Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Sfătuiesc pe prezbiterii

5:1
Filim. 9
5:1 Sau: bătrân(ii). dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca și ei, un martor
5:1
Luca 24:48Fapte 1:8,22
5:32
10:39
al patimilor lui Hristos și părtaș
5:1
Rom. 8:17,18Apoc. 1:9
al slavei care va fi descoperită: 2Păstoriţi
5:2
Ioan 21:15-17Fapte 20:28
turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu
5:2
1 Cor. 9:17
de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu
5:2
1 Tim. 3:3,8Tit 1:7
pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine; 3nu ca și cum aţi
5:3
Ezec. 34:4Mat. 20:25,261 Cor. 3:92 Cor. 1:24
stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală
5:3
Ps. 33:12
74:2
, ci făcându-vă
5:3
Filip. 3:172 Tes. 3:91 Tim. 4:12Tit 2:7
pilde turmei. 4Și, când Se va arăta Păstorul
5:4
Evr. 13:20
cel mare, veţi căpăta cununa
5:4
1 Cor. 9:252 Tim. 4:8Iac. 1:12
care
5:4
Cap. 1:4.

nu se poate veșteji, a slavei. 5Tot așa și voi, tinerilor, fiţi supuși celor bătrâni. Și toţi
5:5
Rom. 12:10Efes. 5:21Filip. 2:3
, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu
5:5
Iac. 4:6
stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă
5:5
Is. 57:15
66:2
har”. 6Smeriţi-vă
5:6
Iac. 4:10
dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. 7Și aruncaţi asupra Lui toate
5:7
Ps. 37:5
55:22Mat. 6:25Luca 12:11,22Filip. 4:6Evr. 13:5
îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi. 8Fiţi
5:8
Luca 21:34,361 Tes. 5:6
treji și vegheaţi! Pentru că
5:8
Iov 1:7
2:2Luca 22:31Apoc. 12:12
potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. 9Împotriviţi-vă
5:9
Efes. 6:11,13Iac. 4:7
lui tari în credinţă, știind
5:9
Fapte 14:221 Tes. 3:32 Tim. 3:12
că și fraţii voștri în lume trec prin aceleași suferinţe ca voi. 10Dumnezeul oricărui har, care
5:10
1 Cor. 1:91 Tim. 6:12
v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veţi suferi puţină
5:10
2 Cor. 4:17
vreme, vă va desăvârși
5:10
Evr. 13:21Iuda 24
, vă va întări
5:10
2 Tes. 2:17
3:3
, vă va da putere și vă va face neclintiţi. 11Ale Lui
5:11
Cap. 4:11.
Apoc. 1:6
să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin. 12V-am scris
5:12
2 Cor. 1:19
aceste puţine rânduri prin Silvan
5:12
Evr. 13:22Fapte 20:241 Cor. 15:12 Pet. 1:12
, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-aţi alipit. 13Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu
5:13
Fapte 12:12,25
, fiul meu. 14Spuneţi-vă sănătate
5:14
Rom. 16:161 Cor. 16:202 Cor. 13:121 Tes. 5:26
unii altora cu o sărutare de dragoste!

Pacea

5:14
Efes. 6:23
să fie cu voi, cu toţi, care sunteţi în Hristos Isus! Amin.