată. 25Era așezată pe doisprezece boi
7:25
2 Cron. 4:4,5Ier. 52:20
, din care trei întorși spre miazănoapte, trei întorși spre apus, trei întorși spre miazăzi și trei întorși spre răsărit; marea era deasupra lor și toată partea dinapoi a trupurilor lor era înăuntru. 26Grosimea ei era de un lat de mână și marginea ei era ca marginea unui potir, făcută ca floarea crinului. Avea o încăpere de două
7:26
2 Cron. 4:5
mii de vedre. 27A mai făcut zece temelii de aramă. Fiecare temelie era lungă de patru coţi, lată de patru coţi și înaltă de trei coţi. 28Iată cum erau temeliile acestea. Erau făcute din tăblii, legate la colţuri cu încheieturi. 29Pe tăbliile dintre încheieturi erau niște lei, boi și heruvimi și, pe încheieturi, deasupra și dedesubtul leilor și boilor, erau niște împletituri care atârnau în chip de ciucuri. 30Fiecare temelie avea patru roţi de aramă, cu osii de aramă; și la cele patru colţuri erau niște poliţe turnate sub lighean și lângă ciucuri. 31Gura temeliei dinăuntrul coperișului până sus era de un cot; gura aceasta era rotundă, ca pentru lucrările de felul acesta, și era lată de un cot și jumătate; avea și săpături. Tăbliile erau în patru muchii, nu rotunde. 32Cele patru roţi erau sub tăblii și osiile roţilor erau prinse de temelie; fiecare era înaltă de un cot și jumătate. 33Roţile erau făcute ca ale unui car. Osiile, obezile, spiţele și butucii lor erau toate turnate. 34La cele patru colţuri ale fiecărei temelii erau niște poliţe dintr-o bucată cu temelia. 35Partea de sus a temeliei se sfârșea cu un cerc înalt de o jumătate de cot și își avea proptelele cu tăbliile ei făcute dintr-o bucată cu ea. 36Pe plăcile proptelelor și pe tăblii a săpat heruvimi, lei și finici, după locurile goale, și ciucuri de jur împrejur. 37Așa a făcut cele zece temelii; turnătura, măsura și chipul erau la fel pentru toate. 38A mai
7:38
2 Cron. 4:6
făcut zece lighene de aramă. Fiecare lighean avea o încăpere de patruzeci de baţi, fiecare lighean avea patru coţi, fiecare lighean era pe câte una din cele zece temelii. 39A pus cinci temelii pe partea dreaptă a casei și cinci temelii pe partea stângă a casei, iar marea de aramă a pus-o în partea dreaptă a casei la miazăzi-răsărit. 40Hiram a făcut cenușarele, lopeţile și lighenele.

Sfârșitul lucrării

Așa a sfârșit Hiram toată lucrarea pe care i-o dăduse împăratul Solomon s-o facă pentru Casa Domnului: 41doi stâlpi, cu cele două coperișuri și cu cununile lor de pe vârful stâlpilor; cele două reţele

7:41
Vers. 17,18.
ca să acopere cele două cununi ale coperișurilor de pe vârful stâlpilor; 42cele patru sute de rodii pentru cele două reţele, câte două rânduri de rodii de fiecare reţea, ca să acopere cele două cununi ale coperișurilor de pe vârful stâlpilor; 43cele zece temelii și cele zece lighene de pe temelii; 44marea și cei doisprezece boi de sub mare; 45cenușarele
7:45
Exod 27:32 Cron. 4:16
, lopeţile și lighenele. Toate aceste unelte pe care le-a dat împăratul Solomon lui Hiram să le facă pentru Casa Domnului erau de aramă lustruită. 46Împăratul a pus să le toarne în câmpia
7:46
2 Cron. 4:17
Iordanului, într-un pământ humos, între Sucot
7:46
Gen. 33:17
și Ţartan
7:46
Ios. 3:16
. 47Solomon a lăsat toate aceste unelte necântărite, căci erau foarte multe, și greutatea aramei nu se putea socoti. 48Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa Domnului: altarul
7:48
Exod 37:25
de aur; masa
7:48
Exod 37:10
de aur, unde se puneau pâinile
7:48
Exod 25:30Lev. 24:5-8
pentru punerea înaintea Domnului; 49sfeșnicele de aur curat, cinci la dreapta și cinci la stânga, înaintea Locului Preasfânt, cu florile, candelele și mucările de aur; 50lighenele, cuţitele, potirele, ceștile și căţuile de aur curat și ţâţânile de aur curat pentru ușa dinăuntrul casei, la intrarea în Locul Preasfânt, și pentru ușa casei de la intrarea Templului. 51Astfel s-a isprăvit toată lucrarea pe care a făcut-o împăratul Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul și uneltele pe care le hărăzise
7:51
2 Sam. 8:112 Cron. 5:1
tatăl său David și le-a pus în vistieriile Casei Domnului.