Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Dumnezeu Se arată a doua oară

91Când a isprăvit

9:1
2 Cron. 7:11
Solomon de zidit Casa Domnului, casa
9:1
Cap. 7:1.

împăratului și tot
9:1
2 Cron. 8:6
ce a găsit cu cale să facă, 2Domnul S-a arătat a doua oară lui Solomon, cum i Se arătase la
9:2
Cap. 3:5.

Gabaon. 3Și Domnul i-a zis: „Îţi
9:3
2 Împ. 20:5Ps. 10:17
ascult rugăciunea și cererea pe care Mi-ai făcut-o, sfinţesc casa aceasta pe care ai zidit-o ca
9:3
Cap. 8:29.

să pui în ea pentru totdeauna Numele Meu, și ochii
9:3
Deut. 11:12
Mei și inima Mea vor fi acolo pe vecie. 4Și tu, dacă vei umbla
9:4
Gen. 17:1
înaintea Mea cum
9:4
Cap. 11:4,6,38;
14:8
15:5
a umblat tatăl tău, David, cu inimă curată și cu neprihănire, făcând tot ce ţi-am poruncit, dacă vei păzi legile și poruncile Mele, 5voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei tale în Israel, cum
9:5
2 Sam. 7:12,166:121 Cron. 22:10Ps. 132:12
am spus tatălui tău, David, când am zis: ‘Nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel.’ 6Dar
9:6
2 Sam. 7:142 Cron. 7:19,20Ps. 89:30
, dacă vă veţi abate de la Mine voi și fiii voștri, dacă nu veţi păzi poruncile Mele și legile Mele pe care vi le-am dat și dacă vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei și să vă închinaţi înaintea lor, 7voi
9:7
Deut. 4:262 Împ. 17:33
25:21
nimici pe Israel din ţara pe care i-am dat-o, voi lepăda de la Mine casa pe care am sfinţit-o Numelui
9:7
Ier. 7:14
Meu, și Israel va ajunge de râs
9:7
Deut. 28:37Ps. 44:14
și de pomină printre toate popoarele. 8Și oricât de înaltă este casa
9:8
2 Cron. 7:21
aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va fluiera. Și va zice: ‘Pentru ce
9:8
Deut. 29:24-26Ier. 22:8,9
a făcut Domnul așa ţării acesteia și casei acesteia?’ 9Și i se va răspunde: ‘Pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinţii lor din ţara Egiptului, pentru că s-au alipit de alţi dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit, de aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele.’”

Cetăţile zidite de Solomon

10După douăzeci

9:10
Cap. 6:37,38;
7:11 Cron. 8:1
de ani, Solomon zidise cele două case: Casa Domnului și casa împăratului. 11Atunci, fiindcă Hiram
9:11
2 Cron. 8:2
, împăratul Tirului, dăduse lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos și aur cât a voit, împăratul Solomon a dat lui Hiram douăzeci de cetăţi în ţara Galileii. 12Hiram a ieșit din Tir să vadă cetăţile pe care i le dădea Solomon. Dar nu i-au plăcut 13și a zis: „Ce cetăţi mi-ai dat, frate?” Și le-a numit
9:13
Ios. 19:27
Ţara Cabul, nume pe care l-au păstrat până în ziua de azi. 14Hiram trimisese împăratului o sută douăzeci de talanţi de aur. 15Iată cum stau lucrurile cu privire la oamenii de corvoadă
9:15
Cap. 5:13.

pe care i-a luat împăratul Solomon pentru zidirea Casei Domnului și a casei sale Milo
9:15
Vers. 24.
2 Sam. 5:9
și a zidului Ierusalimului, Haţorului
9:15
Ios. 19:36
, Meghidoului
9:15
Ios. 17:11
și Ghezerului
9:15
Ios. 16:10Jud. 1:29
. 16Faraon, împăratul Egiptului, venise și cucerise Ghezerul, îi dăduse foc și omorâse pe canaaniţii
9:16
Ios. 16:10
care locuiau în cetate. Apoi, îl dăduse de zestre fetei lui, nevasta lui Solomon. 17Și Solomon a zidit Ghezerul, Bet-Horonul
9:17
Ios. 16:3
21:222 Cron. 8:5
de jos, 18Baalatul
9:18
Ios. 19:442 Cron. 8:4,6
și Tadmorul în pustia ţării, 19toate cetăţile slujindu-i ca magazii și fiind ale lui: cetăţile pentru
9:19
Cap. 4:26.

care, cetăţile pentru călărime și tot ce a găsit cu
9:19
Vers. 1.

cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban și în toată ţara peste care împărăţea. 20Iar
9:20
2 Cron. 8:7
pe tot poporul care mai rămăsese din amoriţi, hetiţi, fereziţi, heviţi și iebusiţi, nefăcând parte din copiii lui Israel, 21pe urmașii lor care mai rămăseseră
9:21
Jud. 1:21,27,29
3:1
după ei în ţară și pe care
9:21
Ios. 15:63
17:12
copiii lui Israel nu-i putuseră nimici cu desăvârșire, Solomon i-a luat
9:21
Jud. 1:28
ca robi de corvoadă
9:21
Gen. 9:25,26Ezra 2:55,58Neem. 7:57
11:3
, și așa au fost până în ziua de astăzi. 22Dar Solomon n-a întrebuinţat ca robi
9:22
Lev. 25:39
de corvoadă pe copiii lui Israel, căci ei erau oameni de război, slujitorii lui, căpeteniile lui, căpitanii lui, cârmuitorii carelor și călărimii lui. 23Căpeteniile puse de Solomon peste lucrări erau în număr de cinci sute cincizeci
9:23
2 Cron. 8:10
, însărcinaţi să privegheze pe lucrători. 24Fata
9:24
Cap. 3:1.
2 Cron. 8:11
lui Faraon s-a suit din cetatea lui David în casa
9:24
Cap. 7:8.
2 Sam. 5:9
ei, pe care i-o zidise Solomon. Atunci a zidit el Milo
9:24
Cap. 11:2.
2 Cron. 32:5
. 25Solomon aducea
9:25
2 Cron. 8:12,13,16
de trei ori pe an arderi-de-tot și jertfe de mulţumire pe altarul pe care-l zidise Domnului și ardea tămâie pe cel care era înaintea Domnului. Și a isprăvit astfel casa. 26Împăratul
9:26
2 Cron. 8:17,18
Solomon a mai făcut și corăbii la Eţion-Gheber
9:26
Num. 33:35Deut. 2:8
, lângă Elot, pe ţărmurile Mării Roșii, în ţara Edomului. 27Și Hiram
9:27
Cap. 10:11.

a trimis cu aceste corăbii, la slujitorii lui Solomon, pe înșiși slujitorii lui, marinari care cunoșteau marea. 28S-au dus la Ofir
9:28
Iov 22:24
și au luat de acolo aur, patru sute douăzeci de talanţi, pe care i-au adus împăratului Solomon.