Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Zidirea Templului

61În

6:1
2 Cron. 3:1,2
al patru sute optzecilea an după ieșirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Solomon a
6:1
Fapte 7:47
zidit Casa Domnului, în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua. 2Casa
6:2
Ezec. 41:1
pe care a zidit-o împăratul Solomon Domnului era lungă de șaizeci de coţi, lată de douăzeci și înaltă de treizeci. 3Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de douăzeci de coţi în lăţimea casei și zece coţi lărgime în faţa casei. 4Împăratul a făcut casei ferestre
6:4
Ezec. 40:16
41:16
largi înăuntru și strâmte afară. 5A zidit, lipite de zidul casei, mai multe rânduri
6:5
Ezec. 41:6
de odăi, unul peste altul, de jur împrejur, care înconjurau zidurile casei, Templul
6:5
Vers. 16,19-21,31.

și Sfântul Locaș, și a făcut astfel odăi lăturalnice de jur împrejur. 6Catul de jos era lat de cinci coţi, cel de la mijloc de șase coţi, iar al treilea de șapte coţi, căci pe partea de afară a casei a făcut arcade strâmte împrejur, ca grinzile să nu fie prinse în zidurile casei. 7Când s-a zidit casa
6:7
Deut. 27:5,6
, s-au întrebuinţat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, așa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. 8Intrarea odăilor din catul de jos era în partea dreaptă a casei; în catul de la mijloc te suiai pe o scară cotită și, tot așa, de la catul de mijloc, la al treilea. 9După ce a isprăvit
6:9
Vers. 14,38.

de zidit casa, Solomon a acoperit-o cu scânduri și cu grinzi de cedru. 10A făcut de cinci coţi de înalte fiecare din caturile dimprejurul întregii case și le-a legat de casă prin lemne de cedru. 11Domnul a vorbit lui Solomon și i-a zis: 12„Tu zidești casa aceasta! Dacă vei
6:12
Cap. 2:4;
9:4
umbla după legile Mele, dacă vei împlini orânduirile Mele, dacă vei păzi și vei urma toate poruncile Mele, voi împlini faţă de tine făgăduinţa
6:12
2 Sam. 7:131 Cron. 22:10
pe care am făcut-o tatălui tău, David: 13voi
6:13
Exod 25:8Lev. 26:112 Cor. 6:16Apoc. 21:3
locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi
6:13
Deut. 31:6
pe poporul Meu Israel.” 14După ce a isprăvit
6:14
Vers. 38.

de zidit casa, 15Solomon i-a îmbrăcat zidurile pe dinăuntru cu scânduri de cedru, de la pardoseală până la tavan, a îmbrăcat astfel în lemn partea dinăuntru și a acoperit pardoseala casei cu scânduri de chiparos. 16A îmbrăcat cu scânduri de cedru cei douăzeci de coţi ai fundului casei, de la pardoseală până în creștetul zidurilor, și a păstrat locul acesta, ca să facă din el Sfânta Sfintelor
6:16
Exod 26:33Lev. 16:22 Cron. 3:8Ezec. 45:3Evr. 9:3
, Locul Preasfânt. 17Cei patruzeci de coţi de dinainte alcătuiau Casa, adică Templul. 18Lemnul de cedru dinăuntru avea săpături de colocinţi și flori deschise; totul era de cedru, nu se vedea nicio piatră. 19Solomon a pregătit Locul Preasfânt înăuntru, în mijlocul casei, ca să așeze acolo chivotul legământului Domnului. 20Locul Preasfânt avea douăzeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime și douăzeci de coţi înălţime. Solomon l-a căptușit cu aur curat. A făcut înaintea Locului Preasfânt un altar de lemn de cedru și l-a acoperit cu aur. 21Partea dinăuntru a casei a căptușit-o cu aur și a prins perdeaua dinăuntru în lănţișoare de aur înaintea Locului Preasfânt, pe care l-a acoperit cu aur. 22A căptușit toată casa cu aur, casa întreagă, și a acoperit cu aur tot altarul
6:22
Exod 30:1,3,6
care era înaintea Locului Preasfânt. 23În Locul Preasfânt a făcut
6:23
Exod 37:7-92 Cron. 3:10-12
doi heruvimi de lemn de măslin sălbatic, înalţi de zece coţi. 24Fiecare din cele două aripi ale unuia din heruvimi avea cinci coţi, ceea ce făcea zece coţi de la capătul uneia din aripile lui până la capătul celeilalte. 25Al doilea heruvim avea tot zece coţi. Măsura și chipul erau aceleași pentru amândoi heruvimii. 26Înălţimea fiecăruia din cei doi heruvimi era de zece coţi. 27Solomon a așezat heruvimii în mijlocul casei, în partea dinăuntru. Aripile lor erau întinse
6:27
Exod 25:20
37:92 Cron. 5:8
; aripa celui dintâi atingea un zid și aripa celui de al doilea atingea celălalt zid, iar celelalte aripi ale lor se întâlneau la capete, în mijlocul casei. 28Solomon a acoperit și heruvimii cu aur. 29Pe toate zidurile casei de jur împrejur, în partea din fund și în faţă, a pus să sape chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise. 30A acoperit pardoseala casei cu aur, în partea din fund și în faţă. 31La intrarea Locului Preasfânt a făcut două uși din lemn de măslin sălbatic; pragul de sus și ușorii ușilor erau în cinci muchii. 32Cele două uși erau făcute din lemn de măslin sălbatic. A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur, a întins aurul și peste heruvimi, și peste finici. 33A făcut, de asemenea, pentru poarta Templului niște ușori de lemn de măslin sălbatic, în patru muchii, 34și cu două uși de lemn de chiparos; fiecare
6:34
Ezec. 41:23,24,25
ușă era făcută din două scânduri despărţite. 35A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur, pe care l-a întins pe săpătura de chipuri. 36A zidit și curtea dinăuntru din trei rânduri de pietre cioplite și dintr-un rând de grinzi de cedru. 37În anul al
6:37
Vers. 1.

patrulea, în luna Ziv, s-au pus temeliile Casei Domnului 38și în anul al unsprezecelea, în luna Bul, care este a opta lună, casa a fost isprăvită în toate părţile ei și așa cum trebuia să fie. În timp de șapte
6:38
Vers. 1.

ani a zidit-o Solomon.