Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41Astfel dar, fiindcă Hristos

4:1
Cap. 3:18.

a pătimit în trup, înarmaţi-vă și voi cu același fel de gândire. Căci Cel
4:1
Rom. 6:2,7Gal. 5:24Col. 3:3,5
ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul; 2pentru ca
4:2
Rom. 14:7
, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască
4:2
Gal. 2:20
după poftele oamenilor, ci
4:2
Ioan 1:13Rom. 6:112 Cor. 5:15Iac. 1:18
după voia lui Dumnezeu. 3Ajunge
4:3
Ezec. 44:6
45:9Fapte 17:30
, în adevăr, că în trecut aţi
4:3
Efes. 2:2
4:171 Tes. 4:5Tit 3:3
făcut voia neamurilor și aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. 4De aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc
4:4
Fapte 13:45
18:6
. 5Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să
4:5
Fapte 10:42
17:31Rom. 14:10,121 Cor. 15:51,522 Tim. 4:1Iac. 5:9
judece viii și morţii. 6Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită
4:6
Cap. 3:19.

Evanghelia și celor morţi, pentru ca să fie judecaţi ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. 7Sfârșitul
4:7
Mat. 24:13,14Rom. 13:12Filip. 4:5Evr. 10:25Iac. 5:82 Pet. 3:9,111 Ioan 2:18
tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi
4:7
Mat. 26:41Luca 21:34Col. 4:2
înţelepţi dar și vegheaţi în vederea rugăciunii. 8Mai
4:8
Col. 3:14Evr. 13:1
presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci
4:8
Prov. 10:121 Cor. 13:6Iac. 5:20
dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 9Fiţi
4:9
Rom. 12:13Evr. 13:2
primitori de oaspeţi între voi, fără
4:9
2 Cor. 9:7Filip. 2:14Filim. 14
cârtire. 10Ca niște
4:10
Rom. 12:61 Cor. 4:7
buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi
4:10
Mat. 24:45
25:14,21Luca 12:421 Cor. 4:1,2Tit 1:7
să slujească altora după darul
4:10
1 Cor. 12:4Efes. 4:11
pe care l-a primit. 11Dacă
4:11
Ier. 23:22
vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă
4:11
Rom. 12:6-81 Cor. 3:10
slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în
4:11
Efes. 5:20
toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia
4:11
1 Tim. 6:16Apoc. 1:6
sunt slava și puterea în vecii vecilor! Amin. 12Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea
4:12
1 Cor. 3:13
de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi, 13dimpotrivă
4:13
Fapte 5:41Iac. 1:2
, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte
4:13
Rom. 8:172 Cor. 1:7
4:10Filip. 3:10Col. 1:242 Tim. 2:12Apoc. 1:9
de patimile lui Hristos, ca
4:13
Cap. 1:5,6.

să vă bucuraţi și să vă veseliţi și la arătarea slavei Lui. 14Dacă
4:14
Mat. 5:112 Cor. 12:10Iac. 1:123:14
sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi
4:14
Cap. 2:12;
3:16
. 15Nimeni
4:15
Cap. 2:20.

din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoţ sau ca făcător de rele sau
4:15
1 Tes. 4:111 Tim. 5:13
ca unul care se amestecă în treburile altuia. 16Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci
4:16
Fapte 5:41
să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 17Căci suntem în clipa când
4:17
Is. 10:12Ier. 25:29
49:12Ezec. 9:6Mal. 3:5
judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și, dacă
4:17
Luca 23:31
începe cu noi, care
4:17
Luca 10:12,14
va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? 18Și
4:18
Prov. 11:13Luca 23:31
, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? 19Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și
4:19
Ps. 31:5Luca 23:462 Tim. 1:12
încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor și să facă ce este bine.