Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Tot astfel, nevestelor

3:1
1 Cor. 14:34Efes. 5:22Col. 3:18Tit 2:5
, fiţi supuse și voi bărbaţilor voștri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câștigaţi fără cuvânt
3:1
1 Cor. 7:16
, prin purtarea
3:1
Mat. 18:151 Cor. 9:19-22
nevestelor lor, 2când vă vor vedea
3:2
Cap. 2:12.

felul vostru de trai: curat și în temere. 3Podoaba
3:3
1 Tim. 2:9Tit 2:3
voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, 4ci să fie omul
3:4
Ps. 45:13Rom. 2:29
7:222 Cor. 4:16
ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. 5Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaţilor lor; 6ca Sara, care asculta pe Avraam și-l numea
3:6
Gen. 18:12
„domnul ei”. Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva. 7Bărbaţilor, purtaţi-vă și voi
3:7
1 Cor. 7:3Efes. 5:25Col. 3:19
, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca
3:7
1 Cor. 12:231 Tes. 4:4
unui vas mai slab, ca
3:7
Iov 42:8Mat. 5:23,24
18:19
unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. 8Încolo, toţi
3:8
Rom. 12:16
15:5Filip. 3:16
să fiţi cu aceleași gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii
3:8
Rom. 12:10Evr. 13:1
, miloși
3:8
Efes. 4:32Col. 3:12
, smeriţi. 9Nu întoarceţi
3:9
Prov. 17:13
20:22Mat. 5:39Rom. 12:14,171 Cor. 4:121 Tes. 5:15
rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să
3:9
Mat. 25:34
moșteniţi binecuvântarea. 10„Căci cine
3:10
Ps. 34:12
iubește viaţa și vrea să vadă zile bune să-și
3:10
Iac. 1:26Apoc. 14:5
înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. 11Să se depărteze
3:11
Ps. 37:27Is. 1:16,173 Ioan 11
de rău și să facă binele, să
3:11
Rom. 12:18
14:19Evr. 12:14
caute pacea și s-o urmărească. 12Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi și
3:12
Ioan 9:31Iac. 5:16
urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.” 13Și
3:13
Prov. 16:7Rom. 8:28
cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine? 14Chiar
3:14
Mat. 5:10-12Iac. 1:124:14
dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi
3:14
Is. 8:12,13Ier. 1:8Ioan 14:1,27
nicio teamă de ei și nu vă tulburaţi! 15Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata
3:15
Ps. 119:46Fapte 4:8Col. 4:62 Tim. 2:25
să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe și teamă, 16având
3:16
Evr. 13:18
un cuget curat, pentru ca
3:16
Tit 2:8
cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. 17Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele decât pentru că faceţi răul! 18Hristos, de asemenea, a suferit o dată
3:18
Rom. 5:6Evr. 9:26,284:1
pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât
3:18
2 Cor. 13:4
în trup
3:18
Col. 1:21,22
, dar a fost înviat
3:18
Rom. 1:4
8:11
în duh, 19în care S-a dus să propovăduiască
3:19
Cap. 1:12;
4:6
duhurilor din
3:19
Is. 42:7
49:9
61:1
închisoare, 20care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare
3:20
Gen. 6:3,5,13
, în zilele lui Noe, când se făcea corabia
3:20
Evr. 11:7
în
3:20
Gen. 7:7
8:182 Pet. 2:5
care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume opt. 21Icoana
3:21
Efes. 5:26
aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile
3:21
Tit 3:5
trupești, ci
3:21
Rom. 10:10
mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea
3:21
Cap. 1:3.

lui Isus Hristos, 22care
3:22
Ps. 110:1Rom. 8:34Efes. 1:20Col. 3:1Evr. 1:3
stă la dreapta lui Dumnezeu după ce S-a înălţat la cer și Și-a supus
3:22
Rom. 8:381 Cor. 15:24Efes. 1:21
îngerii, stăpânirile și puterile.